StudentenKrant Mare, Universiteit Leiden | Actief StudentenLeven | StudieSelecteren.eu

StudentenKrant Mare, Universiteit Mare, Nieuws Universiteiten

Meer nieuws op StudentenKranten Nieuws pagina's
RijksUniversiteit Groningen StudentenKrant UK Nieuws
Maastricht University StudentenKrant Observant Nieuws
Universiteit van Amsterdam StudentenKrant Folia Nieuws
Vrije Universiteit Amsterdam StudentenKrant Ad Alvas Nieuws
Universiteit Utrecht StudentenKrant DUB Nieuws
Radboud Universiteit Nijmegen StudentenKrant ANS Nieuws
Erasmus Universiteit StudentenKrant Erasmus Magazine Nieuws
Universiteit Leiden StudentenKrant Mare Nieuws
Tilburg University StudentenKrant Universe Nieuws
Technische Universiteit Eindhoven StudentenKrant Cursor Nieuws
Technische Universiteit Delft StudentenKrant Delta Nieuws
Universiteit Twente StudentenKrant UTNieuws
Wageningen University StudentenKrant Resource Nieuws

RijksOverheid Hogere Onderwijs Nieuws

Studentenkrant Delta TUD
Universiteit Leiden   » Nieuws

meer nieuws minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:26:00 -0000   » meer
Verzet tegen colleges opnemen

    Topic: Nieuws
De faculteitsraad van FGGA is niet te spreken over een memo van het faculteitsbestuur over het opnemen van hoorcolleges. Die geeft de docenten het gevoel dat het opnemen een verplichting wordt en dat hiervan alleen bij zwaarwegende redenen kan worden afgezien.Dat bleek maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering bij Governance and Global Affairs. Studentraadslid Nina Eijpe benadrukte namens de raad blij te zijn dat de hoorcolleges worden opgenomen in de zalen waar dit technisch mogelijk is, maar dat de toon van de memo tot veel weerstand heeft geleid. ‘Eventuele tegenargumenten voor het opnemen van colleges worden in hetzelfde stuk ontkracht, dus docenten krijgen daardoor het gevoel dat ze er niets meer tegenin kunnen brengen’, zegt Eijpe. ‘Het zou beter zijn om argumenten te noemen die de docenten juist enthousiasmeren.’
Een van de dingen waar de raad tegenaan loopt, is dat een docent alleen onder het opnemen van colleges uit kan als die ‘aantoonbaar en/of zwaarwegende bezwaren heeft voor het opnemen en publiceren van hoorcolleges’, zo staat in de memo.
Eijpe: ‘Ik denk dat dat de docenten tegen de borst stuit. We willen dat die “tenzij” een opening is tot een gesprek. Dat lijkt nu niet te kunnen.’ Vice-decaan van het faculteitsbestuur Koen Caminada brengt daar tegenin dat dit wel mogelijk is: ‘De onderwijsdirecteuren kunnen het opnemen van de hoorcolleges met de docenten heroverwegen.’ Daarnaast wijst hij erop dat docenten na de opnames de mogelijkheid hebben stukken uit de colleges te knippen.
Een ander punt waarover de raad valt, is de formulering in de memo dat docenten verplicht zijn onderwijs van hoge kwaliteit te leveren ‘in ruil voor een salaris’.
Daarnaast vindt Kaoutar Ouhssaine van de personeelsgeleding het van belang om de docenten meer bij het proces te betrekken. ‘We moeten ons afvragen hoe we de docenten hierin mekrijgen. We willen dat er vanuit het bestuur een stukje geruststelling komt.’
Bovendien voorziet studentraadslid Rik Evers dat studenten wellicht minder fel met elkaar in discussie gaan als ze weten dat hun stemmen worden opgenomen. ‘De discussies bij bijvoorbeeld crisis & security management en security studies zijn vaak erg enthousiast en niet altijd even comfortabel. Ik vraag me af of dit effect heeft op wat ze nog willen zeggen. Het is dus ook belangrijk om duidelijk te communiceren welk college wel en niet wordt opgenomen.’

» link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:23:00 -0000   » meer
Eindbaas op gympen

    Topic: Nieuws
Ter gelegenheid van een nieuwe tentoonstelling over de 444-jarige band tussen stad en universiteit, trakteerde burgemeester Lenferink rector magnificus Carel Stolker op een paar strakke, rode Leidse sneakers. Andersom werd Lenferink getrakteerd op een stel mooie 444-sokken. Stolker draagt zijn nieuwe aanwinst met zichtbaar plezier. De expositie is tot en met 12 mei te zien in de hal van het Stadhuis.

» link  » minder

    Thu, 31 Jan 2019 10:10:00 -0000   » meer
Mailregels tegen werkdruk

    Topic: Nieuws
De faculteit Rechten is bezig met een plan om de werkdruk aan te pakken. Zo komt er een mailprotocol om de communicatie tussen student en docent in betere banen te leiden.Verder moet werk achter de schermen beter gewaardeerd en beloond worden. Wellicht kan het onderwijs en het nakijkwerk ook nog wel efficiënter. En moet de tweede lezer van een scriptie al het werk van de eerste lezer overdoen, of kan dat sneller? ‘Er komt een plan om de werkdruk aan te pakken’, zei decaan Joanne van der Leun, maandag tijdens de raadsvergadering. ‘Dat werkdruk echt een punt van zorg is, blijkt ook uit de personeelsmonitor. Rechten doet het op veel punten heel goed. Als je echter kijkt naar het kopje “werk uitvoeren binnen contracturen”, dan scoort de faculteit laag.’
Op 7 januari had de faculteit een bijeenkomst over werkdruk georganiseerd, en inmiddels is er een stuk met voorstellen. Waaronder dus een emailprotocol voor studenten. ‘Wanneer kun je mailen, en wanneer kun je dan vervolgens een reactie van een docent verwachten’, vat Tobias Korvinus van studentenpartij ONS het samen. ‘Wel moet dan ook duidelijk worden gemaakt wat het protocol is en waarom het er is.’
‘Het gaat inderdaad om helderheid van beide kanten’, aldus Van der Leun. ‘Wat we nu zien is dat er op heel veel manieren gecommuniceerd wordt tussen studenten en docenten. Via Blackboard, mail en telefoon. Het is niet helder hoe dat contact eigenlijk het beste kan verlopen. Dus bedenkt iedereen zijn eigen invulling. Werk een keer goed uit hoe het beter kan, en voer dat dan faculteitsbreed in. We moeten dat protocol ook duidelijk in het eerste jaar overbrengen aan de studenten. Die denken misschien wel dat als je op zondagmiddag naar een docent appt, dat je dan ook die dag antwoord krijgt. Als dat niet zo is, wat wel waarschijnlijk is, dan kun je dat maar beter van tevoren weten.’ VB

» link  » minder

    Sun, 16 Sep 2018 18:37:00 -0000   » meer
Zo wil Minerva de verstikkende verenigingscultuur aanpakken

    Topic: Voorpagina
Geen dwangmatig drankgebruik, verplicht naaktlopen en corrigerende tikken meer. Studentenvereniging Minerva wil een cultuuromslag doorvoeren en legt aan Mare uit welke rituelen echt niet meer kunnen (en welke gruwelverhalen niet kloppen). ‘We waren er klaar mee.’Leden opsluiten in toiletten tijdens de ontgroening, gedwongen drankgebruik, verplicht tot laat op de borrel blijven, bilnaad-adjes, het met de vlakke hand corrigerende tikken uitdelen, de ‘grimmige’ huiscultuur, naaktlopen. Het is een greep uit de resultaten van een onderzoek naar grensoverschrijdende gedragingen binnen de vereniging en haar huizen. Minerva wil er vanaf en kondigt aan het helemaal anders te gaan doen. Na enig aandringen wil de vereniging aan Mare een toelichting geven op de eerder uitgelekte plannen. In de bibliotheek van de sociëteit zit een flinke afvaardiging klaar: de vorige week afgetreden verenigingsvoorzitter Ivo Dorresteijn ྷ), zijn opvolger Philip Ackermans ྶ) en voorzitter Commissie van Advies Huib Wurfbain ࿒). Aan de zijlijn zit reünist en media-adviseur Jeroen Stein ࿜). Waarom moet de cultuur op Minerva veranderen?
Ivo Dorresteijn: ‘Omdat de maatschappij vindt dat sommige dingen niet meer kunnen, en omdat de leden zelf dat vinden. Mijn bestuursgang was er klaar mee dat sommige dingen nog steeds gebeuren.’ Zoals?
Dorresteijn: ‘Ik vind dat op een vereniging dwangmatig drankgebruik niet thuishoort. Natuurlijk kun je voor jezelf opkomen en zeggen dat je het niet wil, maar dat zou niet nodig moeten zijn. Je bent hier omdat je vrienden wil maken en jezelf wil ontplooien. Dat je een jenever moest drinken als je te laat op de borrel kwam, heb ik zelf nooit als vervelend ervaren. Maar als andere mensen dat wel vinden, dan moet je daarmee stoppen. Als bestuur willen we dat het hier veilig is en goed gaat. Maar we kregen signalen van leden en van buitenaf, zoals ouders en reünisten, dat dit niet altijd zo was.’
Wurfbain: ‘Ik ben ook weleens door ouders gebeld met vragen over de inauguratie. Gelukkig bleken veel signalen een broodje aap.’ Welke dan?
Wurfbain: ‘Bijvoorbeeld dat mannen gayporno moeten kijken en wie een stijve krijgt, krijgt een klap.’
Dorresteijn: ‘Dat verhaal hebben wij ook gehoord. Wij wisten praktisch zeker dat dit niet gebeurt. Maar we zijn wel in gesprek gegaan met de groepen waarop het verhaal betrekking zou hebben.’ Zoals de gezelschappen Leidsche Tol en de Timmerclub?
Dorresteijn: ‘Ja, bijvoorbeeld. We hebben het bij alle betrokkenen geverifieerd en daar is niks uitgekomen. De ontgroenden ontkenden ook.’
Wurfbain: ’Ik heb het drie of vier keer gehoord. Steeds hetzelfde verhaal, maar steeds op een ander gezelschap geplakt. Het bestaat ook op andere verenigingen.’
Dorresteijn: ‘Ik denk dat het werkt zoals bij een doorvertelspel. Het begint met iets kleins en wordt steeds groter.’
Wurfbain: ‘Mensen vinden het smeuïg.’
Dorresteijn: ‘Maar het klopt gewoon niet.’ Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
Wurfbain: ‘Advocatenkantoor Sjöcrona-Van Stigt heeft vanaf maart in opdracht van Minerva onafhankelijk een aantal maanden lang onderzoek gedaan. We zijn niet gedwongen door een bepaald incident of onder druk van de universiteit. Er zijn tientallen mensen gehoord, onder de voorwaarde dat ze dat vertrouwelijk konden doen met als doel zoveel mogelijk informatie naar boven te krijgen. Onderzoekers hebben met ouders, het bestuur en de universiteit gesproken, documenten opgevraagd en gekregen en verslagen van vergaderingen ingekeken.’ Was je als voorzitter verrast door de uitkomsten?
Dorresteijn: ‘Als bestuur sta je elke dag van het jaar in de zaal en zie je wat er wordt gedronken en wat er gebeurt. Maar als je het zwart op wit op papier leest, dan komt het anders aan.’ Had het niet veel eerder moeten gebeuren?
Dorresteijn: ‘We zijn blij dat we het nu goed hebben uitgezocht. We kunnen er nu niet omheen, we moeten er iets mee doen. De huidige bestuursgang gaat er volle bak mee aan de slag.’
Wurfbain: ‘Het verschil met jaren geleden is dat we tegenwoordig heel grote lichtingen hebben, terwijl de kleinere lichtingen ouderejaars verdwijnen. Dat heeft repercussies. Er zijn minder ouderejaars die zeggen: “Doe even normaal” – er is minder correctie en minder sociale controle. Het probleem is de cultuur van hiërarchie, en het feit dat mensen elkaar uit angst voor gezichtsverlies niet durven aan te spreken omdat alles gaaf moet zijn. Giet daar teveel drank bij en dan krijg je dit rapport.
‘Vanaf 2008 houden we ons aan het convenant met de universiteit dat alle verenigingen hebben ondertekend. De KMT is sindsdien strak gereguleerd. Maar de ontgroeningsactiviteiten verplaatsen zich daardoor steeds meer naar jaarclubs, huizen en verbanden. Daar heb je als bestuur minder grip op. Dus misschien is de huidige cultuur wel een ongewenst bijeffect van het convenant.’ Over die huizen gesproken: NRC Handelsblad schreef dat daar fysiek geweld en drugsgebruik plaatsvindt.
Wurfbain: ‘Uit het onderzoek blijkt dat incidenteel drugs worden gebruikt, maar het is niet excessiever dan elders. Wat niet wegneemt dat het niet oké is.’ Incidenteel? Er zou sprake zijn van een verstikkende huizencultuur.
Wurfbain: ‘In sommige huizen is een cultuur van groepsdwang en hiërarchie. Mensen die zichzelf gaver vinden en zich meer denken te kunnen permitteren dan anderen. Dat wordt bedoeld met verstikkend. Maar uit het onderzoek van Sjöcrona - Van Stigt blijkt dat er geen sprake is van excessief drugsgebruik.’ Hoe gaan jullie het cultuurprogramma doorvoeren?
Ackermans: ‘We kunnen concreet dingen afschaffen en die bij overtreding bestraffen. Naaktlopen en gedwongen drankgebruik zijn al van de baan. Maar voor de langere termijn gaan we ook een werkgroep voor cultuurverandering opzetten, bestaande uit leden, reünisten en mensen van de universiteit.’
Wurfbain: ‘Je kunt als bestuur niet zomaar een nieuwe cultuur opleggen, dat gaat in samenspraak met leden en reünisten. De reünisten zullen leden een spiegel voorhouden, want het is moeilijk om dat bij jezelf te doen. We willen een trainingsprogramma ontwikkelen met workshops, waarin we open gesprekken gaan voeren over wat we wel en niet vinden kunnen. Daar is tijd voor nodig. De rector had het over twee tot drie jaar. Ik denk dat dit redelijk is.’
Dorresteijn: ‘Dat is een mooi streven.’
Wurfbain: ‘Maar het kan ook best een hele studentgeneratie duren, tot je alleen nog maar leden hebt die de nieuwe cultuur kennen en oude gedragingen niet meer kunnen kopiëren.’ Hoe reageren de leden en reünisten?
Dorresteijn: ‘Leden snappen dat er dingen moeten veranderen. Ze zijn blij dat we dit serieus gaan aanpakken.’
Wurfbain: ‘Veel reünisten zijn geschrokken. Zij hebben dit zelf niet zo meegemaakt. Ze hebben diep ontzag voor het bestuur dat de ballen heeft gehad hier onderzoek naar te laten doen. Ze melden zich massaal om de studenten te helpen.’ Maar reünisten hebben toch zelf aan de huidige cultuur bijgedragen? Vroeger was het toch juist heftiger dan tegenwoordig?
Wurfbain: ‘Alles speelde zich toen af in de zaal. In de Minervahuizen van vroeger zat gewoon een hospita. Ik heb bijvoorbeeld nooit een huisontgroening gehad. Maar nu gebeuren er ook daar dingen, dus de controle is nu veel moeilijker te handhaven.’ Hoe gaan jullie de huizencultuur veranderen?
Ackermans: ‘Door ervoor te zorgen dat de leden van die huizen zich bewust worden waar ze mee bezig zijn. Als ze hier op de vereniging te horen krijgen wat wel kan en wat niet, zullen ze dat meenemen naar hun huis. Als we de cultuur hier verbeteren, zal dat automatisch in de huizen gebeuren.’
Wurfbain: ‘Zodra de cultuur transparanter wordt, zullen leden eerder naar het bestuur stappen als er incidenten zijn. Het bestuur kan vervolgens een huis straffen, bijvoorbeeld door geen aspirant-leden meer te laten logeren tijdens de KMT.’ Denken jullie niet dat de bewoners van de prominente huizen lak hebben aan ‘bewustwording’ en ‘cultuurverandering’?
Ackermans: ‘Wij hebben een interne rechtspraak. Als een lid in een van de huizen iets doet wat niet kan, kunnen we die schorsen van de sociëteit.’
Dorresteijn: ‘In eerste instantie willen we de cultuur niet gaan veranderen door middel van regels en straffen, maar door middel van gesprekken. Groepsdruk in huizen, het vanuit je huis verplicht aanwezig zijn op de sociëteit, of je huis zich mag bemoeien bij welk verband een huisgenoot zich moet aansluiten; die dingen kun je moeilijk bestraffen. Dat moet veranderen op basis van gesprekken.’ Krijgt Minerva hierdoor een minder gesloten karakter?
Dorresteijn: ‘We zijn misschien niet de meest transparante vereniging van Nederland, maar ik vind ons niet zo gesloten. We zijn bijvoorbeeld ontzettend veel bezig met maatschappelijke projecten in Leiden. Al geeft de zweem van mysterie wel een bepaalde sfeer. Als je hier als achttienjarige voor het eerst binnenloopt, weet je niet precies wat hier allemaal gebeurt. Dat maakt het heel interessant.’
Wurfbain: ‘Ik denk dat Minerva wel transparanter wordt. We hebben inmiddels een bredere grip op onze processen.’ Dat blijkt niet helemaal uit de uitkomst van het onderzoek.
Wurfbain: ‘Het feit dat we het onderzoek hebben gedaan, zegt dat we transparanter zijn.’ Dus er komen geen andere lijken meer uit de kast?
'Sjöcrona - Van Stigt is een kantoor dat niets anders doet dan waarheidsvinding. Zij hebben een compleet vrije opdracht gekregen om alles tot op de bodem uit te zoeken. Wij hebben dus ook niets onder het tapijt kunnen vegen, laat staan dingen uit het rapport gehouden. Ik zou echt niet weten hoe Minerva meer dan op deze manier aan waarheidsvinding had kunnen doen.’

» link  » minder

    Fri, 14 Sep 2018 11:37:00 -0000   » meer

    Topic: Banner


» link  » minder

    Thu, 13 Sep 2018 09:24:00 -0000   » meer
Huurders blijven toch hangen

    Topic: Nieuws
Volgens de campuscontracten van studentenhuisvester DUWO moeten bewoners binnen een half jaar na afstuderen hun woning verlaten. Toch blijven sommige afgestudeerden tot ruim een jaar na afstuderen hangen.Als de doorstroming slecht is, komen er ook weer minder kamers beschikbaar voor nieuwe studenten. ‘Ik voelde me daar wel schuldig over’, bekent een afgestudeerde DUWO-huurder, die inmiddels wel verhuisd is, bijna twee jaar na uitschrijving bij de universiteit. ‘Maar voor starters is het niet te doen om een huurwoning te vinden, en DUWO is verantwoordelijk voor de controle. Ik heb nooit wat van ze gehoord, nooit een bewijs van inschrijving hoeven laten zien.’
Hij lijkt een uitzondering te zijn: in de meeste gevallen wordt er wel gecontroleerd op inschrijving bij een universiteit of hogeschool. Huurder Kees ྼ), vorige zomer afgestudeerd, kreeg meteen in september een mail dat hij een kopie van zijn collegekaart moest aanleveren. ‘Ze gaven me daar een halfjaar voor’, vertelt Kees. ‘In mijn geval was dat tot 1 maart.’
Hij stuurde niks op, en belde eind februari zelf om te vragen of hij er nog kon blijven wonen. ‘Ze waren heel vriendelijk en zeiden dat ik nog een half jaar had om te verhuizen, tot 30 september. Omdat de termijn van het opsturen van de gegevens een half jaar is, heb je dus eigenlijk niet zes maanden, maar een heel jaar om na je afstuderen te verhuizen.’
Huurders weten dat, en maken daarom geen haast met verhuizen. ‘Ik wacht gewoon de controle af. Daarna heb je volgens mij nog een paar maanden de tijd om documenten op te sturen’, zegt een DUWO-huurder die afgelopen april afstudeerde. ‘Ik ken ook mensen die zich nog een maand ingeschreven laten staan bij de universiteit en zich daarna uitschrijven, zodat ze nog wel een bewijs van inschrijving hebben, maar slechts een maand collegegeld hoeven te betalen. Dat weegt wel op tegen de huurprijzen die je anders bij een particulier zou betalen.’
‘We controleren minstens één keer per jaar iedereen met een campuscontract’, licht Hans Pluim, vestigingsdirecteur van DUWO Leiden, toe. ‘De beeldvorming dat er steekproefsgewijs gecontroleerd wordt, klopt niet.’
De lijst van mensen met een campuscontract wordt naar onderwijsinstellingen gestuurd, die dan aangeven of de betreffende huurders nog studeren. Huurders die worden ‘goedgekeurd’, merken dus niks van de controle. De rest wordt gevraagd om aan te tonen dat ze nog studeren. Pluim: ‘Daarna is er een periode van drie maanden waarin wij diverse herinneringen sturen. De controle is AVG-proof en start meestal in december.’
‘Na die drie maanden, rond maart, krijgen huurders die niets hebben aangegeven een brief waarin wij vragen om een opzegging over maximaal 6 maanden te ondertekenen, of om alsnog aan te tonen dat ze studeren’, zegt Pluim. ‘De huurders die geen van beide doen, gaan naar de advocaat en worden gedagvaard. We kijken wel eerst of er geen sociale problematiek speelt, want die gevallen willen we niet voor de rechter brengen.’
Overigens mogen niet alleen studenten, maar ook PhD’ers bij DUWO huren onder een campuscontract. Een huurder die nu als trainee werkt voor de Leidse universiteit, probeerde bij DUWO te beargumenteren dat een traineeship vergelijkbaar is met een PhD-traject, zodat ze in haar studentenwoning kon blijven.
‘Er staat nergens vermeld waarom er een uitzondering voor PhD’ers wordt gemaakt’, legt zij uit. ‘Een traineeship is niet wetenschappelijk, maar ik zag genoeg vergelijkingen tussen het PhD- en het trainee-traject: het is beide vanuit Universiteit Leiden, van beperkte duur, gericht op doorleren, en het salaris is vergelijkbaar.’
Helaas bleek het een vruchteloze poging. ‘Je kunt wel een uitzondering aanvragen, maar dat is alleen in heel extreme gevallen. Dat geldt niet voor mij. Ik ga me nu wel aan de regels proberen te houden en binnen een half jaar verhuizen.’

» link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 10:00:00 -0000   » meer
Oeps... een Hitlergroet

    Topic: Studentenleven
Voor twee eerstejaars van de bachelor Security Studies is het jaar slecht begonnen. De opleiding heeft de jongens op het matje geroepen nadat ze tijdens een fotoshoot op de introductiedag de Hitlergroet brachten.De foto werd niet gemaakt door de fotograaf van de shoot, maar door een medewerker van de communicatieafdeling met een mobiele telefoon die een verdieping hoger stond. Meteen nadat de foto was gemaakt, werd die vanaf de telefoon op Twitter gezet.  ‘Toen we via via het bericht kregen dat dit erop te zien was, is de foto direct verwijderd’, vertelt hoofd communicatie van de faculteit Governance and Global Affairs Victor Koppelmans. ‘Maar er staan 240 mensen op die foto. Je moet erg inzoomen wil je het zien. Het is ook de vraag of ze daadwerkelijk de Hitlergroet brengen, dat wordt nu uitgezocht.’ Toen Koppelmans de foto goed bekeek, was hij verbaasd. ‘Het is zeer onwenselijk als dit de bedoeling van de studenten was. Je bent een redelijke sukkel door dit te doen, want het is zo te achterhalen wie je bent. Dan heb je niet bedacht wat de impact van de grap kan zijn.’ Volgens Koppelmans is het niet zo dat de afdeling communicatie weinig tijd heeft om te checken wat ze online zetten. ‘Alles wat we doen moet verantwoord zijn. Maar deze foto is ter plekke vanaf de telefoon online gezet. Om te zien wat die jongens doen, had de foto eerst naar de computer overgezet moeten worden.’ SVL

» link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 09:23:00 -0000   » meer
Minerva weer de grootste

    Topic: Nieuws
Studentenvereniging Minerva heeft, net als vorig jaar, de meeste nieuwe leden. Dat blijkt uit cijfers van de Plaatselijke Kamer van Verenigingen.In totaal schreef een recordaantal van 515 studenten zich in bij het corps. Dat zijn er een stuk meer dan vorig jaar, toen de teller bleef steken op 464 nieuwe leden. Bij Augustinus is met 392 nieuwe leden de ledenstop gehaald. Vorig jaar koos één lid minder voor de vereniging. Quintus heeft op de kop af 300 nieuwe leden binnengesleept tegen 275 vorig jaar. SSR bereikte met 230 aanmeldingen de ledenstop; vorig jaar waren het er twintig minder.  Bij Catena staat de teller vanaf de El Cid op 115 leden; daar kunnen studenten zich het hele jaar inschrijven. Vorig jaar op deze tijd had de vereniging 92 inschrijvingen.  Dat betekent dat alle vijf grote verenigingen meer leden hebben aangenomen dan in 2017, terwijl het aantal El Cid-deelnemers ongeveer gelijk bleef. De verhoogde studiedruk lijkt er dus allerminst voor te zorgen dat studenten de studentenvereniging links laten liggen. Overigens is Minerva, die elk jaar wedijvert met Augustinus, nu waarschijnlijk de grootste Leidse studentenvereniging. Vorig jaar hadden beide verenigingen ongeveer 1900 leden, maar met de grotere nieuwe lichting van Minerva zal die Augustinus nu voorbij zijn gegaan. Minerva was de hele week niet bereikbaar om dat te bevestigen. SVL ... Update: inmiddels heeft het bestuur van Minerva bevestigd met ongeveer 2050 leden momenteel de grootste vereniging van Leiden te zijn. Dat ze nu boven de 2000 leden is uitgekomen 'is al vele jaren niet meer zo geweest', aldus het bestuur. 

» link  » minder

    Thu, 06 Sep 2018 09:23:00 -0000   » meer
In een tent of op de bank

    Topic: Voorpagina
Ze slapen in een auto, bij vreemden op de bank, of op de camping. En ze worden opgelicht. Mare ging langs bij de nieuwe lichting studenten zonder kamer. ‘Niets verbindt mensen zo snel als samen in de shit zitten.’ Het wordt steeds drukker op camping Stochemhoeve, bij park Cronesteyn. Het zijn alleen geen vakantiegangers, maar dakloze studenten die met hun tenten en caravans een plekje veroveren op het vochtige gras. ‘Zaterdag was ik nog de enige’, vertelt Yichao Li ྺ, datascience). ‘Ik had eigenlijk niet verwacht dat er nog meer studenten zouden zitten.’ Inmiddels zijn ze met een stuk of vijf, onder wie ook twee Nederlandse studenten.Op het campingterrein zit Niels Jacobs ྴ, Japanstudies) uit het Brabantse Uden in de voortent van zijn caravan met zijn laptop op schoot. ‘Ik ben aan het zoeken naar kamers’, zegt hij. ‘Ik struin Facebook, Kamernet en DUWO af. Al sinds november ben ik op zoek.’ Hij heeft talloze keren gehospiteerd, maar tevergeefs. ‘De eerste keren hospiteerde ik met vijf of tien mensen, later in het jaar met twintig tot vijfentwintig. Soms werd ik tweede, dat gaf wel hoop.’ Om steeds de verre reis van Uden naar Leiden te kunnen maken, kocht hij een auto. ‘Zonder file ben ik anderhalf uur onderweg, met de trein duurt dat zeker een uur langer. De auto verkoop ik zodra ik een kamer heb.’ Kamers waar hospiteren niet nodig is, bieden ook nog weinig perspectief. ‘Zelfs voor een huis ver buiten het centrum van Leiden zijn er honderdzestig aanmeldingen. Bij DUWO sta ik meestal op plek tachtig, soms op honderdzestig. En dat terwijl ik eerstejaarsvoorrang én reistijdvoorrang heb.’ Bovendien moeten Jacobs en zijn kampeergenoten uiterlijk 4 oktober iets hebben gevonden, omdat de camping dan sluit. ‘Als ik dan nog geen kamer heb, ga ik terug naar huis en moet ik elke dag pendelen. Op deze manier begint mijn studententijd erg rommelig en stressvol, en dan moet de studie nog beginnen.’

Trekkershut voor €220 per week

Een paar campingplaatsen verder zit Koert Aadema ླ, geschiedenis) uit Den Bosch in een trekkershut - een simpel houten hutje met twee stapelbedden. ‘Ik moest last minute een kamer hebben, want mijn studie begint deze week’, vertelt hij. Hij erkent wat laat begonnen te zijn met het zoeken. ‘Het is nu heel druk met activiteiten op Augustinus waar ik net lid ben geworden, dus het is wel chill dat ik hier kan zitten. Ik heb nu vier keer gehospiteerd en komende week ga ik weer twee keer. Als ik dan nog steeds geen kamer heb, ga ik hier in een tent zitten. Dat is goedkoper dan het huisje: dat kost namelijk 220 euro per week.’ Jacobs was verbaasd dat er meerdere studenten op de camping verblijven. ‘Ik dacht dat ik hier de enige zou zijn. Maar als ik die studenten in tentjes zie, heb ik het nog goed voor elkaar. Ik kan aan een tafel zitten en heb een campingbed. Maar ik betaal wel twintig euro per nacht, dus per maand zeshonderd euro.’ Li en de Duitse student Mirco Berner ྷ, wiskunde) hebben niet de luxe van een caravan, maar overnachten in tentjes. ‘Het voordeel is dat je snel vrienden maakt’, zegt Li. ‘Niets verbindt mensen zo snel als samen in de shit zitten.’ Voor zijn tent staat een potplant. ‘Die heb ik in de auto meegenomen vanuit Londen. Ik had de plant al acht jaar, dus ik wilde er geen afscheid van nemen.’ Ze hadden niet verwacht dat het zo moeilijk zou zijn om hier een kamer te vinden. ‘Ik kreeg wel een mail van de universiteit waarin stond dat je al op zoek moet naar een kamer voor je officieel toegelaten wordt’, zegt Li. ‘Maar er werd niet uitgelegd waarom dat moest. En wie gaat er nou een kamer zoeken voor je zeker weet dat je er gaat wonen? Ik ben best wat gewend in Londen, maar zelfs daar is het huizenaanbod nog beter.’ In Leiden gaan de gemeente, universiteit en huisvester DUWO uit van een tekort van 2700 studentenwoningen. Volgens gemeentewoordvoerder Hester Tuinhof is die schatting gebaseerd op de landelijke monitor van Kences, de brancheorganisatie voor studentenhuisvesting in Nederland. ‘Daar is een Leidse vertaling van gemaakt.’

Tentenkampen

Het is alleen de vraag hoe concreet dat cijfer is: het is namelijk niet helder hoeveel studenten die afstuderen daadwerkelijk Leiden verlaten en hoeveel nieuwe bewoners die de gemeente Leiden registreert studerend zijn.
Bovendien blijven soms afgestudeerden hangen in hun DUWO-woning – ondanks de campuscontracten – waardoor er ook minder kamers beschikbaar zijn voor nieuwe aanwas. Hoewel hiervan meerdere gevallen bekend zijn bij Mare, zegt DUWO-woordvoerder Marja Weverling van niets te weten. ‘De controle op collegekaarten is best streng. We controleren niet steekproefsgewijs, maar vragen alle bewoners om een bewijs van inschrijving. Zijn ze niet ingeschreven, dan moeten ze de woning verlaten.’ Hoe hoog de kamernood echt is, blijft dus gissen, maar dat zowel internationale als Nederlandse studenten zeer moeilijk aan woonruimte kunnen komen is een feit, ook in andere studentensteden. Wat Jacobs betreft volgt Leiden het voorbeeld van Groningen. ‘Ideaal is het niet, maar het is wel een oplossing.’ Daar regelde de universiteit acute noodopvang voor honderdtwintig internationale studenten door drie tenten, een slaapzaal en een woonboot inclusief maaltijden in te richten en logeeradressen te zoeken. ‘Een van de studentenfracties is al voor de zomervakantie begonnen met een oproep voor couchsurfing en de universiteit heeft het na de zomervakantie aan medewerkers gevraagd’, vertelt Jan Wolthuis van Studentenzaken van Universiteit Groningen. Door de berichtgeving over de slaaptenten hebben ook particulieren een tijdelijke kamer aangeboden. ‘In totaal hebben ongeveer driehonderd studenten, medewerkers en particulieren een aanbod gedaan en hebben zo’n honderdvijftig daardoor tijdelijk onderdak gekregen.’ Leiden volgt het Groningse voorbeeld vooralsnog niet, zegt universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Het in huis nemen van studenten door staf en particulieren is niet als optie besproken voor dit semester. Er is een noodoplossing voor tijdelijke huisvesting in een vakantiepark in Noordwijk waarvoor we de studenten, die aangegeven hebben zonder huisvesting te zitten, actief hebben benaderd en waar zij twee maanden kunnen blijven. Vanuit deze tijdelijke oplossing kunnen ze definitieve huisvesting zoeken.’ Erg structureel is deze oplossing nog niet: de universiteit heeft aan nog maar drie studenten een contract verzonden.

Zwerver

Berner is ‘niet trots om een zwerver te zijn’, zegt hij. Toch zouden hij en Li het liefst de hele winter blijven kamperen. ‘Ik hoef alleen maar ergens te slapen, de rest van de tijd ben ik op de universiteit’, verklaart Berner. De kou is voor hem geen probleem. ‘Je moet je gewoon kleden als een ui, met veel laagjes lange mouwen. Ik heb al gehoord van een camping in de buurt die tot november open blijft. Misschien ga ik daar in oktober heen.’ In het Lipsius zitten vier internationale studentes op hun laptop druk te zoeken naar een plek om te wonen. Ze zijn wanhopig, zeggen ze. ’Op 13 augustus hoorde ik pas van de universiteit dat ik was toegelaten tot de master’, vertelt Federica ྶ, psychologie). ‘Ik kon dus ook niet eerder beginnen met zoeken. Als ik geen huis vind, ga ik terug naar huis en neem ik gedwongen een tussenjaar, terwijl ik juist zo mijn best heb gedaan om op tijd mijn bachelor te halen.’ Tot ze een eigen huis gevonden hebben, slapen ze bij verschillende mensen die een plek aanbieden via de couchsurfing­-site. Op dit moment slaapt Federica bijvoorbeeld op de bank bij de Nederlandse studente Anne ྵ, culturele antropologie). Het was in eerste instantie de bedoeling dat ze daar maar een week bleef. Inmiddels zijn het er twee geworden. ‘Je kan iemand niet zomaar op straat zetten’, Anne, die samen met een huisgenoot in een anti-kraakpand woont. ‘Het is echt heel moeilijk voor ze. Ik heb ook een oproep geplaatst op Facebook, of andere mensen nog plek hebben voor internationale studenten.’

In de auto slapen

Anne vangt ook Duitse studente Anika ྶ, psychologie) op. Zij bracht een nacht door in haar auto. ‘Een tent zag ik niet zitten met de kou en de regen hier, dan leek mijn auto me comfortabeler’, legt Anika uit. ‘Maar het is natuurlijk niet ideaal. Je hebt geen badkamer, je kunt niet koken, en volgens mij is het niet eens legaal.’ Marina ྸ, film- en literatuurstudies) gaat vanavond voor het eerst couchsurfen; hiervoor verbleef ze bij vrienden in Wageningen. In Spanje, waar ze vandaan komt, was ze al begonnen met de zoektocht naar een kamer. Ze had zelfs al iets gevonden, dacht ze. ‘Ik had een oproep geplaatst in een Facebookgroep. Iemand stuurde me een bericht dat hij wel een kamer voor me had in Leiden, inclusief foto’s en video’s’, vertelt Marina. ‘Hij bracht me zelfs in contact met het meisje dat daar zogenaamd woonde.’ Omdat er volgens hem veel andere geïnteresseerden waren, moest ze alvast borg en een eerste maand huur overmaken, een bedrag van in totaal 1100 euro. Nadat ze het geld had overgemaakt en kopieën van haar identiteitsbewijs had gestuurd, hoorde ze niks meer van hem. ‘Ik ben bang dat mijn identiteit nu gebruikt wordt om andere mensen te scammen.’ Eleonora ྸ, Afrikastudies) is door dezelfde persoon opgelicht. Ook zij betaalde 1100 euro voor niks. ‘Ik slaap nu op een matras in iemands bijkeuken. Wil je foto’s zien? Kijk, daar ligt een voorraad pasta, wat brood… Maar ik ben heel blij dat ze me willen opvangen hoor.’ Naar huis gaan is geen optie, vindt ze. ‘Ik blijf vechten tot het einde, ik ga echt niet weg.’

Meldpunt kamernood

In het beleidsakkoord van Gemeente Leiden staat dat er momenteel een tekort van 2700 studentenwoningen is. Voor studentenpartij ONS genoeg reden het Meldpunt Kamernood in het leven te roepen. Universiteitsraadslid Alderik Oosthoek: ‘We kregen het afgelopen jaar heel veel klachten van vooral internationale studenten. De ambities van het college van bestuur zijn daarop aangescherpt, maar alleen voor de langere termijn. Er zijn ook op korte termijn oplossingen nodig. Het lijkt wel alsof de universiteit niet precies weet hoeveel studenten het betreft.’
De karige informatievoorziening is veel internationale studenten een doorn in het oog, maar de Universiteit Leiden zegt er voldoende aan te doen. ‘Alle communicatie is er dit jaar op gericht om studenten hierover te informeren’, reageert Van Overbeeke. ‘Ook vanuit de opleidingen: studenten krijgen bij het aanmelden van hun opleiding in uSis de vraag of ze gebruik willen maken van de hulp van de universiteit in het vinden van huisvesting.’
Sinds vorige week donderdag hebben tientallen studenten zich bij ONS gemeld. Het meldpunt blijft tot oktober open, waarna de partij in gesprek gaat met het college van bestuur. Studenten kunnen hun klachten melden via deze site.


» link  » minder

    Mon, 03 Sep 2018 12:49:00 -0000   » meer
Nog een banner tot 1 oktober

    Topic: Banner


» link  » minder

    Mon, 03 Sep 2018 12:46:00 -0000   » meer
Banner tot 1 oktober

    Topic: Banner


» link  » minder

    Fri, 17 Aug 2018 11:10:00 -0000   » meer
Bandirah

    Topic: Strip


» link  » minder

    Fri, 17 Aug 2018 11:10:00 -0000   » meer
Bandirah

    Topic: Strip


» link  » minder

    Thu, 16 Aug 2018 13:53:00 -0000   » meer
Vijf tips voor een middagje Leiden met tante Corrie

    Topic: Cultuur
Grote kans dat ook je ouders binnenkort een dagje langs willen komen om te zien waar je de komende jaren gaat doorbrengen. Je ouders (of opa Wim, tante Corrie of oud-buurvrouw Annie) meenemen naar de collegezaal, een dixo of het USC is niet ideaal, dus hier een paar plekken waar je ze wél mee naartoe kunnen.1. Rondvaart door de grachten Laat je rondvaren! Niet alleen leuk voor je opa die niet zo makkelijk meer loopt, maar ook perfect voor jouzelf wanneer je de nacht ervoor de sleutel weer eens ietsje te laat in je deurslot stak. Je kunt er lekker bij zitten en je ziet Leiden eens op een andere manier. Opa blij, jij blij. Je kunt je onder andere rond laten varen door Rederij Rembrandt: www.rederijrembrandt.nl 2. Bierproeven bij Pronck
Om een iets waarheidsgetrouwer beeld te geven van je Leidse leven, kun je natuurlijk ook gewoon lekker biertjes gaan drinken. Ga eens langs bij Brouwerij Pronck. Hier kun je je één keer per maand laten rondleiden, om vervolgens kennis te maken met écht Leidsche biertjes.
www.brouwerijpronck.nl 3. Bezoekje aan de Hortus botanicus
Dit paradijsje voor plantenliefhebbers ligt midden in de binnenstad, vlakbij de universiteitsbibliotheek. De botanische tuin is de oudste van West-Europa en je vindt er allerlei bijzondere planten en bomen. Genoeg van al dat groen? Dan is het tijd voor taart en koffie bij het Hortus Grand Café. www.hortusleiden.nl 4. Wandeling langs de Leidse hofjes
Wist je dat Leiden 35 hofjes telt? In deze huisjes, gelegen aan een binnenplaats en afgesloten van het straatlawaai, woonden vroeger arme en oude mensen. Tegenwoordig is dit niet meer het geval, maar je kunt je nog wel laten rondleiden. Dus: kekke wandelstappers aan en gaan! www.gildeleiden.nl/www.visitleiden.nl 5. Wandeling langs de muurgedichten
Wel zin in een wandeling, maar niet in geschiedenis? Maak dan een wandeling langs een selectie van de vele muurgedichten die Leiden rijk is. Door de gedichtenwandeling leer je Leiden nog beter kennen en krijgt je middag een poëtisch tintje. Je kunt routes downloaden op www.muurgedichten.nl

» link  » minder

    Thu, 16 Aug 2018 13:47:00 -0000   » meer
Hé-le-maal gesloopt na het sporten

    Topic: Studentenleven
Links na de ingang van het Universitair Sportcentrum rent een aantal mensen fanatiek rond een paar hoepels. Met plastic buizen tussen hun benen gooien ze een bal over. Judith Ravensburg ྴ) van de North Sea Nargels legt uit dat het om een relatief nieuwe sport gaat: zwerkbal. Inderdaad: de sport uit de boeken en films van Harry Potter. Het is een mix van rugby, trefbal en handbal. Je scoort punten door de bal door een van de ringen te gooien. Na achttien minuten komt ‘de gouden snaai’ het spel in. De speler die deze weet te bemachtigen scoort daarmee honderdvijftig punten voor het team. ‘In Nederland spelen nu ongeveer 120 mensen het. We spelen zeven tegen zeven en het is een sport waarbij gender er niet toe doet: mannen, vrouwen en non-binaire genders worden bij ons geaccepteerd.’ Zwerkbal is niet de enige aparte sport in het sportblok. Verderop staat een groot zwembad waarin een jongen met een kleine kano de show steelt. Elegant, doch krachtig beweegt hij zich door het water. Het blijkt een kano-poloër van studentenkanovereniging Levitas te zijn. Kian van Duijn (informatica, 20) doet het al negen jaar, en niet zonder succes. Dit jaar miste hij op een haar na de selectie voor het Nederlands team van onder de 21. ‘Het is heel intensief: een mix tussen rugby en waterpolo, maar dan in een kano. Je botst tegen elkaar aan, je vecht om de bal en duwt elkaar om. Na een wedstrijd ben je he-le-maal gesloopt.’ De bezoekers zijn niet allemaal op zoek naar de meest exotische sporten. Tobias den Haan ྲ, aankomend student filosofie) is op zoek naar een voetbalclub in Leiden: ‘Ik blijf nog even bij mijn ouders wonen, maar wil wel in Leiden gaan voetballen’, vertelt hij. Zijn toekomstig studiegenoot Gijs Mesman ླ) wil zich ook aansluiten bij een sportvereniging: ‘Het liefst tafeltennis, maar ik weet niet of daar een club voor is hier op het USC.’ Helaas voor hem klopt zijn vermoeden: Leiden heeft (nog) geen studententafeltennisvereniging. Door Quinten Brouwer

» link  » minder

    Fri, 17 Aug 2018 11:10:00 -0000   » meer
Bandirah

    Topic: Strip


» link  » minder

    Thu, 16 Aug 2018 13:53:00 -0000   » meer
Vijf tips voor een middagje Leiden met tante Corrie

    Topic: Cultuur
Grote kans dat ook je ouders binnenkort een dagje langs willen komen om te zien waar je de komende jaren gaat doorbrengen. Je ouders (of opa Wim, tante Corrie of oud-buurvrouw Annie) meenemen naar de collegezaal, een dixo of het USC is niet ideaal, dus hier een paar plekken waar je ze wél mee naartoe kunnen.1. Rondvaart door de grachten Laat je rondvaren! Niet alleen leuk voor je opa die niet zo makkelijk meer loopt, maar ook perfect voor jouzelf wanneer je de nacht ervoor de sleutel weer eens ietsje te laat in je deurslot stak. Je kunt er lekker bij zitten en je ziet Leiden eens op een andere manier. Opa blij, jij blij. Je kunt je onder andere rond laten varen door Rederij Rembrandt: www.rederijrembrandt.nl 2. Bierproeven bij Pronck
Om een iets waarheidsgetrouwer beeld te geven van je Leidse leven, kun je natuurlijk ook gewoon lekker biertjes gaan drinken. Ga eens langs bij Brouwerij Pronck. Hier kun je je één keer per maand laten rondleiden, om vervolgens kennis te maken met écht Leidsche biertjes.
www.brouwerijpronck.nl 3. Bezoekje aan de Hortus botanicus
Dit paradijsje voor plantenliefhebbers ligt midden in de binnenstad, vlakbij de universiteitsbibliotheek. De botanische tuin is de oudste van West-Europa en je vindt er allerlei bijzondere planten en bomen. Genoeg van al dat groen? Dan is het tijd voor taart en koffie bij het Hortus Grand Café. www.hortusleiden.nl 4. Wandeling langs de Leidse hofjes
Wist je dat Leiden 35 hofjes telt? In deze huisjes, gelegen aan een binnenplaats en afgesloten van het straatlawaai, woonden vroeger arme en oude mensen. Tegenwoordig is dit niet meer het geval, maar je kunt je nog wel laten rondleiden. Dus: kekke wandelstappers aan en gaan! www.gildeleiden.nl/www.visitleiden.nl 5. Wandeling langs de muurgedichten
Wel zin in een wandeling, maar niet in geschiedenis? Maak dan een wandeling langs een selectie van de vele muurgedichten die Leiden rijk is. Door de gedichtenwandeling leer je Leiden nog beter kennen en krijgt je middag een poëtisch tintje. Je kunt routes downloaden op www.muurgedichten.nl

» link  » minder

    Thu, 16 Aug 2018 13:47:00 -0000   » meer
Hé-le-maal gesloopt na het sporten

    Topic: Studentenleven
Links na de ingang van het Universitair Sportcentrum rent een aantal mensen fanatiek rond een paar hoepels. Met plastic buizen tussen hun benen gooien ze een bal over. Judith Ravensburg ྴ) van de North Sea Nargels legt uit dat het om een relatief nieuwe sport gaat: zwerkbal. Inderdaad: de sport uit de boeken en films van Harry Potter. Het is een mix van rugby, trefbal en handbal. Je scoort punten door de bal door een van de ringen te gooien. Na achttien minuten komt ‘de gouden snaai’ het spel in. De speler die deze weet te bemachtigen scoort daarmee honderdvijftig punten voor het team. ‘In Nederland spelen nu ongeveer 120 mensen het. We spelen zeven tegen zeven en het is een sport waarbij gender er niet toe doet: mannen, vrouwen en non-binaire genders worden bij ons geaccepteerd.’ Zwerkbal is niet de enige aparte sport in het sportblok. Verderop staat een groot zwembad waarin een jongen met een kleine kano de show steelt. Elegant, doch krachtig beweegt hij zich door het water. Het blijkt een kano-poloër van studentenkanovereniging Levitas te zijn. Kian van Duijn (informatica, 20) doet het al negen jaar, en niet zonder succes. Dit jaar miste hij op een haar na de selectie voor het Nederlands team van onder de 21. ‘Het is heel intensief: een mix tussen rugby en waterpolo, maar dan in een kano. Je botst tegen elkaar aan, je vecht om de bal en duwt elkaar om. Na een wedstrijd ben je he-le-maal gesloopt.’ De bezoekers zijn niet allemaal op zoek naar de meest exotische sporten. Tobias den Haan ྲ, aankomend student filosofie) is op zoek naar een voetbalclub in Leiden: ‘Ik blijf nog even bij mijn ouders wonen, maar wil wel in Leiden gaan voetballen’, vertelt hij. Zijn toekomstig studiegenoot Gijs Mesman ླ) wil zich ook aansluiten bij een sportvereniging: ‘Het liefst tafeltennis, maar ik weet niet of daar een club voor is hier op het USC.’ Helaas voor hem klopt zijn vermoeden: Leiden heeft (nog) geen studententafeltennisvereniging. Door Quinten Brouwer

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Wed, 11 Jul 2018 07:38:00 -0000   » meer
Halvering collegegeld gaat door

    Topic: Nieuws
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 dan ook geen 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Voor lerarenopleidingen geldt de korting ook voor het tweede jaar.

‘Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten’, meldt de site van het ministerie van Onderwijs. De regeling is bedoeld om de pijn van het afschaffen van de basisbeurs in 2015 enigszins te verlichten.

‘Hier zijn studenten echt blij mee’, aldus Van Engelshoven in het persbericht van het ministerie. ‘Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 euro die we nu geregeld hebben.’

Bij studentenorganisaties is echter helemaal geen sprake van een juichstemming. ‘Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen’, reageert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten.’

Studentenvakbond LSVb is ook niet erg blij met de regeling: ‘Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld’, twittert de organisatie.

Ook in de Kamer was er de nodige kritiek op de verlaging. De PvdA-fractie diende een motie in waarin de minister werd opgeroepen alsnog af te zien van de koppeling aan de tienjaarsrente. De motie werd echter verworpen.

Senatoren van de PvdA, GroenLinks en de SP vonden het wetsvoorstel onvoldoende onderbouwd. De partijen hadden liever gezien dat de verlaging niet voor alle studenten zou gelden, maar alleen voor studenten die het echt nodig hebben. 

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vond de korting al eerder een slecht plan. ‘Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder deze halvering níet naar het hoger onderwijs zouden gaan,’ schreef de Raad in een advies in maart. VB

» link  » minder

    Fri, 06 Jul 2018 13:05:00 -0000   » meer
Ont-Engelsing krijgt geen steun van rechter

    Topic: Nieuws
De Universiteiten van Maastricht en Twente handelen niet in strijd met de wet als ze engelstalig psychologie-onderwijs aanbieden, volgens de rechter.Het hoger onderwijs in Nederland wordt geregeld met een wet; de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat onder meer dat onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands. In de praktijk echter, gaat er steeds meer onderwijs in het Engels, ook in Leiden
. Stel nou dat je dat een probleem vindt, bijvoorbeeld omdat je vindt dat studenten eerst moeten leren nadenken  of omdat je vreest voor de gevolgen voor de Nederlandse taal, dan kan je dus naar de rechter stappen, en wijzen op die WHW. De vereniging Beter Onderwijs Nederland had dat gedaan. Meer specifiek had ze de Engelstalige psychologie-opleidingen van Maastricht en Twente voor de rechter gesleept, maar ze hoopten met de jurisdictie in de hand ook andere universiteiten aan te kunnen pakken: 'De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Leiden.' 

De uitspraak was gisteren, en BON heeft geen gelijk gekregen. Onderwijs mág namelijk best in het Engels, als je maar een goede reden hebt, en de redenen van de twee universiteiten (zowel vakgebied als studentenpopulatie zijn internationaal) waren goed genoeg. De uitspraak geldt alleen voor deze twee opleidingen. Het zou volgens de rechter best kunnen dat 'Uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de intemationalisering van het hoger onderwijs verricht, blijkt dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Naar aanleiding daarvan kan verdere actie nodig zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure.'
.
Bij BON beraden ze zich nog op een eventuele bodemprocedure. Ze zijn in elk geval blij dat ze ontvankelijk zijn verklaard, en dus ook weer partij kunnen zijn in een volgende rechtszaak tegen de verengelsing.

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Wed, 11 Jul 2018 07:38:00 -0000   » meer
Halvering collegegeld gaat door

    Topic: Nieuws
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 dan ook geen 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Voor lerarenopleidingen geldt de korting ook voor het tweede jaar.

‘Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten’, meldt de site van het ministerie van Onderwijs. De regeling is bedoeld om de pijn van het afschaffen van de basisbeurs in 2015 enigszins te verlichten.

‘Hier zijn studenten echt blij mee’, aldus Van Engelshoven in het persbericht van het ministerie. ‘Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 euro die we nu geregeld hebben.’

Bij studentenorganisaties is echter helemaal geen sprake van een juichstemming. ‘Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen’, reageert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten.’

Studentenvakbond LSVb is ook niet erg blij met de regeling: ‘Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld’, twittert de organisatie.

Ook in de Kamer was er de nodige kritiek op de verlaging. De PvdA-fractie diende een motie in waarin de minister werd opgeroepen alsnog af te zien van de koppeling aan de tienjaarsrente. De motie werd echter verworpen.

Senatoren van de PvdA, GroenLinks en de SP vonden het wetsvoorstel onvoldoende onderbouwd. De partijen hadden liever gezien dat de verlaging niet voor alle studenten zou gelden, maar alleen voor studenten die het echt nodig hebben. 

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vond de korting al eerder een slecht plan. ‘Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder deze halvering níet naar het hoger onderwijs zouden gaan,’ schreef de Raad in een advies in maart. VB

» link  » minder

    Fri, 06 Jul 2018 13:05:00 -0000   » meer
Ont-Engelsing krijgt geen steun van rechter

    Topic: Nieuws
De Universiteiten van Maastricht en Twente handelen niet in strijd met de wet als ze engelstalig psychologie-onderwijs aanbieden, volgens de rechter.Het hoger onderwijs in Nederland wordt geregeld met een wet; de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat onder meer dat onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands. In de praktijk echter, gaat er steeds meer onderwijs in het Engels, ook in Leiden
. Stel nou dat je dat een probleem vindt, bijvoorbeeld omdat je vindt dat studenten eerst moeten leren nadenken  of omdat je vreest voor de gevolgen voor de Nederlandse taal, dan kan je dus naar de rechter stappen, en wijzen op die WHW. De vereniging Beter Onderwijs Nederland had dat gedaan. Meer specifiek had ze de Engelstalige psychologie-opleidingen van Maastricht en Twente voor de rechter gesleept, maar ze hoopten met de jurisdictie in de hand ook andere universiteiten aan te kunnen pakken: 'De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Leiden.' 

De uitspraak was gisteren, en BON heeft geen gelijk gekregen. Onderwijs mág namelijk best in het Engels, als je maar een goede reden hebt, en de redenen van de twee universiteiten (zowel vakgebied als studentenpopulatie zijn internationaal) waren goed genoeg. De uitspraak geldt alleen voor deze twee opleidingen. Het zou volgens de rechter best kunnen dat 'Uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de intemationalisering van het hoger onderwijs verricht, blijkt dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Naar aanleiding daarvan kan verdere actie nodig zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure.'
.
Bij BON beraden ze zich nog op een eventuele bodemprocedure. Ze zijn in elk geval blij dat ze ontvankelijk zijn verklaard, en dus ook weer partij kunnen zijn in een volgende rechtszaak tegen de verengelsing.

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Wed, 11 Jul 2018 07:38:00 -0000   » meer
Halvering collegegeld gaat door

    Topic: Nieuws
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 dan ook geen 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Voor lerarenopleidingen geldt de korting ook voor het tweede jaar.

‘Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten’, meldt de site van het ministerie van Onderwijs. De regeling is bedoeld om de pijn van het afschaffen van de basisbeurs in 2015 enigszins te verlichten.

‘Hier zijn studenten echt blij mee’, aldus Van Engelshoven in het persbericht van het ministerie. ‘Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 euro die we nu geregeld hebben.’

Bij studentenorganisaties is echter helemaal geen sprake van een juichstemming. ‘Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen’, reageert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten.’

Studentenvakbond LSVb is ook niet erg blij met de regeling: ‘Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld’, twittert de organisatie.

Ook in de Kamer was er de nodige kritiek op de verlaging. De PvdA-fractie diende een motie in waarin de minister werd opgeroepen alsnog af te zien van de koppeling aan de tienjaarsrente. De motie werd echter verworpen.

Senatoren van de PvdA, GroenLinks en de SP vonden het wetsvoorstel onvoldoende onderbouwd. De partijen hadden liever gezien dat de verlaging niet voor alle studenten zou gelden, maar alleen voor studenten die het echt nodig hebben. 

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vond de korting al eerder een slecht plan. ‘Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder deze halvering níet naar het hoger onderwijs zouden gaan,’ schreef de Raad in een advies in maart. VB

» link  » minder

    Fri, 06 Jul 2018 13:05:00 -0000   » meer
Ont-Engelsing krijgt geen steun van rechter

    Topic: Nieuws
De Universiteiten van Maastricht en Twente handelen niet in strijd met de wet als ze engelstalig psychologie-onderwijs aanbieden, volgens de rechter.Het hoger onderwijs in Nederland wordt geregeld met een wet; de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat onder meer dat onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands. In de praktijk echter, gaat er steeds meer onderwijs in het Engels, ook in Leiden
. Stel nou dat je dat een probleem vindt, bijvoorbeeld omdat je vindt dat studenten eerst moeten leren nadenken  of omdat je vreest voor de gevolgen voor de Nederlandse taal, dan kan je dus naar de rechter stappen, en wijzen op die WHW. De vereniging Beter Onderwijs Nederland had dat gedaan. Meer specifiek had ze de Engelstalige psychologie-opleidingen van Maastricht en Twente voor de rechter gesleept, maar ze hoopten met de jurisdictie in de hand ook andere universiteiten aan te kunnen pakken: 'De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Leiden.' 

De uitspraak was gisteren, en BON heeft geen gelijk gekregen. Onderwijs mág namelijk best in het Engels, als je maar een goede reden hebt, en de redenen van de twee universiteiten (zowel vakgebied als studentenpopulatie zijn internationaal) waren goed genoeg. De uitspraak geldt alleen voor deze twee opleidingen. Het zou volgens de rechter best kunnen dat 'Uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de intemationalisering van het hoger onderwijs verricht, blijkt dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Naar aanleiding daarvan kan verdere actie nodig zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure.'
.
Bij BON beraden ze zich nog op een eventuele bodemprocedure. Ze zijn in elk geval blij dat ze ontvankelijk zijn verklaard, en dus ook weer partij kunnen zijn in een volgende rechtszaak tegen de verengelsing.

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Wed, 11 Jul 2018 07:38:00 -0000   » meer
Halvering collegegeld gaat door

    Topic: Nieuws
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 dan ook geen 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Voor lerarenopleidingen geldt de korting ook voor het tweede jaar.

‘Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten’, meldt de site van het ministerie van Onderwijs. De regeling is bedoeld om de pijn van het afschaffen van de basisbeurs in 2015 enigszins te verlichten.

‘Hier zijn studenten echt blij mee’, aldus Van Engelshoven in het persbericht van het ministerie. ‘Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 euro die we nu geregeld hebben.’

Bij studentenorganisaties is echter helemaal geen sprake van een juichstemming. ‘Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen’, reageert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten.’

Studentenvakbond LSVb is ook niet erg blij met de regeling: ‘Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld’, twittert de organisatie.

Ook in de Kamer was er de nodige kritiek op de verlaging. De PvdA-fractie diende een motie in waarin de minister werd opgeroepen alsnog af te zien van de koppeling aan de tienjaarsrente. De motie werd echter verworpen.

Senatoren van de PvdA, GroenLinks en de SP vonden het wetsvoorstel onvoldoende onderbouwd. De partijen hadden liever gezien dat de verlaging niet voor alle studenten zou gelden, maar alleen voor studenten die het echt nodig hebben. 

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vond de korting al eerder een slecht plan. ‘Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder deze halvering níet naar het hoger onderwijs zouden gaan,’ schreef de Raad in een advies in maart. VB

» link  » minder

    Fri, 06 Jul 2018 13:05:00 -0000   » meer
Ont- Engelsing krijgt geen steun van rechter

    Topic: Nieuws
De Universiteiten van Maastricht en Twente handelen niet in strijd met de wet als ze engelstalig psychologie-onderwijs aanbieden, volgens de rechter.Het hoger onderwijs in Nederland wordt geregeld met een wet; de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat onder meer dat onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands. In de praktijk echter, gaat er steeds meer onderwijs in het Engels, ook in Leiden
. Stel nou dat je dat een probleem vindt, bijvoorbeeld omdat je vindt dat studenten eerst moeten leren nadenken  of omdat je vreest voor de gevolgen voor de Nederlandse taal, dan kan je dus naar de rechter stappen, en wijzen op die WHW. De vereniging Beter Onderwijs Nederland had dat gedaan. Meer specifiek had ze de Engelstalige psychologie-opleidingen van Maastricht en Twente voor de rechter gesleept, maar ze hoopten met de jurisdictie in de hand ook andere universiteiten aan te kunnen pakken: 'De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Leiden.' 

De uitspraak was gisteren, en BON heeft geen gelijk gekregen. Onderwijs mág namelijk best in het Engels, als je maar een goede reden hebt, en de redenen van de twee universiteiten (zowel vakgebied als studentenpopulatie zijn internationaal) waren goed genoeg. De uitspraak geldt alleen voor deze twee opleidingen. Het zou volgens de rechter best kunnen dat 'Uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de intemationalisering van het hoger onderwijs verricht, blijkt dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Naar aanleiding daarvan kan verdere actie nodig zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure.'
.
Bij BON beraden ze zich nog op een eventuele bodemprocedure. Ze zijn in elk geval blij dat ze ontvankelijk zijn verklaard, en dus ook weer partij kunnen zijn in een volgende rechtszaak tegen de verengelsing.

» link  » minder

    Sat, 14 Jul 2018 10:58:00 -0000   » meer
Hoogleraar pedagogiek Marian Bakermans stapt over naar VU

    Topic: Nieuws
Hoogleraar Marian Bakermans, die in 2016 samen met hoogleraren Bus en Van IJzendoorn in opspraak kwam door een vernietigend rapport over het slechte werkklimaat bij het instituut pedagogiek, mag aan de slag bij de VU. Dat meldt Telegraaf.Universiteit Leiden wilde volgens Telegraaf niet reageren, de toekomstig werkgever van Bakermans wel: 'De VU verwacht dat met inbedding in een nieuwe omgeving, alle betrokkenen in staat zijn om in goede samenwerking, uitstekend onderwijs en onderzoek te continueren', aldus de woordvoerder. Bakermans mag haar onderzoek en enkele promovendi meenemen naar haar nieuwe werkplek. 'Ik werk al vele jaren samen met VU-leden van de sectie Ontwikkelingspedagogiek en tot volle tevredenheid. Ik ben blij dat het onderzoek kan worden voortgezet in een wetenschappelijk en collegiaal excellente en inspirerende omgeving.'

» link  » minder

    Wed, 11 Jul 2018 07:38:00 -0000   » meer
Halvering collegegeld gaat door

    Topic: Nieuws
De Eerste Kamer heeft dinsdagavond ingestemd met het voorstel van minister Ingrid van Engelshoven van Onderwijs om het collegegeld voor eerstejaars te halveren. Dat betekent dat de maatregel al in september van kracht wordt. Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018 -2019 dan ook geen 2060 euro voor het eerste collegejaar, maar 1030 euro. Voor lerarenopleidingen geldt de korting ook voor het tweede jaar.

‘Het kabinet neemt zo financiële drempels weg voor alle aankomende studenten’, meldt de site van het ministerie van Onderwijs. De regeling is bedoeld om de pijn van het afschaffen van de basisbeurs in 2015 enigszins te verlichten.

‘Hier zijn studenten echt blij mee’, aldus Van Engelshoven in het persbericht van het ministerie. ‘Als je gaat studeren is collegegeld zo’n beetje de eerste rekening die je krijgt. Het maakt dan echt uit of daar ruim 2000 euro op staat, of de 1000 euro die we nu geregeld hebben.’

Bij studentenorganisaties is echter helemaal geen sprake van een juichstemming. ‘Naast de maatregel om eerstejaarsstudenten 1000 euro korting te geven op hun collegegeld, staat in het regeerakkoord ook dat het kabinet de rente op de studieschuld van studenten gaat verhogen’, reageert het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). ‘Dit levert de staatskas meer inkomsten op ten koste van terugbetalende studenten.’

Studentenvakbond LSVb is ook niet erg blij met de regeling: ‘Lenende (armere) studenten betalen de korting door renteverhoging op studieschuld’, twittert de organisatie.

Ook in de Kamer was er de nodige kritiek op de verlaging. De PvdA-fractie diende een motie in waarin de minister werd opgeroepen alsnog af te zien van de koppeling aan de tienjaarsrente. De motie werd echter verworpen.

Senatoren van de PvdA, GroenLinks en de SP vonden het wetsvoorstel onvoldoende onderbouwd. De partijen hadden liever gezien dat de verlaging niet voor alle studenten zou gelden, maar alleen voor studenten die het echt nodig hebben. 

De Raad van State, een belangrijk adviesorgaan van de regering, vond de korting al eerder een slecht plan. ‘Het grootste deel van het geld dat de maatregel kost, komt terecht bij de studenten die toch al zouden gaan studeren. En niet bij de groep voor wie het is bedoeld: de studenten die zonder deze halvering níet naar het hoger onderwijs zouden gaan,’ schreef de Raad in een advies in maart. VB

» link  » minder

    Fri, 06 Jul 2018 13:05:00 -0000   » meer
Ont-Engelsing krijgt geen steun van rechter

    Topic: Nieuws
De Universiteiten van Maastricht en Twente handelen niet in strijd met de wet als ze engelstalig psychologie- onderwijs aanbieden, volgens de rechter.Het hoger onderwijs in Nederland wordt geregeld met een wet; de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek. Daarin staat onder meer dat onderwijs in principe in het Nederlands wordt gegeven, en dat instellingen zich moeten richten op de bevordering van het Nederlands. In de praktijk echter, gaat er steeds meer onderwijs in het Engels, ook in Leiden
. Stel nou dat je dat een probleem vindt, bijvoorbeeld omdat je vindt dat studenten eerst moeten leren nadenken  of omdat je vreest voor de gevolgen voor de Nederlandse taal, dan kan je dus naar de rechter stappen, en wijzen op die WHW. De vereniging Beter Onderwijs Nederland had dat gedaan. Meer specifiek had ze de Engelstalige psychologie-opleidingen van Maastricht en Twente voor de rechter gesleept, maar ze hoopten met de jurisdictie in de hand ook andere universiteiten aan te kunnen pakken: 'De uitspraak zal ook gevolgen hebben voor Leiden.' 

De uitspraak was gisteren, en BON heeft geen gelijk gekregen. Onderwijs mág namelijk best in het Engels, als je maar een goede reden hebt, en de redenen van de twee universiteiten (zowel vakgebied als studentenpopulatie zijn internationaal) waren goed genoeg. De uitspraak geldt alleen voor deze twee opleidingen. Het zou volgens de rechter best kunnen dat 'Uit bijvoorbeeld het onderzoek dat de Inspectie momenteel naar de gedragscodes en de intemationalisering van het hoger onderwijs verricht, blijkt dat UM, UT of andere Nederlandse universiteiten zonder aangetoonde noodzaak zijn overgegaan tot het aanbieden van Engelstalige opleidingen. Naar aanleiding daarvan kan verdere actie nodig zijn. Dit valt echter buiten het bestek van deze procedure.'
.
Bij BON beraden ze zich nog op een eventuele bodemprocedure. Ze zijn in elk geval blij dat ze ontvankelijk zijn verklaard, en dus ook weer partij kunnen zijn in een volgende rechtszaak tegen de verengelsing.

» link  » minder

    Tue, 03 Jul 2018 08:07:00 -0000   » meer
'Er valt nu een gat'

    Topic: Nieuws
De universiteit krijgt voorlopig nog geen ombudsfunctionaris voor het personeel. Personeelspartij FNV Overheid is daar ‘ontstemd’ over.De universiteitsraad sprak gisteren met het college van bestuur over het jaarverslag 2017  van Eugène van der Heijden, de ombudsfunctionaris voor studenten. De personeelspartijen in de raad willen graag dat er ook een ombudsfunctionaris voor medewerkers komt. Het college is echter niet erg enthousiast over dit plan.

‘We zetten in op de versteviging van het al bestaande bouwwerk van vertrouwenspersonen voor het personeel,’ zei rector Carel Stolker tijdens de raadsvergadering. ‘We hebben heel helder gemaakt waar medewerkers terecht kunnen met klachten. We weten dat de raad de komst van een ombudsfunctionaris voor medewerkers belangrijk vindt, maar we gaan deze toch nog even niet aanstellen. Er is een pilot uitgezet bij drie universiteiten. Die gaan kijken of zo’n persoon effectief is.’

De komst van een nieuwe functie kan mogelijk ook ‘verwarrend werken’, aldus Stolker. ‘De kans bestaat dat verschillende rollen door elkaar heen gaan lopen. We willen dan ook eerst de resultaten van de pilot afwachten.’

Volgens Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid is de komst van een ombudsfunctionaris toch echt nodig: ‘Mijn partij is er ontstemd over dat het college maar blijft wachten. Een vertrouwenspersoon kan niet bij alle problemen hulp bieden. Ook spoort een vertrouwenspersoon de klagende medewerker aan om zelf het probleem op te lossen. Dat is lang niet altijd mogelijk. Je hebt soms iemand nodig die constateert dat er ergens iets fout gaat en dat dan vervolgens ook aanpakt. Die is er nu niet. Er valt nu een gat.’

Volgens Stolker is er geen sprake van een gat. ‘De vertrouwenspersoon luistert, adviseert en verwijst eventueel door. Als dat goed functioneert, heb je geen ombudsfunctionaris nodig. We doen als college ook zelf onderzoek als dat nodig is. Maar als uit de pilot blijkt dat een ombudsfunctionaris echt voorziet in een behoefte, dan gaan wij het ook doen.’

Tijdens de vergadering kwam ook de inhoud van het verslag van ombudsman Van der Heijden aan bod. Het blijkt dat maar liefst 35 van de in totaal 139 ingediende klachten betrekking hebben op slecht communicerende scriptiebegeleiders.

De functionaris verneemt met regelmaat ‘dat scriptiebegeleiders zonder enige voorafgaande melding aan de student langdurig onbereikbaar zijn. Het is kwalijk dat regelmatig bij interne navraag geen van de mensen binnen dezelfde opleiding of faculteit weet waar de docent zich bevindt, noch kan de docent bereikt worden; de docent is letterlijk “kwijt.”’

‘Een zeer onwenselijke situatie,’ zei Inge van der Weijden van personeelspartij UB. ‘De raad vraagt het college dan ook om de faculteiten aan te sporen om dit probleem op te lossen.’

Het college was het eens met de raad. ‘Het is natuurlijk dramatisch dat dit kan gebeuren,’ aldus vicerector Hester Bijl. ‘We gaan dan ook acuut in gesprek met de faculteiten. Een oplossing is echt nodig. Bijvoorbeeld door het inzetten van een tweede begeleider die voor opvang zorgt. Anders moet de docent in kwestie toch echt worden opgespoord.’ VB

» link  » minder

    Wed, 27 Jun 2018 08:28:00 -0000   » meer
Bestuurslid Quintus treedt af na seksueel wangedrag

    Topic: Voorpagina
Een bestuurslid van studentenvereniging Quintus doet tijdelijk afstand van zijn functie naar aanleiding van seksueel wangedrag bij drie vrouwen. Dat bleek gisteravond op de algemene ledenvergadering (ALV). Aanleiding voor de ingelaste vergadering was een ingezonden stuk, ondertekend door de herendisputen Sjap Eisjedies, Amigos en Olympus en damesdisputen Vampierelles en JoJo, waarin ze het seksueel wangedrag van het bestuurslid aan de kaak stellen. Verschillende leden zouden door hem zijn dronken gevoerd, meegenomen naar de commissiegangen en aangerand. Volgens de schrijvers wilden de meeste van hen uit angst of schaamte echter geen getuigenis afleggen.Een lid van damesdispuut Vampierelles durfde dat wel: in de brief verklaart zij door het bestuurslid te zijn aangerand, toen ze op een afstudeerborrel met hem aan de praat raakte en vervolgens naar de commissiegangen liep. Daar gingen ze een ruimte in, waarna het bestuurslid achter haar de deur dichtdeed. & #039Hij begon mij te regelen, wat ik niet wou, maar ik kon er niet zo veel tegen doen, want hij duwde me de hele tijd tegen de muur zodat ik niet weg kon. Hij zat ook de hele tijd aan mijn billen en borsten en probeerde onder mijn rokje te komen. Uiteindelijk heb ik maar mijn nummer gegeven om van hem af te komen en toen ben ik door de nooduitgang naar buiten weggevlucht.’ Naderhand besloot ze het incident niet te melden, omdat ze toen nog geen lid van Quintus was, de dader op dat moment nog geen bestuurslid was en omdat ze het voor zichzelf probeerde weg te redeneren met de gedachte dat het ‘misschien gewoon een gekke uitspatting van een dronken gefrustreerde gast’ was, zo beschrijft ze in de brief. ‘Maar nu denk ik: als ik toen wel iets gedaan had waren er misschien geen andere meisjes door hem lastig gevallen. Het was ongewild, en had dus helemaal niet moeten gebeuren. En het feit dat wij als vereniging gerepresenteerd worden door iemand die ongewenste intimiteiten bij verenigingsleden uitvoert is beschamend en ronduit walgelijk´, zo verklaart ze in de brief. Ten overstaande van bijna tweehonderd aanwezige leden gaf het bestuurslid dinsdagavond toe drie vrouwen onheus te hebben bejegend. Volgens een bron heeft hij zijn excuses aangeboden aan de betreffende vrouwen en heeft hij de aanwezige leden gevraagd hem te vergeven. Ondanks dat, voelde hij zich naarmate de ALV vorderde genoodzaakt tijdelijk terug te treden uit zijn functie. Het bestuur van Quintus wilde dinsdagavond en woensdagochtend niet telefonisch op vragen reageren. In de loop van de middag volgt een reactie per mail. UPDATE ྫྷ:40): Het bestuur laat weten het in de brief beschreven incident niet te kennen. Twee eerdere gevallen waren wel al bekend. Er wordt een onafhankelijke commissie ingesteld die zowel de incidenten als het handelen van het bestuur gaat onderzoeken.  

Persbericht A.L.S.V. Quintus n.a.v. ingezonden brief ledenvergadering 27-6-2018

Wij zijn 

geschrokken van de inhoud van de brief die ons gisteren een uur voor de ledenvergadering onder ogen is gekomen. In de brief 

wordt gesproken over een incident van ongewenst, intimiderend gedrag waarbij een vrouwelijk lid van onze vereniging alsmede 

een bestuurslid betrokken was. Dit incident heeft voor het huidige bestuursjaar plaatsgevonden en was bij het bestuur niet 

bekend.
In de brief wordt tevens gesproken over twee andere incidenten, deze waren wel bekend bij het bestuur. 

Namelijk eind september zijn deze bij het Bestuur aangekaart. Toentertijd is het Bestuur met de twee vrouwelijke leden en 

het desbetreffende bestuurslid in gesprek gegaan. De twee vrouwen gaven aan dat het voor hen goed afgehandeld was en de 

betrokken personen zijn daarna op goede voet verder gegaan. Het Bestuur heeft in dat vertrouwen geen verdere acties 

ondernomen.
Een onafhankelijke commissie zal gevraagd worden onderzoek te doen naar de in de brief genoemde 

incidenten en het handelen van het Bestuur. Het desbetreffende bestuurslid heeft tijdens de ledenvergadering waarin dit is 

besproken zelf besloten op non-actief gesteld te willen worden, in afwachting van de uitkomst van het onderzoek.
Wij willen graag benadrukken dat wij er voortdurend naar streven om een vereniging te zijn waar iedereen zichzelf kan 

zijn en zich veilig kan voelen. Vanuit dit perspectief vinden wij het van belang om gehoor te geven aan eenieder die het 

gevoel heeft niet op deze manier behandeld te worden en nemen dit bericht dan ook zeer serieus.


» link  » minder

    Thu, 15 Feb 2018 10:47:00 -0000   » meer
Oudste kunstwerk

    Topic: Wetenschap
Dit versierde stuk bot (van een bizon) is 13.500 jaar oud, en daarmee het oudst bekende kunstwerk van Nederland. Tijdens de laatste IJstijd stonden grote stukken van wat nu de Noordzee is droog, en in de laagvlakte woonden mensen. Het voorwerp – vermoedelijk een handvat van iets - is al in 2005 opgevist bij de Bruine Bank, en belandde via een privé-collectie in bruikleen van het Leidse Rijksmuseum van Oudheden. Onderzoekers van het RMO, de Universiteit Leiden en die van Groningen publiceerden deze week over het bot in vakblad Antiquity. In hetzelfde artikel beschrijven ze ook de vondst van een stukje mensenschedel van vrijwel dezelfde leeftijd. Het is de vroegste moderne mens, maar het RMO heeft ook al een veel ouder stuk Neanderthalerschedel. Ook die is afkomstig uit de Noordzee.

» link  » minder

    Thu, 15 Feb 2018 10:45:00 -0000   » meer
Verliefd door DNA

    Topic: Wetenschap
Karin van der Tuin, promovenda aan het Leids Universitair Medisch Centrum, onderzocht afgelopen zomer op Lowlands of mensen onbewust een partner kiezen met een ander afweersysteem.Hoe ging het experiment in zijn werk?
‘We hebben DNA-samples verzameld van koppels en singles door wangslijmvlies af te nemen, en vragenlijsten afgenomen over de relatie van de koppels en wat de singles in een relatie zochten. Het DNA hebben we in het laboratorium getest en onderzocht op stukjes in de buurt van het afweersysteem. Als dat veel van elkaar verschilt, zou je namelijk een goede match zijn, was de hypothese.’ Hoezo?
‘Als het nageslacht een mix krijgt van beiden, is het beter beschermd tegen virussen en bacteriën. Nu kun je natuurlijk niet aan iemands buitenkant zien van: goh, dat is een leuk afweersysteem.’ Hoe gaat het dan wel?
‘Dat werkt via lichaamsgeur: iemand die we lekker vinden ruiken heeft over het algemeen een ander afweersysteem dan wijzelf. Dat is hoe we onbewust onze partner uitkiezen. We hebben gekeken of het DNA op die plekken bij koppels meer verschilde dan bij willekeurige andere personen, en dat is het geval.’ Was het verschil tussen het DNA van stellen en singles significant?
‘Achteraf gezien was de groep te klein om het met 100 procent zekerheid te kunnen vaststellen, maar het is op het randje van wat we normaal als significant beschouwen. We konden van tevoren niet uitrekenen hoeveel mensen we nodig hadden omdat we geen idee hadden van wat het verschil ongeveer zou zijn. Uiteindelijk hebben we 77 koppels en 282 singles onderzocht.’ Kun je op basis van DNA de perfecte match vinden?
‘Er zijn heel veel factoren die van belang zijn voor een goede relatie, onder andere je uiterlijk, en daar hebben wij niet naar gekeken. Daarom kun je niet op basis van DNA de perfecte match voor iemand vinden, maar het kan misschien wel bijdragen aan de zoektocht.’ Jullie hebben geschikte partners ook aan elkaar gekoppeld. Zijn er relaties ontstaan door dit experiment?
‘Dat weet ik nog niet, want we hebben anderhalve week geleden pas een bericht gestuurd naar de singles, en ik heb nog niets terug gehoord. We zijn van plan om over een paar weken iedereen een mail te sturen met de vraag: “Heb je contact gehad, heb je elkaar gezien, en hoe is dat verlopen?” Daar zijn we enorm benieuwd naar.’ DT Zie ook:

  • Overvliegende vonken vangen (Pscychologen proberen op Lowlands liefde te betrappen)
  • Gezocht: DRD4-R7 (doe-het-zelf-zoektocht naar het adventure gene)


» link  » minder

    Thu, 15 Feb 2018 10:45:00 -0000   » meer
'Medewerkers werden afgeblaft'

    Topic: Nieuws
Studentenpartijen LVS en ONS willen dat de werkplekken in de Asian Library worden opengesteld voor alle studenten. Rector magnificus Carel Stolker heeft begrip voor de ergernis die is ontstaan. Mogelijk wordt een deel van de ruimte na de zomer vrijgegeven.Momenteel zijn de werkplekken in de Asian Library alleen beschikbaar voor studenten en medewerkers die zich bezig houden met een studie naar Azië.

‘Er zat echter helemaal niemand in de Asian Library, en dat in een maand die echt verschrikkelijk druk was’, zei Joris Claessens van studentenpartij LVS tijdens de universiteitsraad maandag. Claessens had de afgelopen tentamenperiode onderzoek gedaan naar het gebruik van de Aziëbieb. ‘Er moesten mensen naar huis omdat er elders in de bibliotheek geen plek was.’

‘De bibliotheek is een prachtige ruimte’, reageerde rector magnificus Carel Stolker. ‘Maar vanaf de opening is er veel gedoe over geweest. Ik snap ook wel dat het heel irritant is als je door het raam van de Asian Library kijkt en je ziet daar een hele hoop lege plekken, terwijl het in de rest van de bieb heel druk is. ‘Er waren extra werkplekken in verschillende gebouwen vrijgemaakt. Die zijn minder mooi dan die in de Asian Library en werden niet of nauwelijks gebruikt.’

Er is een soort belangenstrijd ontstaan, legde Stolker uit. ‘Vooral tussen rechtenstudenten en studenten die zich met Azië bezighouden. Die gingen over en weer klachten indienen bij de UB.’

Rechtenstudenten zijn niet de makkelijkste, benadrukte de rector. ‘Die begonnen medewerkers om de oren te slaan met het burgerlijk wetboek. Uiteraard niet fysiek maar wel met de wetsartikelen. Heel lastig voor de mensen die dat moesten reguleren.’

Het stoort de LVS dat er een pasjessysteem werd ingevoerd en bewaking werd ingehuurd om ongewenste studenten buiten de deur te houden. Claessens: ‘Ik vind de bewaker verspilling van belastinggeld. Ik ben daar enigszins kwaad over.’

Stolker: ‘De bewakers waren nodig, omdat de medewerkers gewoon werden afgeblaft. De studenten lieten zich niet wegjagen. De bibliothecaris moest wel ingrijpen.’

Het college van bestuur gaat kijken of er mogelijkheden zijn om de studenten tegemoet te komen. ‘Tot de zomer gaan we twee keer per dag meten wat de bezettingsgraad is van de Asian Library,’ aldus Stolker. ‘En we communiceren naar de studenten die een Azië-studie doen dat ze ook echt in deze bieb moeten gaan zitten en niet ergens anders. Dan komen er elders plekken vrij.

‘Als nu blijkt dat er structureel maar een klein deel van de Asian Library gebruikt wordt, dan moeten we kijken of we een deel van de bieb kunnen openstellen voor andere studenten. Dat is best ingewikkeld, want dan komt er mogelijk een enorme invasie en is er vervolgens weer geen plek voor de Azië-studenten. We moeten dan dus iets gaan verzinnen.’ VB

» link  » minder

    Thu, 08 Feb 2018 10:58:00 -0000   » meer
Minerva is een paardrijschool, Quintus een varkenshouderij

    Topic: Nieuws
Studentenvereniging Minerva is een “Paardrijschool/manege”. Althans, als je het Google vraagt. ALSV Quintus? Een varkenshouderij. Roeivereniging Njord? Een poelier.Niet alleen Leidse verenigingen kwamen vorige week ineens anders uit de zoekmachine gerold.  Het Groningse Vindicat was een dak- en thuislozenopvang, de stadsgenoten van roeivereniging Gyas hadden zich ook toegelegd op het fokken van varkens en Aegir was een vrouwenbeschermingsorganisatie. In Amsterdam was Nereus een kano- en kajakclub geworden en ook in Rotterdam waren slachtoffers gevallen. Het Groningse weblog Sikkom wist direct waar de dader te zoeken: ‘Nou, dat zouden best wel eens Leidenaren kunnen zijn. De ratten.’ Bij Mare meldde zich het ‘brein achter de operatie’, dat een Leidse herkomst bevestigde. Augustinus en Minerva waren het echter niet. Over hun slachtoffers was deze groep ‘van mening dat hun eigenlijke doelstellingen wel wat verder naar buiten uitgedragen mochten worden’. Het bewerkings-algoritme van Google bleek vervolgens gemakkelijk te omzeilen en de vereiste goedkeuring was via een paar verenigingsgenoten zo geregeld. Verder wilden de daders anoniem blijven, maar hun lievelingskleuren zijn bij Mare bekend. Het zijn er drie, waaronder paars. Quintus en Njord houden zich inmiddels gewoon weer bij hun leest. Wie van paarden houdt, kan zich nog altijd aanmelden bij Minerva. MVW

» link  » minder

    Thu, 08 Feb 2018 10:49:00 -0000   » meer
Homobeweging overhoop

    Topic: Nieuws
Leiden University Pride doet niet meer mee aan de festiviteiten rond het vijftigjarig bestaan van de Leidse homobeweging. Ook de Roze Ondernemers hebben zich teruggetrokken.‘Jubileum vergald door ruzie’, kopte het Leidsch Dagblad gisteren, een dag voor de aftrap van het jubileumjaar (zie ook hier). Het begon met een klacht van LUPride over ‘intimiderend en grensoverschrijdend gedrag’ door een voormalig COC-bestuurslid. ‘We hebben een gesprek gehad met de vrouw aan wie de klacht gericht was. De klacht is ook weer ingetrokken en wat ons betreft is het daarmee afgesloten’, zegt Kirsten de Mare, voorzitter van LUPride.

COC Leiden heeft de vrouw in kwestie wel geschorst, tot onvrede van de Roze Ondernemers. ‘Het is een interne kwestie, waar we vanwege privacy geen uitspraken over willen doen’, zegt COC-voorzitter Jan Thijs Nieborg. De Roze Ondernemers zijn echter ook boos over de manier waarop het COC de organisatie van de jubileumfestiviteiten naar zich toe trok.

‘Roze Ondernemers was eigenlijk een werktitel, waaronder we afgelopen zomer begonnen te denken over het jubileum’, vertelt Colin van Gestel van café De Twee Spieghels. Ook de Roze Beurs, de Hooykist en Boutique Hotels van Leyden deden mee. ‘We wilden iedereen met een roze hart aan tafel krijgen. We hadden een compleet weekprogramma bedacht, met feesten, optredens, lezingen en activiteiten voor goede doelen. Het COC deed eigenlijk nauwelijks mee, tot hun laatste ALV, in de herfst.’

‘Onze ideeën werden zo van tafel geveegd’, zegt Lorenzo van Beek van Boutique Hotels. ‘We werden buitenproportioneel geschoffeerd door het bestuur’, vertelt Van Gestel. ‘Heel zuur. We besloten ons terug te trekken. Kort daarna verbrak LUPride ook de banden met het COC, om die andere oorzaak.’

‘Dat was een groot gedoe geworden binnen het COC’, zegt De Mare. ‘We vinden het heel jammer dat we nu niet mee kunnen doen met vijftig jaar homobeweging. Maar we wilden er niet in meegesleurd worden.’

Een voormalig LUPride-bestuurslid, van wie de klacht afkomstig was, is inmiddels vertrokken. De aantijgingen waren overigens vals, volgens Van Gestel en Van Beek. De Mare wil daar niet op ingaan.

‘Het klopt dat er een COC-lid geschorst is’, bevestigt Nieborg evenwel. ‘Dat had te maken met vertegenwoordiging van het COC.’ De vrouw zou tegen LUPride beweerd hebben namens het COC te spreken.

‘Maar ze wás lid van het COC, zat notabene in een commissie’, zegt Van Gestel. ‘Ze is van de COC-nieuwjaarsborrel verwijderd.’ ‘Onder politie-escorte’, weet Van Beek. ‘Iemand zo kwetsbaar maken, dat kan een leven ruïneren. Als wij als ondernemers zoiets zouden doen, dan gaan we naar de kloten. Maar een vereniging komt ermee weg.’

De Roze Ondernemers hebben het COC een aantal eisen gesteld. ‘Het aftreden van het bestuur is nog het minst belangrijk. We willen in de eerste plaats eerherstel en excuses aan deze dame, van het volledige bestuur’, zegt Van Gestel.

De festiviteiten gaan deze week wel door. ‘Natuurlijk’, zegt Nieborg. ‘Er is een hoop gebeurd in vijftig jaar en het is heel bijzonder dat er twee oprichters van de Leidse homobeweging bij kunnen zijn.’ De Roze Ondernemers, die het programma volgens Van Beek ‘op een presenteerblaadje hebben aangeboden’, blijven wel bestaan.

‘We waren sowieso samen al heel betrokken in het roze Leiden. Dat blijven we’, zegt Van Gestel. En samenwerken met het COC willen ze ook nog wel. ‘Alleen niet met het huidige bestuur.’

‘Zorg dat het wordt opgelost, dan gaan we weer met het COC in zee als de storm is overgewaaid’, zegt De Mare. De kwestie staat bij het COC op de agenda voor de volgende ALV, laat Nieborg weten. ‘Ook zijn er al verschillende pogingen tot contact gedaan, ook met de vrouw tegen wie de klacht gericht was. We zijn altijd bereid te praten. We moeten er in deze stad toch samen uitkomen.’ MVW

» link  » minder

    Thu, 08 Feb 2018 10:45:00 -0000   » meer
Universiteit mag data geheim houden

    Topic: Nieuws
Onderzoeksgegevens vallen niet onder de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), aldus een uitspraak van de Raad van State. De Universiteit Leiden hoeft dan ook niet de ruwe data van een onderzoek naar etnisch profileren door de Haagse politie openbaar te maken.Wetenschappelijke onderzoeksgegevens zijn geen ‘bestuurlijke aangelegenheid,’ aldus de Raad. Het college van bestuur is blij met de uitspraak van de hoogste bestuursrechter in Nederland. Een ‘klinkende overwinning voor de universiteit en voor de NL-wetenschap,’ twitterde rector magnificus Carel Stolker.

Onderzoekersbureau Jansen & Janssen baalt van de uitspraak. Het bureau probeert al jaren om de onderliggende gegevens van het onderzoek Etnisch Profileren in Den Haag? uit 2014 van hoogleraar criminologie en rechtendecaan Joanne van der Leun te bemachtigen.
.
‘We willen graag onder andere zicht krijgen op de data in twee masterscripties die de basis vormen van het onderzoek,’ zegt Rick van Amersfoort van Jansen & Janssen. ‘We begrijpen echt niet waarom de universiteit die niet openbaar wil maken. Wij vermoeden dat er een discrepantie is tussen de scripties en het onderzoek zelf. Daarom wordt er zo spastisch over gedaan.’ Van Amersfoort vindt dat de universiteit de verantwoordelijkheid heeft om transparant te zijn over een maatschappelijk belangrijk onderwerp als etnisch profileren.

Handjeklap
‘We willen weten hoe het onderzoek tot stand gekomen is. Wat voor afspraken zijn er met politie en gemeente gemaakt? We begrijpen dat afspraken nodig zijn om onderzoek te kunnen doen, maar maak die dan ook openbaar. Nu hangt een mist over het onderzoek. De indruk wordt gewekt dat er handjeklap is geweest met de politie. Dat moet je juist zien te voorkomen.’
.
‘Onderzoeksgegevens moeten in principe openbaar zijn voor verificatie en falsificatie’, reageert Stolker. ‘Maar het gaat in dit geval om gegevens die herleidbaar zijn tot personen. Je kunt het vergelijken met medische gegevens. Je wilt niet dat bepaalde uitspraken van agenten in dit onderzoek alsnog openbaar worden; dat al die interviews op straat komen te liggen. Agenten werken dan nooit meer mee aan dit type onderzoek. Dat willen we voorkomen: het zou slecht zijn voor de wetenschap en voor de samenleving als dit soort onderzoek niet meer kan worden gedaan. Vandaar dat ik het een “klinkende overwinning” vind.’
.
Volgens Van Amersfoort is het best mogelijk om de data zo te anonimiseren dat deze niet is te herleiden tot personen. ‘Dat is heel eenvoudig. Bij ander onderzoek over etnisch profileren is dat ook gebeurd en die informatie kregen we ook. Het gaat ons niet om agent X of agent Y.’
.
Stolker: ‘Als een wetenschapper het onderzoek ter controle wil overdoen, is dat uiteraard mogelijk. Zo’n onderzoeker kan contact opnemen met de onderzoeker. Uiteraard moeten er dan afspraken worden gemaakt over de gegevens, want die blijven ook dan vertrouwelijk.’
.
De rector noemt ook nog een ander punt. ‘Los van deze specifieke zaak is het belangrijk dat de Raad van State zegt dat er een zekere beperking aan de reikwijdte van de Wet openbaarheid bestuur zit. Dat is prettig, want zoals bekend worden heel wat instellingen inmiddels sufgewobt.
.
‘We zijn er blij mee dat onderzoeksgegevens niet onder de Wob vallen, maar onderzoek blijft natuurlijk wél voorwerp van wetenschappelijk debat. En als er iets mis lijkt te gaan, is er de mogelijkheid om bijvoorbeeld een klacht over wetenschappelijke integriteit van een onderzoeker in te dienen. De wetenschap heeft dus zijn eigen kanalen.’
.
Dan is er nog het opvallende punt dat de Commissie voor de beroep- en bezwaarschriften van de universiteit in een advies aan het college van bestuur stelde dat onderzoeksgegevens wél onder de Wob vallen.
. ‘Daar waren we het als universiteit niet mee eens, vandaar dat we zijn gaan procederen tot aan de Raad van State toe’, aldus Stolker. VB > Zie ook: Lekker geheim

» link  » minder

    Thu, 01 Feb 2018 10:34:00 -0000   » meer
'Dit rapport is halfbakken'

    Topic: Nieuws
De universiteitsraad kraakt een onderzoek van het college van bestuur naar het functioneren van studieadviseurs. Het ontbreekt aan input van studenten en van de studieadviseurs zelf.Eind 2015 stelden studentenpartij ONS en personeelspartij UB een notitie over studieadviseurs op. Aanleiding waren klachten van studenten, onder andere bij de rechtenfaculteit, over studieadviseurs. Er zouden bijvoorbeeld lange wachttijden zijn.

De raad vroeg het college van bestuur toen om een onderzoek naar de studieadvisering op de universiteit. Het college gaf het universitaire onderzoekscentrum ICLON opdracht om een enquête te doen. De resultaten werden maandag tijdens de universiteitsraad besproken.

Volgens het college blijkt dat er geen ‘specifieke knelpunten naar voren komen’ uit het onderzoek. Ook is het aantal studieadviseurs ten opzichte van het aantal studenten van 2011 tot 2017 toegenomen.

De raad is echter niet blij met hoe het onderzoek is aangepakt. ‘We zijn hier niet tevreden mee’, zei Bart van der Steen van FNV Overheid. ‘Eigenlijk is onze reactie aan het college in een zin samen te vatten: “Waarom sturen jullie ons dit rapport?”

Volgens Van der Steen heeft het college aan de faculteitsbesturen gevraagd naar het functioneren van de studieadvisering . ‘Aan de adviseurs zelf is niets gevraagd. Er is echt een kans gemist om vast te stellen wat de ervaring op de werkvloer is. En welke ideeën daar leven om te komen tot verbeteringen.’

Vertegenwoordigers van de studieadviseurs spreken regelmatig met elkaar in het zogeheten STAP-overleg. Binnenkort vergadert STAP met de directeur academische zaken Marcel Vooijs over de rapport waar de studieadviseurs zelf ook niet tevreden over zijn. De studieadviseurs zelf willen niet in Mare over het rapport geciteerd worden. Het onderzoek is niet bij alle faculteiten op dezelfde manier uitgevoerd. Soms zijn de vragen door bestuurders beantwoord. Bij andere faculteiten is er dan wel weer veel input van studieadviseurs geweest. Wat vooral ontbreekt is een onderzoek naar de afnemer van de diensten, namelijk de student.

‘Het heeft heel lang geduurd voor er uiteindelijk een onderzoek is verschenen. En nu zitten we met een halfbakken rapport’, aldus Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS.

Femke van der Meulen van studentenpartij CSL: ‘We hebben meerdere keren tegen het college gezegd: “Let erop dat je bij de studieadviseurs uitkomt.” Daar is niets mee gedaan.’

Van der Steen: ‘De adviseurs zijn echt gevallen over zinnen uit het rapport als: “De faculteiten geven aan dat de omvang van de formatie voldoende groot is om de taken te kunnen uitvoeren, een aantal specifieke knelpunten daargelaten. De faculteiten geven aan dat afwezigheid van studieadviseurs zonder problemen wordt opgevangen door collega’s of door tijdelijke uitbreiding van formatie.” 

‘Het is anekdotisch maar ik geef het toch graag mee’, ging Van der Steen verder. ‘Ik werk zelf bij het instituut geschiedenis, waar in een korte periode twee van de vier studieadviseurs overwerkt raakten. Een van de twee werd pas na een maand vervangen. En die andere überhaupt niet.’ Tijdens de raadsvergadering op 12 februari zal het college reageren op de kritiek.VB

» link  » minder

    Thu, 01 Feb 2018 10:29:00 -0000   » meer
Maffia wordt Mario

    Topic: Nieuws
Een Maffia-themafeest van studievereniging De Leidsche Flesch schoot in het verkeerde keelgat bij Italiaanse promovendi.Het feest heette ‘Festa Sicilia’ met als ondertitel ‘Maffia’. ‘Mijn eerste reactie was lachen, want het was zo belachelijk, in bad taste. Maar het was ook teleurstelling, en verontwaardiging’, vertelt Vincenzo Scopelliti, promovendus natuurkunde. Andere Italianen die hij sprak deelden die verontwaardiging na het zien van de advertentie, vertelt hij.

‘Je kan hier wel grappen over maken, maar dan moet je het fenomeen wel kennen. Zo komt de boodschap over dat het gewoon een grappig fenomeen uit Zuid-Italië is. Maar als je het kent, zou je niet zo’n feest organiseren.’
‘We bespraken of we de organisatie of de faculteit moesten inlichten. Maar we willen ook niet mensen beperken in hun vrijheid om een feest te geven. Uiteindelijk hebben we met de organisatie gepraat, en binnen een paar minuten realiseerden ze zich dat ze het topic beter aan konden passen.’

Volgens Pim Bax van de Leidsche Flesch, de vereniging van sterrenkunde, natuurkunde en informatica, hadden ze bij de organisatie niet stilgestaan dat het een gevoelig thema zou kunnen zijn. Het feest, dat vanavond gehouden wordt, heeft nu een ‘algemeen Italiaans thema’. Op de eventpagina op Facebook staan plaatjes van Super Mario en Luigi.

‘We willen echt niemand verbieden een feest te geven,’ benadrukt Scopelliti. ‘We willen vooral er een gesprek over hebben.’

Hij merkt dat in zijn omgeving mensen weinig weten over de maffia. ‘Als ik mensen die niet uit Italië komen dit verhaal vertel, zijn ze heel verbaasd. Zij denken dat de maffia een lokaal iets is, en beperkt tot het zuiden van Italië. Maar de maffia zijn ook in Noord-Europa actief.’

‘We merken dat mensen weinig weten over het onderwerp, dus we denken eraan om iets te doen om mensen te informeren. Maar dat is nog een work in progress.’ AK

» link  » minder

    Thu, 01 Feb 2018 10:27:00 -0000   » meer
Archeologenkunst

    Topic: Rubrieken
Dit werk, gemaakt door bachelorstudenten archeologie, is te zien op hun eigen minitentoonstelling over Byzantijnse archeologie. A Mosaic of Images: Power and Daily Life in Byzantium start op vrijdag 2 februari, bij de ingang van de faculteit Archeologie in het Van Steenisgebouw.

» link  » minder

    Thu, 25 Jan 2018 10:34:00 -0000   » meer
Opinie: Lang leve de waarheid

    Topic: Wetenschap
In tijden van politieke polarisatie en fake news is het overeind houden van instanties die alleen om de waarheid draaien een zaak van het allerhoogste belang, vindt Jan Waszink.Wetenschappelijk onderzoek vervult, samen met de journalistiek, een belangrijke rol in de maatschappij, namelijk het leveren van betrouwbare kennis. Voor het maatschappelijke debat is het cruciaal dat er ergens een of meer instanties belast zijn met het identificeren van de best bereikbare en indien mogelijk objectieve waarheid, want zonder zo’n ijkpunt vervalt het maatschappelijk debat tot een zinloze botsing van meningen.

Het slechte nieuws daarbij is natuurlijk dat zekere en blijvende kennis vaak onbereikbaar is; ook wetenschap blijft een proces waarin nieuwere inzichten oudere vervangen. Waarheid blijft echter wel het doel. Bij maatschappelijke, culturele en historische vragen staat bovendien sinds het postmodernisme het hele idee van ‘de’ waarheid op losse schroeven, want steevast zijn er meer waarheden in het spel: Zwarte Piet is voor verschillende interpretaties vatbaar en de Tweede Wereldoorlog is op miljoenen verschillende manieren beleefd die allemaal ‘waar’ zijn.

Dit alles neemt echter niet weg dat goed onderbouwde inzichten en (waar mogelijk) objectiviteit in de werkelijkheid waarin we leven de enig denkbare plaatsvervangers van de waarheid zelf zijn. De bovenstaande relativeringen zijn bovendien voor het maatschappelijk debat minder relevant: daar moeten we uiteindelijk toch weten wat gezond eten is, hoe het nu ‘echt’ zat met de politionele acties of wat de waarschijnlijkste verklaring is voor klimaatverandering.

Politiek correct
Tijdgeest, waan van de dag, politieke correctheid of juist verzet daartegen kunnen bepaalde opvattingen of inzichten meer of minder gewenst maken, maar de vraag naar de waarheid staat daar los van. Een maatschappij zonder wetenschap en journalistiek gericht op het vinden van zo betrouwbaar mogelijke kennis en informatie, is uiteindelijk stuurloos en een prooi voor demagogie en collectieve dwaling, met mogelijk fatale gevolgen. Zelfs een korte blik op de geschiedenis van de twintigste eeuw is genoeg om dat in te zien. Niet toevallig heeft het knevelen van academie en journalistiek voor dictators altijd hoge prioriteit.

Zeker in tijden van politieke polarisatie en fake news, waarin de meningen eerst komen en de feiten later wel worden ingepast, is het overeind houden van instanties waar het alleen om de factor waarheid draait een zaak van het allerhoogste belang.

Dit stuk is daarom een pleidooi voor de vergeten deugd van de bezonnenheid. Die hoort bij de universiteit nog meer dan bij de journalistiek, waar het behalve om waarheid ook om de snelle actualiteit gaat. Maar voor de wetenschap moet bezonnenheid een centrale waarde zijn, ook al leidt die (misschien paradoxaal) vaak ook tot afstand van het maatschappelijke debat, tot traagheid, of tot kennis waarvan de toepasbaarheid althans nu onduidelijk is, maar die verworven wordt om haar intrinsieke waarde als kennis.

Waarheidsvinders
Wetenschap én journalistiek? Ja, want ook waarheidsvinders kunnen fouten maken of hun plicht verzaken, en dan is er een andere waarheidsvinder nodig om aan de bel te trekken — net zoals we in ons staatsbestel een scheiding der machten hebben zodat de ene macht kan optreden tegen falen van een andere. Wetenschap en journalistiek werken elk volgens hun eigen logica en met iets verschillende agenda’s; maar vanuit hun verschillende rollen bewaken zij de integriteit van elkaar en van regeringen, bedrijven, maatschappelijke organisaties enzovoort.

Die regeringen, bedrijven, NGO’s en andere organisaties zoals kerken, politieke partijen, lobbygroepen etc. hebben elk hun eigen agenda, zoals machtsbehoud, winst, een politieke of ideële doelstelling of iets anders. Uiteraard is het een groot goed als zulke instanties hun activiteiten willen baseren op de best beschikbare, en dus wetenschappelijke kennis. Echter, hun agenda’s vallen, welhaast per definitie, niet samen met een streven naar waarheid. Dit betekent dat er naast hen onafhankelijke instanties moeten zijn met waarheidsbewaking als taak, die in staat zijn een gele kaart te trekken wanneer een overheid, industrie of andere instantie bij het nastreven van haar respectievelijke doelen op basis van een onware argumentatie schade toebrengt aan anderen.

(In het geval er schade wordt toegebracht op basis van een ware argumentatie is de discussie politiek van aard, dat wil zeggen of het beoogde doel de schade rechtvaardigt, en buiten het werkgebied van de academie.)

Industrie
Een activistische onderzoeker die zijn kennis in dienst stelt van een politiek of maatschappelijk doel is dus in essentie in dezelfde positie als een onderzoeker betrokken bij de industrie (bv. de farmaceutische): deze keuze kan goede effecten hebben (bv. de uitvinding van een medicijn, bescherming van een kwetsbare groep), maar beide onderzoekers dienen helder te hebben hoe zij hun dienstbaarheid aan het waarheidsstreven afschermen van de minder waarheidsgebonden agenda van de partij waarmee ze samenwerken. Dit levert niet altijd een probleem op. Als Boyan Slat  zijn technologisch vernuft inzet om het zwerfplastic uit de oceaan te halen zijn daar geen evidente ethische bedenkingen bij aan te voeren. En soms is het probleem helder: de medicijnfabrikant heeft er financieel belang bij dat de onderzoeker bevestigt dat het middel werkt. Voor zulke situaties zijn al waarborgen aangebracht om de wetenschappelijk integriteit van het onderzoek te bewaken. Maar het probleem kan ook sluipend aanwezig zijn, zeker in maatschappelijke kwesties.

Wanneer er een sociaal doel of zelfs een cultuurstrijd in het spel is, waarin er meerdere waarheden zijn en de problematiek complexer, kan de onderzoeker de objectiviteit of de feiten uit het oog verliezen. In de recente discussie bijvoorbeeld over de hedendaagse omgang met het slavernijverleden worden de feiten niet steeds gerespecteerd, met aanvechtbare morele oordelen als gevolg --precies datgene waartegen de wetenschap zou moeten waken. Engagement is goed, maar dient niet ten koste te gaan van je wetenschappelijke standaarden. Het debat over klimaatverandering laat zien hoe belangrijk het is dat we kennisinstanties hebben die algemeen vertrouwd worden wat betreft waarheidsstreven en objectiviteit. Voor zulke integriteit is het noodzakelijk dat binnen de academie objectiviteit en bezonnenheid bovenaan worden gesteld en een weloverwogen afstand wordt aangehouden van politieke agenda’s, bedrijfsmatige logica, “nationale wetenschapsagenda’s”, doelmatigheidsdenken en maatschappelijke bewegingen. Niet omdat de daar nagestreefde doelen onbelangrijk zouden zijn, maar omdat de maatschappelijke rol van de academie als hoeder van betrouwbare kennis niet in het geding mag komen, ook niet in schijn. Als dat gebeurt resteren er uiteindelijk alleen meningen en is het maatschappelijke debat in gevaar. Jan Waszink is docent en onderzoeker bij Rechtsgeleerdheid, afdeling Internationaal Publiekrecht» link  » minder

    Thu, 25 Jan 2018 10:31:00 -0000   » meer
Minister kraakt ontgroeningen

    Topic: Nieuws
‘Ik keur alle vormen van geweld en intimidatie, zowel fysiek als mentaal, af’, schrijft minister van onderwijs Ingrid van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer over diverse ontgroeningsincidenten die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden bij studentenverenigingen.‘Dergelijke incidenten hebben niets te maken met het kennismaken met elkaar, het studentenleven en specifiek de studentenvereniging,’ vindt Van Engelshoven. ‘Fysieke grenzen mogen nooit overschreden worden. Daar waar dat wel gebeurt, heeft dit niets met een zinvolle kennismaking met het studentenleven te maken.’

De minister beantwoordde ook Kamervragen van de PvdA over de ontgroeningsincidenten bij het Rotterdamsch Studenten Corps (RSC) en bij de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (UVSV), die onlangs aan het licht kwamen in een undercoverreportage van het televisieprogramma Rambam.

Door Rambam ingehuurde nep-feuten rapporteerden vermeende misstanden bij het RSC en de UVSV. Bij de KMT van de Rotterdammers zou een student een klap hebben gekregen en vervolgens zijn gevallen op een paaltje, met als gevolg een hoofdwond en een hersenschudding. Tijdens de ontgroening van UVSV zouden de astmamedicijnen van een deelnemer zijn afgenomen en een meisje in haar gezicht zijn gespuugd.

Beide verenigingen bestrijden dat deze incidenten zich hebben voorgedaan. Desondanks grepen universiteitsbesturen stevig in. De verenigingen hadden zich namelijk niet gehouden aan afspraken rond ontgroeningen.

De minister vindt het ‘goed om te zien’ dat de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit maatregelen hebben genomen door de bestuursbeurzen en subsidie op te schorten, en de verenigingen voorlopig niet meer aanwezig te laten zijn bij academische aangelegenheden.

De PvdA wilde verder weten of de minister de ontgroeningskwestie ‘verder op zijn beloop’ laat of ‘stappen gaat zetten’ tegen de verenigingen en universiteiten.

Van Engelshoven vindt het echter ‘aan de onderwijsinstelling om op te treden als er ontoelaatbare, vernederende incidenten hebben plaatsgevonden. Primair is het aan de betrokken vereniging zelf om het geschonden vertrouwen te herwinnen.’

Wel vindt de minister het belangrijk dat ‘binnen de vereniging ook een kritisch gesprek wordt gevoerd over de noodzaak van de geïnstitutionaliseerde, ongelijkwaardige verhouding tijdens ontgroeningen. Onderwijsinstellingen kunnen ook een rol spelen in deze dialoog.’ VB

» link  » minder

    Thu, 25 Jan 2018 10:26:00 -0000   » meer
Fuck die onzekerheid

    Topic: Voorpagina
Is het impostor syndrome een vloek, of een normale reactie op succes? Een speciaal theatercollege moet Leidse promovendi leren hoe ze ermee om kunnen gaan. De Britse schrijver Neil Gaiman schreef ooit aan een fan hoe hij op een bijeenkomst was van ‘grootse en goede mensen: kunstenaars en wetenschappers, schrijvers en ontdekkers.’ De hele tijd was hij er zeker van dat de rest erachter zou komen dat hij (Sandman, Coraline, American Gods) daar niet tussen hoorde. Hij raakte aan de praat met een vriendelijke oude man die dezelfde voornaam bleek te hebben, en hetzelfde gevoel: ‘Al die andere mensen hebben geweldige dingen gemaakt, en wat heb ik nou helemaal gedaan?’ ‘Nou’, zei Gaiman: ‘Je was wel de eerste man op de maan. Dat telt wel, zou ik denken.’ De les voor hem was dat als zelfs Neil Armstrong het gevoel heeft een impostor te zijn, iemand die zich voordoet als iets dat hij niet is, dan hebben we dat gevoel misschien wel allemaal.Bij het hebben van succes hoort blijkbaar maar al te vaak het gevoel dat dat succes niet verdiend is. Ook in Leiden komt het voor: een onderzoek naar de geestelijke gezondheid van Leidse promovendi uit 2017 liet zien dat veertig procent(!) van hen risico loopt op geestelijke-gezondheidsproblemen. Van die groep had twee derde het gevoel niet competent te zijn om te promoveren. ‘Uit het onderzoek naar het impostor syndrome blijkt dat een derde van de mannen er last van heeft, en twee derde van de vrouwen. Het punt is echter: veel mensen denken dat ze de enige zijn. Het feit alleen al dat ze leren dat al die andere mensen er ook last van hebben, geeft al opluchting’, vertelt Vreneli Stadelmaier. Stadelmaier is schrijfster, coach, publiek spreker en winnares van de Joke Smit-prijs voor emancipatie. Volgende week dinsdag geeft ze een theatercollege over het bedriegerscomplex. ‘Het gaat om kennisoverdracht, maar wel op een theater-achtige manier’, verduidelijkt ze: ‘Er zit video in, muziek, interactie met het publiek: het is ook entertainment. De titel is Crush the insecurity: er is me met klem afgeraden om het Fuck insecurity te noemen. Blijkbaar komt Fuck toch te hard over in het Engels.’ ‘Syndroom’ is een groot woord hier, moet gezegd. Het impostor syndrome is geen officiële psychiatrische diagnose zoals depressie. Sterker nog: als het zo veel voorkomt, lijkt het eerder een volkomen normale reactie op het verkeren in een succesvolle omgeving. En ook al voelt dat niet altijd zo, ook een universiteit is dat. Iedereen om je heen is slim en werkt hard; dan komt al gauw de twijfel of je daar wel bij hoort. Stadelmaier: ‘Iedereen heeft wel eens zulke gedachten. De vraag is: zet je jezelf eroverheen? Het is voor vrouwen een groter probleem dan voor mannen, omdat vrouwen in onze samenleving vaker gemaand worden om voorzichtig te zijn, en geen risico’s te nemen.’ Dus zeggen ze vaker nee, en proberen ze minder vaak to fake it till you make it. Wat ook kan: ‘De vrouwen slaan zo’n aangeboden mogelijkheid niet af, maar dan gaan ze er ook voor zorgen dat het perfect is. Met alle risico’s op overwerktheid en burn-outs van dien. Een fout is namelijk het bewijs dat je inderdaad een oplichter bent.’ Zoals de ervaringen van de twee Neils laten zien, gaat het gevoel dat je succes onverdiend is niet over bij verder succes. ‘Meryl Streep durfde na elke Oscar die ze won wekenlang de telefoon niet op te nemen. Bang dat ze te horen zou krijgen dat de Academy zich vergist had. "Sorry, je bent toch eigenlijk geen goede actrice, geef de prijs maar terug", zoiets.’ ‘Hoe meer succes je hebt, hoe meer last je krijgt’, vertelt Stadelmaier: ‘Je hebt alleen maar meer manden om doorheen te vallen.’ Oftewel: aanpakken, dat bedriegerscomplex. ‘Je moet leren om niet naar zo’n gedachte te handelen, als ‘ie oppopt. Je bent niet je gedachten. En misschien waren je gedachten vroeger wel waar, maar nu niet. Waar komt die stem vandaan? Was dat misschien een ouder die je klein hield? Die gedachten willen je behoeden voor falen, of voor uitgelachen worden. Dat zijn heel basale emoties, maar als volwassene kun je daarmee omgaan. Je gaat er niet dood van. En je kan het gewoon.’ Nou ja, "je" in zijn algemeenheid dan. Die andere mensen, die kunnen het. Jij niet, jij bent gewoon wèl een echte bedrieger, en vroeg of laat word je ontmaskerd. Terug naar Gaiman: ‘Misschien zijn er helemaal geen grote mensen, alleen mensen die hard hadden gewerkt, en mazzel gehad, en gaat iedereen het leven soms een beetje boven de pet.’ Dat kan ook nog, natuurlijk. Theaterlezing: Crush the insecurity (voertaal Engels). Dinsdag 30 januari, 17:00. Lipsius, zaal 005. Alleen toegankelijk voor promovendi. Opgeven verplicht.

» link  » minder

    Thu, 18 Jan 2018 10:34:00 -0000   » meer
Depressie-dieet

    Topic: Wetenschap
Depressief zijn is - per definitie - ellendig. We weten uit de wetenschappelijke vakliteratuur dat er een verband lijkt te zijn tussen iemands eetpatroon en depressiviteit. Dat geeft hoop: wellicht dat je je depressie kan voorkomen of zelfs genezen door beter te eten.<br /><br />Het probleem is echter dat oorzaak en gevolg hier door elkaar liggen. Als je depri bent, ga je net wat minder enthousiast een knolselderij schillen. En als je van ongezond eten somberder wordt, komt dat dan door dat eten of doordat je dik wordt van dat eten&#063 De wetenschappelijke vakliteratuur geeft bovendien zelden of nooit een sluitend antwoord op vragen die over eten gaan. Studies spreken elkaar tegen, zo ook in deze kwestie. En zelfs als studies het eens zijn, laten ze zich niet altijd eenvoudig vergelijken: de &eacute;&eacute;n definieert depressie als het gebruik van antidepressiva, de ander legt een vragenlijstje voor.<br /><br />De Leidse psychologen Marc Molendijk en Willem van der Does doken samen met drie Spaanse onderzoekers die vakliteratuur in, en schreven<a href="http://www.jad-journal.com/article/S0165-0327&#04017&#04130704-8/abstract" target="&#095blank"> een overzichtsartikel in het <em>Journal of Affective Disorders</em></a>.<br /><br />Conclusie: het zou inderdaad goed kunnen dat gezonder eten helpt tegen depressies. Een beetje. Hun beste schatting is dat als 47 fastfoodvreters overschakelen op een kneitergezond eetpatroon met vette vis, groente en ongeraffineerde koolhydraten, dat &eacute;&eacute;n geval van depressie voorkomt. Dat klinkt niet heel indrukwekkend, maar er worden best wat medicijnen voorgeschreven die het ongeveer even goed doen, en gezond eten heeft ook positieve effecten op andere zaken dan alleen depressie. Wat de auteurs betreft wordt het in elk geval hoog tijd voor grootschalig experimenteel onderzoek naar dieet en depressie. Zie ook: <strong><a href="http://www.mareonline.nl/archive/2017/11/23/gezonder-menu-voor-een-beter-brein" target="&#095blank">Gezonder menu voor een beter brein</a>:&nbsp;</strong>&#039Gezonder eten is een van de dingen die heeft bijgedragen aan mijn herstel.&#039

http://www.mareonline.nl/archive/2018/01/18/depressie-dieet "> » link  » minder

    Thu, 18 Jan 2018 10:34:00 -0000   » meer
&#039Bescherm jonge verdachten&#039

    Topic: Wetenschap
Jongeren die worden verdacht van een strafbaar feit zijn in Nederland onvoldoende beschermd tegen onrechtmatige en willekeurige vrijheidsbeneming.<strong>Dat concludeert jurist en criminoloog Yannick van den Brink in zijn promotieonderzoek naar de voorlopige hechtenis in jeugdstrafzaken.</strong> <strong>Wat is voorlopige hechtenis eigenlijk&#063</strong><br />&lsquo;Voorlopige hechtenis is vrijheidsbeneming van een verdachte terwijl het strafproces loopt. De rechter kan dit bevelen, bijvoorbeeld om te voorkomen dat de verdachte het politieonderzoek belemmert of wederom een strafbaar feit pleegt. Mijn onderzoek spitst zich toe op jeugdige verdachten van twaalf tot achttien jaar. Omdat het gaat om vrijheidsbeneming van jeugdigen die nog niet zijn veroordeeld, moet voorlopige hechtenis volgens het VN-Kinderrechtenverdrag zo terughoudend mogelijk worden toegepast.&rsquo; <strong>En wat heeft u onderzocht&#063</strong><br />Ik heb gekeken hoe rechters omgaan met de voorlopig hechtenis van minderjarige verdachten, en hoe dit zich verhoudt tot internationale en Europese kinder- en mensenrechten. Hiervoor heb ik 225 voorlopige hechteniszittingen van jeugdigen geobserveerd, bij verschillende rechtbanken. Dit is uniek, want deze zittingen zijn besloten en ik heb ook toegang gekregen tot de beraadslagingen van de rechters in de raadkamer. Daarnaast heb ik 71 interviews afgenomen met kinderrechters, officieren van justitie, advocaten en andere betrokken professionals.&rsquo; <strong>Wat zijn uw belangrijkste bevindingen&#063</strong><br />&lsquo;Een belangrijke bevinding is dat als de officier van justitie de voorlopige hechtenis vordert, de rechter deze vordering vrijwel altijd toewijst. Dit wordt in de hand gewerkt door het systeem van de wet. Volgens de wet is een bevel tot voorlopige hechtenis nodig om voorwaarden aan de invrijheidstelling van een verdachte te kunnen verbinden, zoals een avondklok of jeugdreclasseringsbegeleiding. Het gevolg is dat rechters de gronden voor voorlopige hechtenis heel ruim gaan interpreteren om voorwaarden te kunnen opleggen.&rsquo; <strong>Maar de verdachte komt dan alsnog vrij.</strong><br />&lsquo;Klopt. Maar toch is het problematisch. Stel dat de verdachte zich niet aan de voorwaarden houdt, dan kan het gebeuren dat deze alsnog wordt vastgezet, terwijl er eigenlijk geen gronden voor deze hechtenis zijn. De rechtsbescherming is te mager.&rsquo; <strong>En verder&#063</strong><br />&lsquo;Uit mijn onderzoek volgt ook dat de duur van de voorlopige hechtenis vaak sturend is voor de duur van de onvoorwaardelijke vrijheidsstraf. Dit werkt in de hand dat de rechter die over de voorlopige hechtenis beslist alvast op een latere straf gaat anticiperen. Dit is echter niet in lijn met het vermoeden van onschuld, een fundamenteel beginsel in het strafrecht. Onderzoek laat zien dat ongeveer &eacute;&eacute;n op de tien verdachten in voorlopige hechtenis uiteindelijk niet wordt veroordeeld. Het is dus riskant om vooruit te lopen op een vrijheidsstraf.&rsquo; <strong>Waarom doen rechters dat dan&#063</strong><br />&lsquo;Rechters hanteren in jeugdstrafzaken een pedagogische invalshoek en zijn soms bereid om fundamentele rechten van verdachten opzij te schuiven om naar hun inzicht &ldquo;maatwerk&rdquo; te leveren. Sommige rechters beschouwen het gebruik van voorlopige hechtenis als directe reactie als &ldquo;pedagogisch effectief&rdquo;. Het is echter niet de bedoeling dat een jongere voor zijn eigen bestwil in voorlopige hechtenis wordt genomen. Dat is onrechtmatig en maakt de verdachte wel heel erg afhankelijk van wat de rechter vindt wat in het &ldquo;pedagogisch belang&rdquo; van de verdachte is.&rsquo; <strong>Wat zou er volgens u moeten&nbsp;gebeuren&#063</strong><br />&lsquo;Ik stel een wettelijk model voor waarin een rechter niet eerst de voorlopig hechtenis hoeft te bevelen, maar direct de mogelijkheid heeft om een passend alternatief op te leggen. We moeten ook af van het met voorlopige hechtenis vooruitlopen op de straf. Ook vind ik het verstandig als de pedagogische invalshoek in de rechterlijke besluitvorming over de voorlopige hechtenis vorm krijgt m&eacute;t inachtneming van de fundamentele rechten van minderjarige verdachten.&rsquo;&nbsp; <em>Promotie is donderdag 25 januari</em> <strong>Door Vincent Bongers</strong>

http://www.mareonline.nl/archive/2018/01/18/jonge-verdachten-zijn-onvoldoende-beschermd "> » link  » minder

    Thu, 18 Jan 2018 10:32:00 -0000   » meer
KNAW: beloon repliceren

    Topic: Nieuws
Replicatie-onderzoek moet veel normaler worden, vindt de Koninklijke Nederlandse Akademie der Wetenschappen. Instellingen, tijdschriften en subsidieverstrekkers moeten onderzoekers die zulke studies doen beter gaan belonen.Het hele idee van wetenschap is dat het reproduceerbaar is. Het is niet zomaar de mening van een professor: iemand anders zou hetzelfde experiment moeten kunnen uitvoeren, of de studie volgens dezelfde criteria verrichten. En omdat beide studies dezelfde werkelijkheid beschrijven, zou je verwachten dat er twee keer hetzelfde uitkomt.<br /><br />Dat valt tegen, in de praktijk. De werkelijkheid is variabel: soms is een uitkomst het equivalent van een loterij winnen, en blijkt pas bij herhaling hoe klein de kans eigenlijk was. Je kan een medisch experiment wel overdoen, maar je doet het niet met dezelfde proefpersonen. Daarnaast zijn er perverse prikkels die ervoor zorgen dat niet alle wetenschap even netjes wordt uitgevoerd, of zelfs volledig gefantaseerd blijkt.<br /><br />Reden genoeg dus, om af en toe eens zo&rsquo;n replicatieonderzoek te doen, zeker als er maatschappelijk belang gemoeid is met de conclusies. Allerlei medicijnen bleken bij nadere studie toch eigenlijk niet zo goed te werken. Dikke mensen hebben jarenlang te horen gekregen dat ze kleinere borden moesten kopen omdat je portie dan groter lijkt en je minder zou eten. Onzin, zo bleek later. Ook als de herhaling het originele onderzoek niet onderuit schoffelt, is dat mooi: het maakt het vertrouwen in de juistheid van de conclusie groter.<br /><br />Alleen: je zou als wetenschapper wel gek zijn als je replicaties ging doen. Als je de conclusies van je voorganger bevestigt, is de kans op publicatie erg klein: je brengt namelijk geen nieuws. En terwijl jij wetenschappelijk verantwoord een oud experiment overdoet, is je concurrent wel met iets nieuws bezig. <br /><br />Geld voor replicatieonderzoek is er wel, in Nederland althans: beurzenverstrekker NWO heeft er sinds 2016 een potje voor.<br /><br />Dat moet beter, vindt wetenschapskoepel KNAW. In een rapport dat deze week uitkwam, benadrukt de Akademie het belang van replicatieonderzoek. Wetenschappers zouden hun onderzoeksmethodes moeten verbeteren, met meer aandacht voor standaardisatie en openheid over wat ze nou precies hebben gedaan. Ook moet er meer pre-registratie komen: je stuurt inleiding, hypothese en methodologie op naar een tijdschrift voordat je het experiment doet.<br /><br />Tijdschriften zouden onderzoek met negatieve bevindingen vaker moeten publiceren, en instellingen en subsidieverstrekkers zouden onderzoekers die replicaties uitvoeren daarvoor moeten belonen, in plaats van &lsquo;&ldquo;High impact&rdquo;-publicaties, &ldquo;innovatief&rdquo; onderzoek en overtrokken conclusies&rsquo;, schrijft de KNAW. <strong>BB</strong>

http://www.mareonline.nl/archive/2018/01/18/knaw-beloon-repliceren "> » link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 13:10:00 -0000   » meer
Beschoten student: 'Gordijn rookte nog'

    Topic: Nieuws
De Landelijke Studenten Vakbond riep deze week minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om strengere sancties tegen huisjesmelkers mogelijk te maken. Max Dijkstra, student Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden, die werd beschoten door zijn huisbaas, dacht mee.Jij had een probleem met je huisbaas? ‘Ik kwam erachter dat ik elke maand zo’n honderd à honderdvijftig euro te veel betaalde. Toen ik een zaak bij de huurcommissie aanspande, zei mijn baas de huur op. Dat mag niet, dus ik bleef zitten. Een paar dagen na de zaak was er een ruzie in ons huis, waarbij mijn huisbaas boos wegliep.’
  En toen? ‘Die nacht, rond een uur of vier, hoorde ik voetstappen in de tuin, en snel achter elkaar drie knallen. Eerst dacht ik nog dat er een vogel tegen mijn ruit was gevlogen of zo. Toen ik het licht aandeed, bleken er drie ronde gaatjes in mijn raam te zitten. De gordijnen rookten nog een beetje. Kogels: eentje had mijn been geschampt. Als ik andersom in bed had gelegen, zou mijn hoofd zijn geraakt.’
  Holy shit. ‘Een ambulance heeft me onder politiebegeleiding naar het LUMC gebracht. Die broeders wisten natuurlijk niet of ik een drugscrimineel was, en zij onderweg klemgereden zouden worden. Ik deed aangifte en zorgde dat ik ergens anders kon slapen. Mijn huisbaas zei nogmaals de huur op, omdat de situatie gevaarlijk voor mijn huisgenoten zou zijn. Van mijn borg heb ik bijna niets teruggekregen.’
  Kennen we je huisbaas? ‘Ik wil zijn naam niet noemen. Met het Openbaar Ministerie heb ik afgesproken dat ik sowieso niet te veel over de zaak zeg: die moet nog voor de rechter komen.’
  En nu trek je met de LSVb op tegen huisjesmelkers? ‘Dit is een groter maatschappelijk probleem; ik heb toevallig een probleem met een uitschieter daarvan. Er is een groep echt malafide huisvesters die teveel huur vraagt, de panden slecht en onveilig onderhoudt, en die kwetsbare huurders bedreigt. De Huurcommissie alleen is niet genoeg om daar wat tegen te doen. We spraken met ambtenaren van verschillende gemeenten. Die zeggen: "we weten om welke types het gaat, maar we hebben geen middelen om ze aan te pakken."’
  Wat moet er gebeuren? ‘De gemeente moet sancties kunnen opleggen, en ook steekproefsgewijs adressen controleren. Als een huisbaas in korte tijd twee zaken bij de Huurcommissie verliest, zou die de gemeente daarop moeten attenderen, zodat die meer controles kan doen. Als iemand bij de derde controle door de mand valt, moet de gemeente een boete op kunnen leggen: dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Niet elke gemeente zal daar behoefte aan hebben, maar steden als Leiden, Utrecht en Amsterdam kunnen dan actie ondernemen.’
  In de Tweede Kamer werd deze week ook een motie aangenomen om huisjesmelkers aan te pakken. Gaat er ooit echt wat veranderen? ‘Deze problematiek speelt al zo lang, er moet gewoon iets gebeuren. Voor mij zorgde het ervoor dat ik politiek actief ben geworden: ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van D66. Niet op een hoge plek, maar ik zal deze problemen in elk geval binnen de partij aankaarten. Ook Leiden moet wakker schrikken.’
  BB

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 12:59:00 -0000   » meer
Ho! Ho! Ho!

    Topic: Voorpagina
Ho! Ho! Ho! Hier is het kerstnummer van Mare, een editie vol sneeuw- en ijspret (lees 'm vooral als pdf) Mag rechtenstudent en schaatstopper Lisa van der Geest naar de Olympische Spelen? Is kamers stofzuigen voldoende training voor de Augustijnen om het curlingtoernooi op de Nieuwe Rijn te winnen? Is dit de mooiste dronefoto van Leiden in de sneeuw? Verder huldigen we de academische idealist Tim van der Zee tot wetenschapper van het jaar. We blikken met diversiteitsstrijder en Athena’s Angel Judi Mesman terug op roerige tijden bij pedagogiek en verhitte genderdiscussies, en vragen aan Paul Cliteur wat hij in Thierry Baudet ziet. Wie culinair wil worden uitgedaagd kan proberen Middeleeuws óf communistisch te koken. En voor onder de kerstboom: lees ‘De wandelaar’ van Nathan Oosthoek: hij won er de Mare-Kooyker kerstverhalenwedstrijd mee. (En ondertussen zet Chantal Hutten – de enige vrouwelijke dj van Radio 538 – wat kersthits voor je op.) Veel leesplezier en uiteraard fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Eerste goede voornemen: steek je kerstboom niet in de fik, maar breng hem naar het asiel!)

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 11:46:00 -0000   » meer
Derde prijs: Togetherness

    Topic: Cultuur
A couple of years ago, I was sitting in the departure hall of Schiphol Airport. While my left buttock was falling asleep on the uncomfortable seat, I had just managed to angle a book in a somewhat legible position on my lap. It was some story by a long-dead author but, despite my caffeine-charged heart pounding in my throat, the words were blurring together on the page. Though trying my best to concentrate, the distinct crackle of the overhead speakers provided a welcome, hopeful distraction. “Dames en heren,” began the monotonous voice, before repeating its multi-lingual reminder that my plane was still – to the great regret, and absolutely not due to any fault, of the airline company – delayed indefinitely. The abandoned hunk of metal had been teasing me from outside the observation window. Though the runway behind it was barely visible behind a wall of dense fog, with its weather vanes dancing erratically in the December winds; the airplane shone with sweet promises of warm weather and exotic food. Taking a swig of cold coffee, I returned to my book, then quickly realised I had been stuck on the same page for the best part of the hour. Non-pretentious people would have brought a magazine. Or something by an author with a pronounceable name. Defeated, I stuffed it back into my bag. There are many things you can do to pass the time in an airport, but as a student with too little money and too much time, options tend to run out fast. I’d already seen every part it, bought an overpriced sandwich at the kiosk and could recite my travel guide by heart at that point. I’d usually try to take a brief nap in situations like those, but every time I lay back I could feel my complementary coffee dancing through my stomach. A few rows in front of me, besides a dried-out Christmas tree, two guys were having a discussion. They’d been going at it for quite some while, but at that point they’re debate became so heated that I was able to follow along. The handful of heads in the rows in between also started turning. Some old lady in front of me, though casually adjusting her hearing aid, let out a passive-aggressive shush. Though the couple didn’t seem to register the commotion they were causing. Before long, a booming laugher echoed through the waiting area. It belonged to the older man of the two: a big, burly senior in a bright red tracksuit that barely seemed able to contain his ample belly. A torrent of words quickly flowed out from behind his bushy beard: “But my dear boy, how could you ever hope to celebrate Christmas without presents? Look at this sad tree right here. Don’t the fake presents beneath it liven up this place? Even on a day like this, they just scream holiday spirit.” A faint blush appeared on the man’s pasty cheeks. “I think not”, the younger one of the two calmly replied. Somewhere in his early thirties, this man was much skinnier, and had long hair that flowed past his shoulders. In the cold, fluorescent light, he had a vaguely Middle-Eastern look to him. “For me, this season is all about contemplation, and appreciating the things we already have. Though it’s a season of celebration, gifting presents seems antithetical to this message.” “But how about the songs, the lights, the food”, the old man replied, drifting off after the last word, hands neatly folded on his gut. “Oh, no I agree with you on that, but it all should be taken with moderation.” The younger guy spoke softer, but wasn’t less of a presence. Smirking, he pointed towards the stomach of his partner, middle and index fingers pointing upwards. “Something you might want to try sometimes, by the way.” “Hoho, touché!” Jolly laughter once more echoed through the airport hall. “Though you might want try indulging in an excess or two once in a while.” The man’s sausage fingers poked his partner’s wrist. While the two were talking, the bleak airport hall seemed to lighten up. The tacky ornamentations on the ceiling shimmered softly with a golden glow, and a hint of green appeared in the long-neglected Christmas trees. The disgruntled faces of my fellow travellers started to lighten up. A sense of warmth, even a semblance of joy, spread across my own exhausted face. Then I realised the fog outside had gradually started to lift, making way for sunshine and grey skies. The overhead speakers burst to life again, while the couple further down the hall continued their conversation. With an audible sigh of relief, the slightly less-monotonous voice announced that my flight was finally ready for boarding. Through the clamour of passengers gathering their baggage, I could only hear portions of the conversation the odd couple was having, their debate had settled down in the meantime. “...sitting together, enjoying the company of friends and family.” The burly man concluded. Wincing slightly, as feeling rushed back into my legs, I slowly made my way towards my gate. “Amen to that”, the younger of the two added, a crown of light appeared to shine around his head in the sunlight, “At least we can agree on that.” Stealing a last glance at the two men, I fished my phone out of my pockets. Before putting it in flight-mode, I sent a last, brief text: “Merry Christmas, ‘ll be there soon.” Smiling, I stepped into the tunnel towards the airplane. It still shone with a sweet promise of far-away countries, but the grey skies of home were waiting for me.   Door Kjell Winkens Lees ook het juryrapport, het winnende kerstverhaal, en de winnaar van de tweede prijs

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 13:10:00 -0000   » meer
Beschoten student: 'Gordijn rookte nog'

    Topic: Nieuws
De Landelijke Studenten Vakbond riep deze week minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om strengere sancties tegen huisjesmelkers mogelijk te maken. Max Dijkstra, student Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden, die werd beschoten door zijn huisbaas, dacht mee.Jij had een probleem met je huisbaas? ‘Ik kwam erachter dat ik elke maand zo’n honderd à honderdvijftig euro te veel betaalde. Toen ik een zaak bij de huurcommissie aanspande, zei mijn baas de huur op. Dat mag niet, dus ik bleef zitten. Een paar dagen na de zaak was er een ruzie in ons huis, waarbij mijn huisbaas boos wegliep.’
  En toen? ‘Die nacht, rond een uur of vier, hoorde ik voetstappen in de tuin, en snel achter elkaar drie knallen. Eerst dacht ik nog dat er een vogel tegen mijn ruit was gevlogen of zo. Toen ik het licht aandeed, bleken er drie ronde gaatjes in mijn raam te zitten. De gordijnen rookten nog een beetje. Kogels: eentje had mijn been geschampt. Als ik andersom in bed had gelegen, zou mijn hoofd zijn geraakt.’
  Holy shit. ‘Een ambulance heeft me onder politiebegeleiding naar het LUMC gebracht. Die broeders wisten natuurlijk niet of ik een drugscrimineel was, en zij onderweg klemgereden zouden worden. Ik deed aangifte en zorgde dat ik ergens anders kon slapen. Mijn huisbaas zei nogmaals de huur op, omdat de situatie gevaarlijk voor mijn huisgenoten zou zijn. Van mijn borg heb ik bijna niets teruggekregen.’
  Kennen we je huisbaas? ‘Ik wil zijn naam niet noemen. Met het Openbaar Ministerie heb ik afgesproken dat ik sowieso niet te veel over de zaak zeg: die moet nog voor de rechter komen.’
  En nu trek je met de LSVb op tegen huisjesmelkers? ‘Dit is een groter maatschappelijk probleem; ik heb toevallig een probleem met een uitschieter daarvan. Er is een groep echt malafide huisvesters die teveel huur vraagt, de panden slecht en onveilig onderhoudt, en die kwetsbare huurders bedreigt. De Huurcommissie alleen is niet genoeg om daar wat tegen te doen. We spraken met ambtenaren van verschillende gemeenten. Die zeggen: "we weten om welke types het gaat, maar we hebben geen middelen om ze aan te pakken."’
  Wat moet er gebeuren? ‘De gemeente moet sancties kunnen opleggen, en ook steekproefsgewijs adressen controleren. Als een huisbaas in korte tijd twee zaken bij de Huurcommissie verliest, zou die de gemeente daarop moeten attenderen, zodat die meer controles kan doen. Als iemand bij de derde controle door de mand valt, moet de gemeente een boete op kunnen leggen: dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Niet elke gemeente zal daar behoefte aan hebben, maar steden als Leiden, Utrecht en Amsterdam kunnen dan actie ondernemen.’
  In de Tweede Kamer werd deze week ook een motie aangenomen om huisjesmelkers aan te pakken. Gaat er ooit echt wat veranderen? ‘Deze problematiek speelt al zo lang, er moet gewoon iets gebeuren. Voor mij zorgde het ervoor dat ik politiek actief ben geworden: ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van D66. Niet op een hoge plek, maar ik zal deze problemen in elk geval binnen de partij aankaarten. Ook Leiden moet wakker schrikken.’
  BB

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 12:59:00 -0000   » meer
Ho! Ho! Ho!

    Topic: Voorpagina
Ho! Ho! Ho! Hier is het kerstnummer van Mare, een editie vol sneeuw- en ijspret (lees 'm vooral als pdf) Mag rechtenstudent en schaatstopper Lisa van der Geest naar de Olympische Spelen? Is kamers stofzuigen voldoende training voor de Augustijnen om het curlingtoernooi op de Nieuwe Rijn te winnen? Is dit de mooiste dronefoto van Leiden in de sneeuw? Verder huldigen we de academische idealist Tim van der Zee tot wetenschapper van het jaar. We blikken met diversiteitsstrijder en Athena’s Angel Judi Mesman terug op roerige tijden bij pedagogiek en verhitte genderdiscussies, en vragen aan Paul Cliteur wat hij in Thierry Baudet ziet. Wie culinair wil worden uitgedaagd kan proberen Middeleeuws óf communistisch te koken. En voor onder de kerstboom: lees ‘De wandelaar’ van Nathan Oosthoek: hij won er de Mare-Kooyker kerstverhalenwedstrijd mee. (En ondertussen zet Chantal Hutten – de enige vrouwelijke dj van Radio 538 – wat kersthits voor je op.) Veel leesplezier en uiteraard fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Eerste goede voornemen: steek je kerstboom niet in de fik, maar breng hem naar het asiel!)

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 11:46:00 -0000   » meer
Derde prijs: Togetherness

    Topic: Cultuur
A couple of years ago, I was sitting in the departure hall of Schiphol Airport. While my left buttock was falling asleep on the uncomfortable seat, I had just managed to angle a book in a somewhat legible position on my lap. It was some story by a long-dead author but, despite my caffeine-charged heart pounding in my throat, the words were blurring together on the page. Though trying my best to concentrate, the distinct crackle of the overhead speakers provided a welcome, hopeful distraction. “Dames en heren,” began the monotonous voice, before repeating its multi-lingual reminder that my plane was still – to the great regret, and absolutely not due to any fault, of the airline company – delayed indefinitely. The abandoned hunk of metal had been teasing me from outside the observation window. Though the runway behind it was barely visible behind a wall of dense fog, with its weather vanes dancing erratically in the December winds; the airplane shone with sweet promises of warm weather and exotic food. Taking a swig of cold coffee, I returned to my book, then quickly realised I had been stuck on the same page for the best part of the hour. Non-pretentious people would have brought a magazine. Or something by an author with a pronounceable name. Defeated, I stuffed it back into my bag. There are many things you can do to pass the time in an airport, but as a student with too little money and too much time, options tend to run out fast. I’d already seen every part it, bought an overpriced sandwich at the kiosk and could recite my travel guide by heart at that point. I’d usually try to take a brief nap in situations like those, but every time I lay back I could feel my complementary coffee dancing through my stomach. A few rows in front of me, besides a dried-out Christmas tree, two guys were having a discussion. They’d been going at it for quite some while, but at that point they’re debate became so heated that I was able to follow along. The handful of heads in the rows in between also started turning. Some old lady in front of me, though casually adjusting her hearing aid, let out a passive-aggressive shush. Though the couple didn’t seem to register the commotion they were causing. Before long, a booming laugher echoed through the waiting area. It belonged to the older man of the two: a big, burly senior in a bright red tracksuit that barely seemed able to contain his ample belly. A torrent of words quickly flowed out from behind his bushy beard: “But my dear boy, how could you ever hope to celebrate Christmas without presents? Look at this sad tree right here. Don’t the fake presents beneath it liven up this place? Even on a day like this, they just scream holiday spirit.” A faint blush appeared on the man’s pasty cheeks. “I think not”, the younger one of the two calmly replied. Somewhere in his early thirties, this man was much skinnier, and had long hair that flowed past his shoulders. In the cold, fluorescent light, he had a vaguely Middle-Eastern look to him. “For me, this season is all about contemplation, and appreciating the things we already have. Though it’s a season of celebration, gifting presents seems antithetical to this message.” “But how about the songs, the lights, the food”, the old man replied, drifting off after the last word, hands neatly folded on his gut. “Oh, no I agree with you on that, but it all should be taken with moderation.” The younger guy spoke softer, but wasn’t less of a presence. Smirking, he pointed towards the stomach of his partner, middle and index fingers pointing upwards. “Something you might want to try sometimes, by the way.” “Hoho, touché!” Jolly laughter once more echoed through the airport hall. “Though you might want try indulging in an excess or two once in a while.” The man’s sausage fingers poked his partner’s wrist. While the two were talking, the bleak airport hall seemed to lighten up. The tacky ornamentations on the ceiling shimmered softly with a golden glow, and a hint of green appeared in the long-neglected Christmas trees. The disgruntled faces of my fellow travellers started to lighten up. A sense of warmth, even a semblance of joy, spread across my own exhausted face. Then I realised the fog outside had gradually started to lift, making way for sunshine and grey skies. The overhead speakers burst to life again, while the couple further down the hall continued their conversation. With an audible sigh of relief, the slightly less-monotonous voice announced that my flight was finally ready for boarding. Through the clamour of passengers gathering their baggage, I could only hear portions of the conversation the odd couple was having, their debate had settled down in the meantime. “...sitting together, enjoying the company of friends and family.” The burly man concluded. Wincing slightly, as feeling rushed back into my legs, I slowly made my way towards my gate. “Amen to that”, the younger of the two added, a crown of light appeared to shine around his head in the sunlight, “At least we can agree on that.” Stealing a last glance at the two men, I fished my phone out of my pockets. Before putting it in flight-mode, I sent a last, brief text: “Merry Christmas, ‘ll be there soon.” Smiling, I stepped into the tunnel towards the airplane. It still shone with a sweet promise of far-away countries, but the grey skies of home were waiting for me.   Door Kjell Winkens Lees ook het juryrapport, het winnende kerstverhaal, en de winnaar van de tweede prijs

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 13:10:00 -0000   » meer
Beschoten student: 'Gordijn rookte nog'

    Topic: Nieuws
De Landelijke Studenten Vakbond riep deze week minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om strengere sancties tegen huisjesmelkers mogelijk te maken. Max Dijkstra, student Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden, die werd beschoten door zijn huisbaas, dacht mee.Jij had een probleem met je huisbaas? ‘Ik kwam erachter dat ik elke maand zo’n honderd à honderdvijftig euro te veel betaalde. Toen ik een zaak bij de huurcommissie aanspande, zei mijn baas de huur op. Dat mag niet, dus ik bleef zitten. Een paar dagen na de zaak was er een ruzie in ons huis, waarbij mijn huisbaas boos wegliep.’
  En toen? ‘Die nacht, rond een uur of vier, hoorde ik voetstappen in de tuin, en snel achter elkaar drie knallen. Eerst dacht ik nog dat er een vogel tegen mijn ruit was gevlogen of zo. Toen ik het licht aandeed, bleken er drie ronde gaatjes in mijn raam te zitten. De gordijnen rookten nog een beetje. Kogels: eentje had mijn been geschampt. Als ik andersom in bed had gelegen, zou mijn hoofd zijn geraakt.’
  Holy shit. ‘Een ambulance heeft me onder politiebegeleiding naar het LUMC gebracht. Die broeders wisten natuurlijk niet of ik een drugscrimineel was, en zij onderweg klemgereden zouden worden. Ik deed aangifte en zorgde dat ik ergens anders kon slapen. Mijn huisbaas zei nogmaals de huur op, omdat de situatie gevaarlijk voor mijn huisgenoten zou zijn. Van mijn borg heb ik bijna niets teruggekregen.’
  Kennen we je huisbaas? ‘Ik wil zijn naam niet noemen. Met het Openbaar Ministerie heb ik afgesproken dat ik sowieso niet te veel over de zaak zeg: die moet nog voor de rechter komen.’
  En nu trek je met de LSVb op tegen huisjesmelkers? ‘Dit is een groter maatschappelijk probleem; ik heb toevallig een probleem met een uitschieter daarvan. Er is een groep echt malafide huisvesters die teveel huur vraagt, de panden slecht en onveilig onderhoudt, en die kwetsbare huurders bedreigt. De Huurcommissie alleen is niet genoeg om daar wat tegen te doen. We spraken met ambtenaren van verschillende gemeenten. Die zeggen: "we weten om welke types het gaat, maar we hebben geen middelen om ze aan te pakken."’
  Wat moet er gebeuren? ‘De gemeente moet sancties kunnen opleggen, en ook steekproefsgewijs adressen controleren. Als een huisbaas in korte tijd twee zaken bij de Huurcommissie verliest, zou die de gemeente daarop moeten attenderen, zodat die meer controles kan doen. Als iemand bij de derde controle door de mand valt, moet de gemeente een boete op kunnen leggen: dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Niet elke gemeente zal daar behoefte aan hebben, maar steden als Leiden, Utrecht en Amsterdam kunnen dan actie ondernemen.’
  In de Tweede Kamer werd deze week ook een motie aangenomen om huisjesmelkers aan te pakken. Gaat er ooit echt wat veranderen? ‘Deze problematiek speelt al zo lang, er moet gewoon iets gebeuren. Voor mij zorgde het ervoor dat ik politiek actief ben geworden: ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van D66. Niet op een hoge plek, maar ik zal deze problemen in elk geval binnen de partij aankaarten. Ook Leiden moet wakker schrikken.’
  BB

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 12:59:00 -0000   » meer
Ho! Ho! Ho!

    Topic: Voorpagina
Ho! Ho! Ho! Hier is het kerstnummer van Mare, een editie vol sneeuw- en ijspret (lees 'm vooral als pdf) Mag rechtenstudent en schaatstopper Lisa van der Geest naar de Olympische Spelen? Is kamers stofzuigen voldoende training voor de Augustijnen om het curlingtoernooi op de Nieuwe Rijn te winnen? Is dit de mooiste dronefoto van Leiden in de sneeuw? Verder huldigen we de academische idealist Tim van der Zee tot wetenschapper van het jaar. We blikken met diversiteitsstrijder en Athena’s Angel Judi Mesman terug op roerige tijden bij pedagogiek en verhitte genderdiscussies, en vragen aan Paul Cliteur wat hij in Thierry Baudet ziet. Wie culinair wil worden uitgedaagd kan proberen Middeleeuws óf communistisch te koken. En voor onder de kerstboom: lees ‘De wandelaar’ van Nathan Oosthoek: hij won er de Mare-Kooyker kerstverhalenwedstrijd mee. (En ondertussen zet Chantal Hutten – de enige vrouwelijke dj van Radio 538 – wat kersthits voor je op.) Veel leesplezier en uiteraard fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Eerste goede voornemen: steek je kerstboom niet in de fik, maar breng hem naar het asiel!)

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 11:46:00 -0000   » meer
Derde prijs: Togetherness

    Topic: Cultuur
A couple of years ago, I was sitting in the departure hall of Schiphol Airport. While my left buttock was falling asleep on the uncomfortable seat, I had just managed to angle a book in a somewhat legible position on my lap. It was some story by a long-dead author but, despite my caffeine-charged heart pounding in my throat, the words were blurring together on the page. Though trying my best to concentrate, the distinct crackle of the overhead speakers provided a welcome, hopeful distraction. “Dames en heren,” began the monotonous voice, before repeating its multi-lingual reminder that my plane was still – to the great regret, and absolutely not due to any fault, of the airline company – delayed indefinitely. The abandoned hunk of metal had been teasing me from outside the observation window. Though the runway behind it was barely visible behind a wall of dense fog, with its weather vanes dancing erratically in the December winds; the airplane shone with sweet promises of warm weather and exotic food. Taking a swig of cold coffee, I returned to my book, then quickly realised I had been stuck on the same page for the best part of the hour. Non-pretentious people would have brought a magazine. Or something by an author with a pronounceable name. Defeated, I stuffed it back into my bag. There are many things you can do to pass the time in an airport, but as a student with too little money and too much time, options tend to run out fast. I’d already seen every part it, bought an overpriced sandwich at the kiosk and could recite my travel guide by heart at that point. I’d usually try to take a brief nap in situations like those, but every time I lay back I could feel my complementary coffee dancing through my stomach. A few rows in front of me, besides a dried-out Christmas tree, two guys were having a discussion. They’d been going at it for quite some while, but at that point they’re debate became so heated that I was able to follow along. The handful of heads in the rows in between also started turning. Some old lady in front of me, though casually adjusting her hearing aid, let out a passive-aggressive shush. Though the couple didn’t seem to register the commotion they were causing. Before long, a booming laugher echoed through the waiting area. It belonged to the older man of the two: a big, burly senior in a bright red tracksuit that barely seemed able to contain his ample belly. A torrent of words quickly flowed out from behind his bushy beard: “But my dear boy, how could you ever hope to celebrate Christmas without presents? Look at this sad tree right here. Don’t the fake presents beneath it liven up this place? Even on a day like this, they just scream holiday spirit.” A faint blush appeared on the man’s pasty cheeks. “I think not”, the younger one of the two calmly replied. Somewhere in his early thirties, this man was much skinnier, and had long hair that flowed past his shoulders. In the cold, fluorescent light, he had a vaguely Middle-Eastern look to him. “For me, this season is all about contemplation, and appreciating the things we already have. Though it’s a season of celebration, gifting presents seems antithetical to this message.” “But how about the songs, the lights, the food”, the old man replied, drifting off after the last word, hands neatly folded on his gut. “Oh, no I agree with you on that, but it all should be taken with moderation.” The younger guy spoke softer, but wasn’t less of a presence. Smirking, he pointed towards the stomach of his partner, middle and index fingers pointing upwards. “Something you might want to try sometimes, by the way.” “Hoho, touché!” Jolly laughter once more echoed through the airport hall. “Though you might want try indulging in an excess or two once in a while.” The man’s sausage fingers poked his partner’s wrist. While the two were talking, the bleak airport hall seemed to lighten up. The tacky ornamentations on the ceiling shimmered softly with a golden glow, and a hint of green appeared in the long-neglected Christmas trees. The disgruntled faces of my fellow travellers started to lighten up. A sense of warmth, even a semblance of joy, spread across my own exhausted face. Then I realised the fog outside had gradually started to lift, making way for sunshine and grey skies. The overhead speakers burst to life again, while the couple further down the hall continued their conversation. With an audible sigh of relief, the slightly less-monotonous voice announced that my flight was finally ready for boarding. Through the clamour of passengers gathering their baggage, I could only hear portions of the conversation the odd couple was having, their debate had settled down in the meantime. “...sitting together, enjoying the company of friends and family.” The burly man concluded. Wincing slightly, as feeling rushed back into my legs, I slowly made my way towards my gate. “Amen to that”, the younger of the two added, a crown of light appeared to shine around his head in the sunlight, “At least we can agree on that.” Stealing a last glance at the two men, I fished my phone out of my pockets. Before putting it in flight-mode, I sent a last, brief text: “Merry Christmas, ‘ll be there soon.” Smiling, I stepped into the tunnel towards the airplane. It still shone with a sweet promise of far-away countries, but the grey skies of home were waiting for me.   Door Kjell Winkens Lees ook het juryrapport, het winnende kerstverhaal, en de winnaar van de tweede prijs

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 13:10:00 -0000   » meer
Beschoten student: 'Gordijn rookte nog'

    Topic: Nieuws
De Landelijke Studenten Vakbond riep deze week minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om strengere sancties tegen huisjesmelkers mogelijk te maken. Max Dijkstra, student Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden, die werd beschoten door zijn huisbaas, dacht mee.Jij had een probleem met je huisbaas? ‘Ik kwam erachter dat ik elke maand zo’n honderd à honderdvijftig euro te veel betaalde. Toen ik een zaak bij de huurcommissie aanspande, zei mijn baas de huur op. Dat mag niet, dus ik bleef zitten. Een paar dagen na de zaak was er een ruzie in ons huis, waarbij mijn huisbaas boos wegliep.’
  En toen? ‘Die nacht, rond een uur of vier, hoorde ik voetstappen in de tuin, en snel achter elkaar drie knallen. Eerst dacht ik nog dat er een vogel tegen mijn ruit was gevlogen of zo. Toen ik het licht aandeed, bleken er drie ronde gaatjes in mijn raam te zitten. De gordijnen rookten nog een beetje. Kogels: eentje had mijn been geschampt. Als ik andersom in bed had gelegen, zou mijn hoofd zijn geraakt.’
  Holy shit. ‘Een ambulance heeft me onder politiebegeleiding naar het LUMC gebracht. Die broeders wisten natuurlijk niet of ik een drugscrimineel was, en zij onderweg klemgereden zouden worden. Ik deed aangifte en zorgde dat ik ergens anders kon slapen. Mijn huisbaas zei nogmaals de huur op, omdat de situatie gevaarlijk voor mijn huisgenoten zou zijn. Van mijn borg heb ik bijna niets teruggekregen.’
  Kennen we je huisbaas? ‘Ik wil zijn naam niet noemen. Met het Openbaar Ministerie heb ik afgesproken dat ik sowieso niet te veel over de zaak zeg: die moet nog voor de rechter komen.’
  En nu trek je met de LSVb op tegen huisjesmelkers? ‘Dit is een groter maatschappelijk probleem; ik heb toevallig een probleem met een uitschieter daarvan. Er is een groep echt malafide huisvesters die teveel huur vraagt, de panden slecht en onveilig onderhoudt, en die kwetsbare huurders bedreigt. De Huurcommissie alleen is niet genoeg om daar wat tegen te doen. We spraken met ambtenaren van verschillende gemeenten. Die zeggen: "we weten om welke types het gaat, maar we hebben geen middelen om ze aan te pakken."’
  Wat moet er gebeuren? ‘De gemeente moet sancties kunnen opleggen, en ook steekproefsgewijs adressen controleren. Als een huisbaas in korte tijd twee zaken bij de Huurcommissie verliest, zou die de gemeente daarop moeten attenderen, zodat die meer controles kan doen. Als iemand bij de derde controle door de mand valt, moet de gemeente een boete op kunnen leggen: dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Niet elke gemeente zal daar behoefte aan hebben, maar steden als Leiden, Utrecht en Amsterdam kunnen dan actie ondernemen.’
  In de Tweede Kamer werd deze week ook een motie aangenomen om huisjesmelkers aan te pakken. Gaat er ooit echt wat veranderen? ‘Deze problematiek speelt al zo lang, er moet gewoon iets gebeuren. Voor mij zorgde het ervoor dat ik politiek actief ben geworden: ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van D66. Niet op een hoge plek, maar ik zal deze problemen in elk geval binnen de partij aankaarten. Ook Leiden moet wakker schrikken.’
  BB

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 12:59:00 -0000   » meer
Ho! Ho! Ho!

    Topic: Voorpagina
Ho! Ho! Ho! Hier is het kerstnummer van Mare, een editie vol sneeuw- en ijspret (lees 'm vooral als pdf) Mag rechtenstudent en schaatstopper Lisa van der Geest naar de Olympische Spelen? Is kamers stofzuigen voldoende training voor de Augustijnen om het curlingtoernooi op de Nieuwe Rijn te winnen? Is dit de mooiste dronefoto van Leiden in de sneeuw? Verder huldigen we de academische idealist Tim van der Zee tot wetenschapper van het jaar. We blikken met diversiteitsstrijder en Athena’s Angel Judi Mesman terug op roerige tijden bij pedagogiek en verhitte genderdiscussies, en vragen aan Paul Cliteur wat hij in Thierry Baudet ziet. Wie culinair wil worden uitgedaagd kan proberen Middeleeuws óf communistisch te koken. En voor onder de kerstboom: lees ‘De wandelaar’ van Nathan Oosthoek: hij won er de Mare-Kooyker kerstverhalenwedstrijd mee. (En ondertussen zet Chantal Hutten – de enige vrouwelijke dj van Radio 538 – wat kersthits voor je op.) Veel leesplezier en uiteraard fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Eerste goede voornemen: steek je kerstboom niet in de fik, maar breng hem naar het asiel!)

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 11:46:00 -0000   » meer
Derde prijs: Togetherness

    Topic: Cultuur
A couple of years ago, I was sitting in the departure hall of Schiphol Airport. While my left buttock was falling asleep on the uncomfortable seat, I had just managed to angle a book in a somewhat legible position on my lap. It was some story by a long-dead author but, despite my caffeine-charged heart pounding in my throat, the words were blurring together on the page. Though trying my best to concentrate, the distinct crackle of the overhead speakers provided a welcome, hopeful distraction. “Dames en heren,” began the monotonous voice, before repeating its multi-lingual reminder that my plane was still – to the great regret, and absolutely not due to any fault, of the airline company – delayed indefinitely. The abandoned hunk of metal had been teasing me from outside the observation window. Though the runway behind it was barely visible behind a wall of dense fog, with its weather vanes dancing erratically in the December winds; the airplane shone with sweet promises of warm weather and exotic food. Taking a swig of cold coffee, I returned to my book, then quickly realised I had been stuck on the same page for the best part of the hour. Non-pretentious people would have brought a magazine. Or something by an author with a pronounceable name. Defeated, I stuffed it back into my bag. There are many things you can do to pass the time in an airport, but as a student with too little money and too much time, options tend to run out fast. I’d already seen every part it, bought an overpriced sandwich at the kiosk and could recite my travel guide by heart at that point. I’d usually try to take a brief nap in situations like those, but every time I lay back I could feel my complementary coffee dancing through my stomach. A few rows in front of me, besides a dried-out Christmas tree, two guys were having a discussion. They’d been going at it for quite some while, but at that point they’re debate became so heated that I was able to follow along. The handful of heads in the rows in between also started turning. Some old lady in front of me, though casually adjusting her hearing aid, let out a passive-aggressive shush. Though the couple didn’t seem to register the commotion they were causing. Before long, a booming laugher echoed through the waiting area. It belonged to the older man of the two: a big, burly senior in a bright red tracksuit that barely seemed able to contain his ample belly. A torrent of words quickly flowed out from behind his bushy beard: “But my dear boy, how could you ever hope to celebrate Christmas without presents? Look at this sad tree right here. Don’t the fake presents beneath it liven up this place? Even on a day like this, they just scream holiday spirit.” A faint blush appeared on the man’s pasty cheeks. “I think not”, the younger one of the two calmly replied. Somewhere in his early thirties, this man was much skinnier, and had long hair that flowed past his shoulders. In the cold, fluorescent light, he had a vaguely Middle-Eastern look to him. “For me, this season is all about contemplation, and appreciating the things we already have. Though it’s a season of celebration, gifting presents seems antithetical to this message.” “But how about the songs, the lights, the food”, the old man replied, drifting off after the last word, hands neatly folded on his gut. “Oh, no I agree with you on that, but it all should be taken with moderation.” The younger guy spoke softer, but wasn’t less of a presence. Smirking, he pointed towards the stomach of his partner, middle and index fingers pointing upwards. “Something you might want to try sometimes, by the way.” “Hoho, touché!” Jolly laughter once more echoed through the airport hall. “Though you might want try indulging in an excess or two once in a while.” The man’s sausage fingers poked his partner’s wrist. While the two were talking, the bleak airport hall seemed to lighten up. The tacky ornamentations on the ceiling shimmered softly with a golden glow, and a hint of green appeared in the long-neglected Christmas trees. The disgruntled faces of my fellow travellers started to lighten up. A sense of warmth, even a semblance of joy, spread across my own exhausted face. Then I realised the fog outside had gradually started to lift, making way for sunshine and grey skies. The overhead speakers burst to life again, while the couple further down the hall continued their conversation. With an audible sigh of relief, the slightly less-monotonous voice announced that my flight was finally ready for boarding. Through the clamour of passengers gathering their baggage, I could only hear portions of the conversation the odd couple was having, their debate had settled down in the meantime. “...sitting together, enjoying the company of friends and family.” The burly man concluded. Wincing slightly, as feeling rushed back into my legs, I slowly made my way towards my gate. “Amen to that”, the younger of the two added, a crown of light appeared to shine around his head in the sunlight, “At least we can agree on that.” Stealing a last glance at the two men, I fished my phone out of my pockets. Before putting it in flight-mode, I sent a last, brief text: “Merry Christmas, ‘ll be there soon.” Smiling, I stepped into the tunnel towards the airplane. It still shone with a sweet promise of far-away countries, but the grey skies of home were waiting for me.   Door Kjell Winkens Lees ook het juryrapport, het winnende kerstverhaal, en de winnaar van de tweede prijs

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 13:10:00 -0000   » meer
Beschoten student: 'Gordijn rookte nog'

    Topic: Nieuws
De Landelijke Studenten Vakbond riep deze week minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken op om strengere sancties tegen huisjesmelkers mogelijk te maken. Max Dijkstra, student Crisis and Security Management aan de Universiteit Leiden, die werd beschoten door zijn huisbaas, dacht mee.Jij had een probleem met je huisbaas? ‘Ik kwam erachter dat ik elke maand zo’n honderd à honderdvijftig euro te veel betaalde. Toen ik een zaak bij de huurcommissie aanspande, zei mijn baas de huur op. Dat mag niet, dus ik bleef zitten. Een paar dagen na de zaak was er een ruzie in ons huis, waarbij mijn huisbaas boos wegliep.’
  En toen? ‘Die nacht, rond een uur of vier, hoorde ik voetstappen in de tuin, en snel achter elkaar drie knallen. Eerst dacht ik nog dat er een vogel tegen mijn ruit was gevlogen of zo. Toen ik het licht aandeed, bleken er drie ronde gaatjes in mijn raam te zitten. De gordijnen rookten nog een beetje. Kogels: eentje had mijn been geschampt. Als ik andersom in bed had gelegen, zou mijn hoofd zijn geraakt.’
  Holy shit. ‘Een ambulance heeft me onder politiebegeleiding naar het LUMC gebracht. Die broeders wisten natuurlijk niet of ik een drugscrimineel was, en zij onderweg klemgereden zouden worden. Ik deed aangifte en zorgde dat ik ergens anders kon slapen. Mijn huisbaas zei nogmaals de huur op, omdat de situatie gevaarlijk voor mijn huisgenoten zou zijn. Van mijn borg heb ik bijna niets teruggekregen.’
  Kennen we je huisbaas? ‘Ik wil zijn naam niet noemen. Met het Openbaar Ministerie heb ik afgesproken dat ik sowieso niet te veel over de zaak zeg: die moet nog voor de rechter komen.’
  En nu trek je met de LSVb op tegen huisjesmelkers? ‘Dit is een groter maatschappelijk probleem; ik heb toevallig een probleem met een uitschieter daarvan. Er is een groep echt malafide huisvesters die teveel huur vraagt, de panden slecht en onveilig onderhoudt, en die kwetsbare huurders bedreigt. De Huurcommissie alleen is niet genoeg om daar wat tegen te doen. We spraken met ambtenaren van verschillende gemeenten. Die zeggen: "we weten om welke types het gaat, maar we hebben geen middelen om ze aan te pakken."’
  Wat moet er gebeuren? ‘De gemeente moet sancties kunnen opleggen, en ook steekproefsgewijs adressen controleren. Als een huisbaas in korte tijd twee zaken bij de Huurcommissie verliest, zou die de gemeente daarop moeten attenderen, zodat die meer controles kan doen. Als iemand bij de derde controle door de mand valt, moet de gemeente een boete op kunnen leggen: dat kan oplopen tot tienduizenden euro’s. Niet elke gemeente zal daar behoefte aan hebben, maar steden als Leiden, Utrecht en Amsterdam kunnen dan actie ondernemen.’
  In de Tweede Kamer werd deze week ook een motie aangenomen om huisjesmelkers aan te pakken. Gaat er ooit echt wat veranderen? ‘Deze problematiek speelt al zo lang, er moet gewoon iets gebeuren. Voor mij zorgde het ervoor dat ik politiek actief ben geworden: ik sta voor de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst van D66. Niet op een hoge plek, maar ik zal deze problemen in elk geval binnen de partij aankaarten. Ook Leiden moet wakker schrikken.’
  BB

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 12:59:00 -0000   » meer
Ho! Ho! Ho!

    Topic: Voorpagina
Ho! Ho! Ho! Hier is het kerstnummer van Mare, een editie vol sneeuw- en ijspret (lees 'm vooral als pdf) Mag rechtenstudent en schaatstopper Lisa van der Geest naar de Olympische Spelen? Is kamers stofzuigen voldoende training voor de Augustijnen om het curlingtoernooi op de Nieuwe Rijn te winnen? Is dit de mooiste dronefoto van Leiden in de sneeuw? Verder huldigen we de academische idealist Tim van der Zee tot wetenschapper van het jaar. We blikken met diversiteitsstrijder en Athena’s Angel Judi Mesman terug op roerige tijden bij pedagogiek en verhitte genderdiscussies, en vragen aan Paul Cliteur wat hij in Thierry Baudet ziet. Wie culinair wil worden uitgedaagd kan proberen Middeleeuws óf communistisch te koken. En voor onder de kerstboom: lees ‘De wandelaar’ van Nathan Oosthoek: hij won er de Mare-Kooyker kerstverhalenwedstrijd mee. (En ondertussen zet Chantal Hutten – de enige vrouwelijke dj van Radio 538 – wat kersthits voor je op.) Veel leesplezier en uiteraard fijne kerstdagen en een gelukkig nieuwjaar. (Eerste goede voornemen: steek je kerstboom niet in de fik, maar breng hem naar het asiel!)

» link  » minder

    Thu, 14 Dec 2017 11:46:00 -0000   » meer
Derde prijs: Togetherness

    Topic: Cultuur
A couple of years ago, I was sitting in the departure hall of Schiphol Airport. While my left buttock was falling asleep on the uncomfortable seat, I had just managed to angle a book in a somewhat legible position on my lap. It was some story by a long-dead author but, despite my caffeine-charged heart pounding in my throat, the words were blurring together on the page. Though trying my best to concentrate, the distinct crackle of the overhead speakers provided a welcome, hopeful distraction. “Dames en heren,” began the monotonous voice, before repeating its multi-lingual reminder that my plane was still – to the great regret, and absolutely not due to any fault, of the airline company – delayed indefinitely. The abandoned hunk of metal had been teasing me from outside the observation window. Though the runway behind it was barely visible behind a wall of dense fog, with its weather vanes dancing erratically in the December winds; the airplane shone with sweet promises of warm weather and exotic food. Taking a swig of cold coffee, I returned to my book, then quickly realised I had been stuck on the same page for the best part of the hour. Non-pretentious people would have brought a magazine. Or something by an author with a pronounceable name. Defeated, I stuffed it back into my bag. There are many things you can do to pass the time in an airport, but as a student with too little money and too much time, options tend to run out fast. I’d already seen every part it, bought an overpriced sandwich at the kiosk and could recite my travel guide by heart at that point. I’d usually try to take a brief nap in situations like those, but every time I lay back I could feel my complementary coffee dancing through my stomach. A few rows in front of me, besides a dried-out Christmas tree, two guys were having a discussion. They’d been going at it for quite some while, but at that point they’re debate became so heated that I was able to follow along. The handful of heads in the rows in between also started turning. Some old lady in front of me, though casually adjusting her hearing aid, let out a passive-aggressive shush. Though the couple didn’t seem to register the commotion they were causing. Before long, a booming laugher echoed through the waiting area. It belonged to the older man of the two: a big, burly senior in a bright red tracksuit that barely seemed able to contain his ample belly. A torrent of words quickly flowed out from behind his bushy beard: “But my dear boy, how could you ever hope to celebrate Christmas without presents? Look at this sad tree right here. Don’t the fake presents beneath it liven up this place? Even on a day like this, they just scream holiday spirit.” A faint blush appeared on the man’s pasty cheeks. “I think not”, the younger one of the two calmly replied. Somewhere in his early thirties, this man was much skinnier, and had long hair that flowed past his shoulders. In the cold, fluorescent light, he had a vaguely Middle-Eastern look to him. “For me, this season is all about contemplation, and appreciating the things we already have. Though it’s a season of celebration, gifting presents seems antithetical to this message.” “But how about the songs, the lights, the food”, the old man replied, drifting off after the last word, hands neatly folded on his gut. “Oh, no I agree with you on that, but it all should be taken with moderation.” The younger guy spoke softer, but wasn’t less of a presence. Smirking, he pointed towards the stomach of his partner, middle and index fingers pointing upwards. “Something you might want to try sometimes, by the way.” “Hoho, touché!” Jolly laughter once more echoed through the airport hall. “Though you might want try indulging in an excess or two once in a while.” The man’s sausage fingers poked his partner’s wrist. While the two were talking, the bleak airport hall seemed to lighten up. The tacky ornamentations on the ceiling shimmered softly with a golden glow, and a hint of green appeared in the long-neglected Christmas trees. The disgruntled faces of my fellow travellers started to lighten up. A sense of warmth, even a semblance of joy, spread across my own exhausted face. Then I realised the fog outside had gradually started to lift, making way for sunshine and grey skies. The overhead speakers burst to life again, while the couple further down the hall continued their conversation. With an audible sigh of relief, the slightly less-monotonous voice announced that my flight was finally ready for boarding. Through the clamour of passengers gathering their baggage, I could only hear portions of the conversation the odd couple was having, their debate had settled down in the meantime. “...sitting together, enjoying the company of friends and family.” The burly man concluded. Wincing slightly, as feeling rushed back into my legs, I slowly made my way towards my gate. “Amen to that”, the younger of the two added, a crown of light appeared to shine around his head in the sunlight, “At least we can agree on that.” Stealing a last glance at the two men, I fished my phone out of my pockets. Before putting it in flight-mode, I sent a last, brief text: “Merry Christmas, ‘ll be there soon.” Smiling, I stepped into the tunnel towards the airplane. It still shone with a sweet promise of far-away countries, but the grey skies of home were waiting for me.   Door Kjell Winkens Lees ook het juryrapport, het winnende kerstverhaal, en de winnaar van de tweede prijs

» link  » minder

    Thu, 07 Dec 2017 10:35:00 -0000   » meer
'Wij willen graag bouwen'

    Topic: Nieuws
Het kamertekort in Leiden moet in 2020 gedaald zijn tot vijfhonderd. Dat hebben de gemeente Leiden en studentenhuisvester DUWO met elkaar afgesproken. Momenteel is het tekort nog 2700.In oktober verschenen de landelijke cijfers van de jaarlijkse Apollo: Monitor Studentenhuisvesting.
  Daarin wordt de vraag naar extra woonruimte de ‘spanningsindicator’ genoemd. ‘Vaak vertaald als: tekort’, legt Gijsbert Mul van DUWO uit. Nu dus 2.700 in Leiden. Vorig jaar nog 2100, twee jaar geleden 1700.
  ‘Ook in Leiden heeft het sociaal leenstelsel wel effect op de woningmarkt, maar relatief beperkt in vergelijking met de rest van Nederland’, zegt Mul. ‘Als je collegejaar 2014-2015 vergelijkt met 2016-2017, dan zie je in Leiden onder eerstejaarsstudenten die op kamers willen een daling van zeven procent. Landelijk is dat elf procent.’ Maar in totaal trekt de universiteit juist meer studenten. ‘En de effecten van het leenstelsel worden gecompenseerd door de toename van buitenlandse studenten. Hun woningvraag is honderd procent.’
  Het tekort terugdringen tot vijfhonderd hoort bij de zogenaamde Prestatieafspraken 2015-2020, die de gemeente eerder al maakte met de zes woningcorporaties die in Leiden actief zijn. Andere onderdelen gaan bijvoorbeeld over duurzaam wonen of de combinatie van wonen en zorg. Ieder jaar volgt een evaluatie en een actualisatie en nu zijn dus de Prestatieafspraken 2018 vastgesteld.
  Een andere afspraak met DUWO gaat over de betaalbaarheid van studentenwoningen. Voor 85 procent van de woningen moet de huurprijs onder de zogenaamde kwaliteitskortingsgrens van 414 euro blijven, en de rest onder de zogenaamde eerste aftoppingsgrens van 593 euro. Die 414 is de maximumhuurprijs voor huurtoeslag onder de 23 jaar, en boven de 23 wordt de toeslag vanaf 593 euro verlaagd.
  Veel studentenwoningen komen sowieso niet in aanmerking voor huurtoeslag, maar DUWO hanteert de bedragen wel als richtlijn. ‘In sommige gevallen proberen we er ook ruim onder te zitten, maar we hebben ook veel monumentale panden, met hoge onderhoudskosten.’
  DUWO is positief over de prestatieafspraken. ‘We willen graag bouwen, maar dat kunnen we niet alleen. We zijn afhankelijk van locaties, die we vaak onder de marktprijs moeten kunnen kopen. Het is geen rocket science: als wij 414 euro huur vragen, keer twaalf maanden, keer vijftig jaar, dan kan een aanbieder met een huurprijs van 650 euro anderhalf keer zoveel betalen voor de grond.
  De gemeente kan helpen met eigen grond, net als de universiteit.’ Ook met de universiteit heeft de gemeente dit jaar een samenwerkingsovereenkomst gesloten om het aantal studentenwoningen uit te bereiden. ‘Verder kan de gemeente wat betekenen op het gebied van bestemmingsplannen.’
  De prestatieafspraken benadrukken dat het gaat om gezamenlijke verantwoordelijkheden. Mul: ‘Er zit geen boeteclausule op, maar we kunnen elkaar er wel op aanspreken. En de buitenwereld weet er nu ook van.’

» link  » minder

    Thu, 07 Dec 2017 10:34:00 -0000   » meer
Robin Hood, maar dan rendabel

    Topic: Studentenleven
Boete voor fietsen zonder licht? Who you gonna call? De rechtenstudenten achter Verkeersboete.nl: ‘Wij strijden tegen het onrecht dat de overheid de burgers aandoet.’‘Je uploadt je verkeersboete en wij vragen het dossier op, om te zoeken naar gronden om bezwaar aan te tekenen’, vertelt oprichter Nick Voorbach ྷ, masterstudent arbeidsrecht). Als de boete ongedaan wordt gemaakt, krijg jij je geld terug, en Voorbach de vergoeding die de overheid in zo’n geval betaalt. ‘Het succespercentage ligt tussen de 25 en 40 procent.’

Op zijn zeventiende had hij een scooter. ‘Op school gold: hoe sneller je scooter, hoe stoerder je was. Mijn scooter ging natuurlijk het hardst.’ Gevolg: een boete voor hard rijden en geen helm dragen. ‘Dat eerste zou ik nu op grond van formaliteiten kunnen winnen: er was geen rollerbanktest aan te pas gekomen. Maar ik had een blauw kenteken, dus vol vertrouwen stond ik voor de kantonrechter. Tot mijn schrik kende hij het dossier helemaal niet. Met een hoop knip-en-plakwerk werd de boete gehalveerd, maar de rechter moet gewoon de wet toepassen.’

Tijdens zijn rechtenstudie verdiepte hij zich in de regels rond verkeersboetes. ‘Ik boekte al snel wat succesjes voor vrienden en familie. Afgelopen zomer besloot ik een professionaliseringsslag te maken, met een nieuwe naam, en de hulp van een studiegenoot.’

De afgelopen maanden nam Verkeersboete.nl vijfhonderd zaken aan van twee types. ‘Verkeersboetes: te hard rijden, foutparkeren, fietsen zonder licht. En naheffingsaanslagen van de parkeerbelasting, formeel geen verkeersboetes.’ Hij pakt er even een dossier van een naheffingsaanslag bij. ‘Deze is naar onze mening onbevoegd opgelegd: het aanwijzingsbesluit voor het bevoegde poppetje was niet gepubliceerd.’ Maar hij ontdekte meer. ‘Volgens het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen moet het bedrag in overeenstemming zijn met de kosten die de gemeente gemaakt heeft. In de tabel stond een jaarlijkse update van de software, waarvan we weten dat die al een aantal jaar niet meer is geüpdatet. En er stond een offerte in, terwijl offertes niet gaan over gemaakte, maar over voorgenomen kosten. Dan zeggen wij: hállo, waarom moet de burger dit betalen?’ En dan had de persoon in kwestie ook nog foutgeparkeerd. ‘Een boa hád een boete kunnen opleggen voor foutparkeren, maar zo’n naheffingsaanslag is alleen op te leggen als iemand daadwerkelijk parkeert. Niet als die persoon niet parkeert, of fout.’ Samen met zijn studiegenoot wil hij ook kantoortjes oprichten voor andere juridische kwesties. ‘Wij strijden tegen het onrecht dat de overheid de burgers aandoet.’ Maar de verkeersveiligheid dan? ‘Dat is formeel het doel. Intussen strijkt de overheid jaarlijks acht miljard euro op aan verkeersboetes. Er wordt rekening mee gehouden in de begroting. Het is dus meer een verkapte belastingmaatregel.’ Het klinkt haast als een zekere volksheld die steelt van de rijken en deelt met de armen. ‘We zijn Robin Hood, maar het moet wel leuk en rendabel blijven.’ Ze nemen alleen boetes aan die ze kansrijk inschatten, maar dat is vrij snel het geval. ‘Over fietsverlichting staat bijvoorbeeld in de verkeersregels: “bij nacht of bij dag indien het zicht ernstig wordt belemmerd.” Je kunt bijvoorbeeld aantonen dat het zicht bij schemering niet ernstig belemmerd was. En uiteraard moet de boa weer bevoegd zijn. Dat gaat nog weleens mis. Of de gemeente is gewoon zijn VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag, red.) kwijt.’ Door Marleen van Wesel

» link  » minder

    Thu, 07 Dec 2017 10:34:00 -0000   » meer
Samurai-maskers

    Topic: Nieuws


» link  » minder

    Thu, 30 Nov 2017 10:41:00 -0000   » meer
Polyamorie: geen bezwaar, maar ook geen plek

    Topic: Nieuws
Polyamoristen geloven in meerdere liefdes tegelijkertijd. Hun stichting bleek vorige week op het laatste moment toch niet welkom op een diversiteitssymposium. ‘Het is misschien een touchy subject, maar dat geldt voor alles bij het diversity office. Ik vind het slordig.’‘De stichting was uitgenodigd om met een kraampje op de diversiteitsmarkt van de Leidse universiteit te staan’, vertelt Jemma Middleton ྸ), secretaris van de Stichting Polyamorie Nederland en masterstudent culturele antropologie en ontwikkelingssociologie in Leiden.

How inclusion makes diversity work heette het symposium.

‘De avond ervoor kregen we een e-mail dat het niet meer doorging, door een misverstand’, zegt Middleton.
‘Een paar minuten voor middernacht’, vult voorzitter Isabeau Jensen ྸ) aan, masterstudent neurolinguïstiek in Nijmegen. ‘In eerste instantie kregen we ook niet echt een reden, dus dat riep meteen vragen bij ons op. Onze stichting staat toch voor iets waarbij mensen nog vraagtekens zetten. Ook hebben we bepaalde rechten niet, op het gebied van huwelijk, erfrecht, voogdij en meerouderschap.’

Isabel Hoving, diversity officer van de universiteit, benadrukt dat er ‘geen enkel inhoudelijk bezwaar’ was. Het lag allemaal aan een ‘wat minder goede eigen interne afstemming over de informatiemarkt’, laat ze per mail weten.
‘Er waren vijf kraampjes en zes initiatieven’, heeft Middleton inmiddels begrepen.

‘Verder had het te maken met de insteek van de dag en de inrichting van het Leidse diversiteitsbeleid. Wat voor dag was het dan, vragen wij ons af, en op wat voor dag zouden wij wél passen? Het is misschien een touchy subject, maar dat geldt voor alles bij het diversity office. Ik vind het slordig.’ Volgens Hoving werd pas vrij laat duidelijk dat er een stand was toegezegd. De kramen waren bedoeld voor vijf ‘eigen’ clubs en initiatieven, zoals LU Pride en het Meeting Point Vluchtelingen.

Bovendien richt het Leidse diversiteitsbeleid zich op ‘studiesucces vergroten van biculturele en eerstegeneratiestudenten’ en ‘genderdiversiteit vergroten onder ons personeel. ‘Omdat de Stichting Polyamorie niet direct onder deze doelstellingen valt te scharen, en ook niet onderdeel is van of voortkomt uit de universiteit, vielen zij helaas als eerste af.’

Hun flyers waren wel bij het kraampje van LU Pride te vinden. Hoving laat nog wel weten dat het diversity office gaat nadenken over een toekomstige activiteit, ‘samen met LU Pride en de stichting’.

‘We zijn als organisatie nog niet eerder ergens geweerd’, zegt Jensen, die ruim een jaar voorzitter is.
‘In discussiebijeenkomsten is er juist veel ruimte. Maar als persoon krijg ik redelijk veel over me heen, ook omdat ik als voorzitter in de media kom. De comment sections zijn vaak niet mals. Van mensen die me kennen heb ik nooit negatieve reacties gehad, wel ondoordachte vragen.’

Middleton schrijft haar masterscriptie over polyamorie in Nederland. ‘Een kwalitatief onderzoek, met diepte-interviews, focusgroepen en participerende observatie. Dat ik zelf ook polyamoreuze relaties heb, betrek ik bij mijn scriptie. Wat ontdek ik wel, of juist niet, ten opzichte van andere onderzoekers?’

Sommige mensen die ze sprak, krijgen vervelende reacties uit hun omgeving. ‘Ze worden op hun werk gediscrimineerd, als oversekst gezien of ze krijgen het verwijt niet loyaal te zijn.’

Zelf krijgt ze net als Jensen vooral veel vragen. ‘Hoe zit het bijvoorbeeld met jaloezie? Nou, misschien is dat gevoel van jaloezie wel onzekerheid, waar ik zelf iets mee kan. Monogame mensen zien het eerder als een signaal dat de ander hen meer aandacht moet geven, maar ik betrek het meer op mezelf. Zoiets wil ik best uitleggen, maar in veel vragen hoor ik wel een monogame normativiteit terug. Hoe we naar relaties kijken, maar ook hoe wetenschappers onderzoek doen naar gender en seksualiteit, wordt gestuurd door romantische ideeën over monogamie. Dat is slechts één manier. Niet dat polyamorie dé manier is. Er bestaan gewoon verschillende manieren.’ MVW

» link  » minder

    Thu, 30 Nov 2017 10:31:00 -0000   » meer
Aanpak werkdruk schiet flink tekort

    Topic: Nieuws
Het college van bestuur is op de vingers getikt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Uit een inspectie naar de werkdruk, uitgevoerd in september, blijkt dat de universiteit op twee punten de zaken niet op orde heeft.De inspecteurs stellen vast dat er naar aanleiding van de resultaten uit de universitaire personeelsmonitor 2015 op verschillende universiteitslocaties maatregelen zijn getroffen om de werkdruk te verlagen. De universiteit heeft echter nagelaten om een overkoepelend plan van aanpak op te stellen ‘waardoor de maatregelen niet zo goed mogelijk verankerd zijn in het algemene beleid en de bestaande processen binnen de universiteit Leiden’, staat in een brief van het ministerie aan de universiteit van 29 september. De maatregelen worden niet gestructureerd uitgevoerd, zijn niet doeltreffend en de aanpak van de werkdruk wordt niet afdoende geëvalueerd waardoor het effect onduidelijk blijft.

De universiteit schiet dus tekort in de beheersing van de werkdruk, aldus het ministerie, en dat is een overtreding van de Arbeidsomstandighedenwetgeving.

Onderzoek
Het college van bestuur moet scherper in de gaten gaan houden waar werkdruk een risico is en in welke mate. Mocht vervolgens blijken dat het bij bepaalde afdelingen fout dreigt te gaan, dan moet er een ‘verdiepend werkdrukonderzoek’ worden uitgevoerd, dat inzoomt ‘op de achterliggende oorzaken en resulteert in een plan van aanpak, waarin de beheersmaatregelen worden opgenomen’, aldus de inspecteurs. Mocht vervolgens uit een evaluatie blijken dat het plan niet heeft geholpen, dan moet de hele anti-werkdrukcyclus opnieuw worden uitgevoerd.

De universiteit gaat ook op een ander punt in de fout. ‘Aan het personeel is geen voorlichting gegeven over welke soort agressie- en geweldsincidenten gemeld dienen te worden, waardoor daartoe in aanmerking komende incidenten niet worden gemeld.’ Ook dat is een overtreding. De universiteit moet hierover met haar medewerkers duidelijk afspraken maken.

‘De universiteit neemt werkdruk en klachten over werkdruk van medewerkers uiterst serieus’, reageert universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke. ‘Het beleid en gegevens over tot wie medewerkers zich kunnen wenden en waar incidenten gemeld kunnen worden is op de website terug te vinden, de infrastructuur is op orde. De inspectie heeft dit ook geconstateerd en zegt alleen dat er geen gestructureerd geheel van al deze maatregelen is gemaakt. We werken aan een “plan van aanpak”, rekening houdend met de opmerkingen van de inspectie.’

De universiteit heeft negen maanden om te voldoen aan de eis.. ‘Daarna kan de inspectie nog een onderzoek doen, en als dan blijkt dat we het niet goed genoeg doen kan een maatregel worden opgelegd.’ Door Vincent Bongers 

» link  » minder

    Thu, 30 Nov 2017 10:29:00 -0000   » meer
Raad: kortere verkiezingen

    Topic: Nieuws
De opkomstpercentages van de universitaire verkiezingen zijn al jaren laag en er is veel kritiek van kandidaten op de verkiezingsprocedures. De universiteitsraad stelt hervormingen voor.De verkiezingen moeten in april worden gehouden en niet in mei, schrijft de raad in een notitie aan het college van bestuur.Ook zou de stemperiode met een dag ingekort moeten worden; van maandag tot en met donderdag. Na een verkiezing wordt gekeken hoe veel keer de deelnemende partijen de kiesdeler hebben gehaald. Het resultaat hiervan geeft het aantal volle zetels dat door partijen is behaald. Deze verdeling komt meestal niet precies uit. Er blijven dan restzetels over. De raad wil graag een systeem met een eerlijkere verdeling van deze restzetels.

Het stemmen moet ook eenvoudiger worden: minder clicks. De raad wenst ook een grote stemknop op Blackboard en Usis.

De zichtbaarheid van de verkiezingen kan beter. Er moeten vaker blogs van raadsleden verschijnen op de mediakanalen van de raad En hang verkiezingsbanners op in alle universiteitspanden. Het zou ook fijn zijn als alle websitepagina’s en nieuwsartikelen over medezeggenschap beschikbaar komen in het Engels, zodat alle studenten en personeelsleden zich aangesproken voelen.

De raad gaat op zoek naar manieren om de medezeggenschap ‘in z’n totaliteit onder de aandacht van studenten en medewerkers te brengen en te houden, ook buiten de verkiezingsweek om. Bijvoorbeeld via Blackboard, universitaire nieuwsbrieven, Facebook, website én de dag van de medezeggenschap.’ VB

» link  » minder

    Thu, 23 Nov 2017 10:44:00 -0000   » meer
'Als ik zit, kan de wc niet dicht'

    Topic: Nieuws
Leidse studenten hebben problemen met schimmels op de muren, te hoge huren en slecht sanitair. ‘We hebben haar nog geen naam gegeven’, zegt Lisa de Leeuw ྸ), de voorzitter van SP-jongerenorganisatie ROOD over de opblaaskoe van meer dan twee meter groot achter het Centraal Station. Het is dinsdagmiddag half een en ROOD trapt in Leiden haar jaarlijkse ‘Huisjesmelker van het Jaar-verkiezing’ af . ‘De koe staat symbool voor het uitmelken van de huurder door een pandjesbaas’, aldus De Leeuw, die in Groningen sociologie studeert. Voor de neus van de koe staat een melkbus met daarop de tekst: ‘Nomineer hier je huisbaas’. Het loopt nog geen storm met nominaties en klachten. ‘Studenten zijn vaak bang om te klagen. Het is moeilijk om je verhaal te vertellen’, zegt Ton Rovers ྸ, wijsbegeerte) van de Leidse tak van ROOD.

‘Ik heb vorig jaar ook deze actie gedaan’, zegt Thomas van Halm ྷ, politieke geschiedenis) ook van ROOD. ‘Toen hoorde ik van studenten over een makelaar die bij een conflict een knokploeg op hen afstuurde. Ik weet niet of dat nog gebeurt, maar hij is nog wel steeds actief als verhuurder.’

De SP’ers spreken studenten aan en langzaam komen er kaartjes in de melkbus. ‘Ik woon in een huis aan de Haarlemmerstraat’, zegt een student die niet met zijn naam in Mare wil. ‘Ik huur bij een particuliere huisbaas. De faciliteiten in huis zijn echt slecht. Als je op de wc-pot ging zitten, kon de deur niet dicht. Toen er een nieuwe douche werd geplaatst, bleek die deur niet dicht te kunnen. Hij leert het nooit.’

De klachten lopen enorm uiteen: van schimmel in kamers die niet verholpen wordt, tot door gerommel van de huisbaas geconfronteerd worden met een torenhoge belastingschuld. Vrijwel alle studenten betalen veel te hoge huren.

ROOD is verbaasd dat Leiden de brandbrief over huisjesmelkers van twaalf wethouders aan de minister van Binnenlandse Zaken niet heeft ondertekend. ‘Heel raar’, zegt De Leeuw. ‘Het kamertekort is ook in Leiden een groot probleem.’ ‘Een gemiste kans’, vindt Rovers. ‘Al wachten we nog op de uitleg van de wethouder.’

Brandbrief uit alle studentensteden, behalve Leiden

D66 Leiden vindt het vreemd dat het Leidse college van Burgemeester en Wethouders de brandbrief van twaalf studentensteden over het aanpakken van huisjesmelkers niet heeft ondertekend. De partij wil graag weten waarom de gemeente het initiatief niet steunt.
De brief, gericht aan de minister van Binnenlandse Zaken, is opgesteld door de Amsterdamse wethouder Laurens Ivens (SP) en medeondertekend door elf van zijn collega’s die in hun gemeente verantwoordelijk zijn voor wonen. De krabbel van de Leidse wethouder Paul Laudy (VVD) ontbreekt echter.
De studentensteden hebben meer wapen nodig om pandjesbazen effectief aan te pakken, schrijven de wethouders. De twaalf gemeenten willen onder andere dat huurcommissies hoge boetes kunnen opleggen aan ‘vastgoedcowboys’.
D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan Laudy over de brief. ‘Is het college verzocht om deze brief mede te ondertekenen?’, wil de partij weten. En ‘zo ja, kan het college aangeven waarom Leiden deze brief niet heeft medeondertekend?’
‘Meent het college dat de problematiek van huisjesmelkers in Leiden niet bestaat, hoewel de cijfers uit verschillende onderzoeken op iets anders lijken te wijzen?’, gaat de fractie verder. ‘Meent het college dat de problematiek met te hoge huren voor studentenwoningen, die vaak te herleiden zijn tot huisjesmelkers, in Leiden in vergelijking met de andere studentensteden minder speelt, hoewel de cijfers op iets anders wijzen?’
De partij wil ook weten of en hoeveel klachten de gemeente krijgt over huisjesmelkers. En hoeveel van die pandjesbazen zijn er eigenlijk? Laudy zal binnen enkele weken antwoord geven. Door Vincent Bongers

» link  » minder

    Thu, 23 Nov 2017 10:40:00 -0000   » meer
Rechtenbieb zit 'echt bomvol'

    Topic: Nieuws
Er komen steeds meer scholieren naar de rechtenbibliotheek, aldus de studenten in de faculteitsraad. Het plaatsen van toegangspoortjes komt steeds dichterbij.‘‘Gedurende de eindexamenperiode zitten er heel veel scholieren in de bieb,’ zei Sophie Schoordijk van studentenpartij ONS tijdens de faculteitsraad vorige week. ‘Dit jaar trokken er voor het eerst ook in oktober ontzettend veel scholieren naar Rechten. Het was echt bomvol. Als ik om me heen keek zag ik alleen maar scholieren.’ Het is niet voor het eerst dat ONS hierover klaagt: dat deed ze  voor de zomervakantie ook al.

Wat gaat het faculteitsbestuur doen tegen de stroom buitenstaanders? ‘Poortjes die je kunt openen met een LU-card zijn een mogelijkheid, maar dat is wel een laatste redmiddel’, antwoordde Dennis Hoitink, van het faculteitsbestuur. Hij wil dan ook nog even afwachten. ‘Er loopt een pilot. Tijdens tentamenperiodes zijn bij alle faculteiten zoveel mogelijk zalen geopend waar studenten kunnen studeren. Ik ben heel benieuwd of studenten er daadwerkelijk gaan studeren. Ik verwacht dat dat aantal beperkt gaat zijn. Studenten trekken toch vooral naar de KOG-bieb en de UB’, stelde Hoitink. Het is trouwens niet dat je met poortjes scholieren tegenhoudt. ‘Zij kunnen voor dertig euro ook een LU-card kopen.’ VB

» link  » minder

    Thu, 23 Nov 2017 10:36:00 -0000   » meer
'Deze master? Die is kut!'

    Topic: Nieuws
De masterdag van de Universiteit Leiden op 10 november verliep niet bepaald vlekkeloos. ‘Er stonden studenten die over hun master niets anders te zeggen hadden, dan dat het “kut” was.’Dat meldde Schelte van Deventer, raadslid namens studentenpartij LVS, vorige week tijdens de faculteitsraadsraadsvergadering van Geesteswetenschappen. ‘Een nogal maffe bewoording, voor wat een wervend praatje had moeten zijn.’ Het was niet het enige voorval dat de raadsleden noemden.

‘Over één mastertrack moest alle informatie bijvoorbeeld ter plekke gegoogeld worden. En over vaderlandse geschiedenis werd ten onrechte beweerd dat er op dat gebied aan de Universiteit Leiden niets te vinden was’, vervolgde Van Deventer.

Zelf is hij ook geschiedenisstudent, maar partijgenoot Fu Zandy benadrukte: ‘We hoorden de klachten niet alleen bij geschiedenis.’

De klachten betroffen bovendien niet alleen de praatjes van de studenten. Er zouden masters afwezig zijn geweest, die aanwezig hadden moeten zijn, en omgekeerd. Ook werden de informatieblokken over verschillende mogelijke afstudeerrichtingen tegelijkertijd gehouden.

Dat ondervond ook ONS-Raadslid Esther van Landeghem, die de masterdag zelf als bachelorstudent bezocht. ‘Er waren drie keer zoveel studenten op de presentatie afgekomen als er in de zaal pasten. Je moest je aanmelden om binnen te mogen, en toch zaten mensen op de vensterbank en op tafel gepropt’, vertelde ze ook.

‘Op de informatiemarkt werden zelfs masters afgeraden. Dat kan écht niet’, vond Van Deventer. ‘We hebben al van mensen gehoord dat ze nu geen master in Leiden zullen kiezen.’ Zandy: ‘Het is shockerend dat het zo mis kan gaan.’

Vicedecaan Mirjam de Baar zegt alle klachten graag te ontvangen, om daarover in gesprek te gaan met de afdeling werving. Ook volgt binnenkort nog de uitslag van een enquête over die dag. De volgende masterdag is op 16 maart. Mvw

» link  » minder

    Thu, 16 Nov 2017 11:11:00 -0000   » meer
Stammenstrijd door biografie over Wolkers

    Topic: Achtergrond
Het manuscript van de biografie Het Litteken van de dood over Jan Wolkers, waarop Onno Blom vorige maand is gepromoveerd, blijkt in het voorjaar te zijn afgewezen door de promotiecommissie.De commissie vond unaniem dat de eerste versie van het manuscript niet voldeed aan de wetenschappelijke normen. Blom spreekt van een ‘stammenstrijd’. In de moderne letterkunde zou onenigheid bestaan of een wetenschappelijke biografie de nadruk moet leggen op de historische context, of op het individu an sich. ‘Ik heb mij met name op het handelen en denken van één individu gericht’, schrijft hij in de proloog van de uiteindelijke versie van zijn boek. ‘Bij het schetsen van de context van Wolkers’ leven ben ik terughoudend geweest.’ Dat is nou juist het voornaamste bezwaar van de promotiecommissie. De unanieme afwijzing van het proefschrift door de eerste commissie kwam voor Blom en zijn promotor Willem Otterspeer als een totale verrassing. Het voorstel van Otterspeer tot aanpassing, werd door de toenmalige commissie verworpen. Decaan Mark Rutgers heeft ‘vanwege het gebrek aan overeenstemming over het proefschrift en de verwachte duur’, hierop de promotiecommissie ontbonden. Blom had echter binnen enkele maanden een tweede, ingekorte en herziene, versie van zijn proefschrift paraat, waarop Otterspeer een nieuwe promotiecommissie heeft samengesteld. Boven verwachting, en bovengemiddeld snel. ‘Het was die snelheid die leidde tot gefronste wenkbrauwen bij een van de leden uit de eerste commissie’, zei Rutgers tegen NRC Handelsblad dat vrijdag over de kwestie berichtte. Een van de commissieleden ‘had de indruk dat hetzelfde manuscript opnieuw werd voorgelegd’. Rutgers laat nu via mail weten dat de promotieprocedure van Blom conform het promotiereglement is verlopen. ‘Onno Blom heeft het manuscript in ca. vijf maanden weten te herschrijven. Dat is aanmerkelijk sneller dan promotor en decaan dachten. Hoe dat kan, is een vraag voor de heer Blom, niet voor de universiteit.’ Volgens Blom heeft zijn promotor bij commissie aangegeven dat er over de eerste versie nog grondige redactie zou worden gepleegd: ‘Ik heb in die maanden dag en nacht gewerkt. Otterspeer was daar nauw bij betrokken.’
Zowel Otterspeer als de leden uit de eerste promotiecommissie wilden niet op de kwestie reageren, met uitzondering van Rick Honings. De universitair docent moderne Nederlandse letterkunde zat als enige in beide commissies. ‘Het proefschrift is wel degelijk herzien en verder wetenschappelijk onderbouwd. Het werk is ongeveer een kwart ingekort en de epiloog en proloog zijn verstevigd.’ Van de door de eerste commissie voorgestelde veranderingen heeft Blom een deel ingewilligd, maar aan het voornaamste bezwaar – meer historische context – is hij niet tegemoetgekomen. Blom: ‘Zo’n boek wilde ik niet schrijven. Ik wilde Wolkers niet van buitenaf beschrijven, als een representant van de kerkverlaters of sjabloon de seksuele revolutie, maar van binnenuit. Ik kon dat doen door de exclusieve toegang tot Wolkers grote en rijke privéarchief.’ (Zie ook: Naakt? Kom maar gekleed, hoor') Over het feit dat de wetenschappelijk discussie tot een unanieme afwijzing heeft geleid zegt de decaan: ‘Richtingenstrijdverschillen zijn in de geesteswetenschappen niet uitzonderlijk en nooit helemaal te voorkomen. Discussies in de wetenschap zijn in principe natuurlijk ook goed.’  Melle Peters

» link  » minder

    Thu, 16 Nov 2017 11:06:00 -0000   » meer
Datalek bij Haagse faculteit

    Topic: Nieuws
Vorige maand kregen tweedejaars bestuurskundestudenten privacygevoelige informatie gemaild. In een excel-document stonden de NAW-gegevens van een groot deel van de bestuurskundestudenten.‘Dit is echt een vervelend incident’, zegt Johannes Magliano-Tromp van het bestuur van de faculteit Governance and Global Affairs.
  Op maandagavond 9 oktober werd er een mail met een excel-bestand gestuurd naar alle tweedejaars bestuurskundestudenten. ‘In de eerste tab van het bestand stond voor de studenten bedoelde benodigde informatie’, legt Magliano-Tromp uit. ‘Er was echter nog een tab. Als je daarop klikte kreeg je allerlei niet benodigde gegevens. Het ging dan om NAW-gegevens van in ieder geval een groot deel van alle bestuurskundestudenten. Dus namen, adressen en telefoonnummers. En ook heel vervelend: het geboorteland van de studenten.Gelukkig geen studieresultaten.’
  Op dinsdagochtend kwam de faculteit er door een mailtje van een student achter dat er iets was misgegaan. Magliano-Tromp: ‘Toen is er direct actie ondernomen. Het lek is gemeld bij het computer emergency response team (CERT) van het ISSC. Ook is er melding gemaakt bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daar hebben we niets meer van gehoord, en verwachten ook niet meer dat dat nog gaat gebeuren.
  ‘We hebben uiteraard de studenten op de hoogte gesteld van wat er is gebeurd en een inloopspreekuur georganiseerd. We hebben een telefoontje gehad met de vraag om meer informatie. We hebben ook een mail gestuurd naar de studenten die het excel-bestand hebben ontvangen met daarin het verzoek de gevoelige informatie te vernietigen.’
  De faculteit heeft maatregelen genomen om herhaling van de misser te voorkomen. ‘Een fout is snel gemaakt, maar je moet er wel van leren. Dit mag niet nog een keer gebeuren. We doen geen mailings met excel-bestanden meer, maar sturen alleen nog pdf’s, die hebben geen tabs die je over het hoofd kunt zien. En bij elke mailing wordt het four eyes-principe toegepast. Er moet altijd nog een tweede persoon kijken naar een mailing voordat deze wordt verstuurd.’

» link  » minder

    Thu, 16 Nov 2017 10:59:00 -0000   » meer
Studenten klagen over tentamens

    Topic: Nieuws
Een te koude Pieterskerk, een student die niet rustig kon bidden en weigerachtige portiers. Dat zijn de opvallendste grieven uit het jaarverslag 2016 van de klachtencommissie voor rechtenstudenten die maandag tijdens de faculteitsraad werd besproken.In totaal kreeg de commissie achttien klachten binnen. Een derde had te maken met tentamens. Twee studenten klaagden over het te laat beginnen van een tentamen in het universitair sportcentrum. De vertraging werd niet gecompenseerd met voldoende uitlooptijd, aldus de klagers. Het blijkt dat studenten vijf minuten minder hadden voor het maken van een tentamen van drie uur. Een van de klagers wilde een vorm van compensatie. De commissie oordeelde echter dat de verstoring van het tentamen niet ernstig genoeg was voor een aanpassing van de normering.

Eén klacht had betrekking op de kou in de Pieterskerk tijdens het afnemen van een tentamen. ‘Navraag leerde dat een van de verwarmingsketels kapot was’, aldus het verslag. ‘Aan de student zijn excuses aangeboden onder vermelding van het feit dat hier sprake was van overmacht.’

Twee klachten hadden betrekking op een incident op het KOG. Medewerkers van de bibliotheek weigerden, in samenspraak met de portiers - ondanks grote drukte in de bibliotheek - een zelfstudiezaal te openen voor een groepje studenten.

‘Er was hier sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden: de zaal was volgens informatie waarover de portiers beschikten geboekt voor onderwijs, maar dit onderwijs bleek te zijn geannuleerd. Inmiddels zijn er verbeteringen aangebracht in het systeem van de zelfstudiezalen’, aldus het verslag.

De meest opvallende klacht heeft betrekking op bidden. Op het KOG is een EHBO-ruimte waar gelovigen gebruik van kunnen maken om in alle rust te bidden. Er is afgesproken dat de kamer voor tien minuten per persoon beschikbaar is.

Een student verbleef langer in de ruimte en werd daar in twee gevallen over aangesproken door een medewerker van het universitair facilitair bedrijf (UFB). De student voelde zich opgejaagd en had het idee met een stopwatch in de hand te moeten bidden. Er volgde een klacht.

‘Na overleg met het UFB bleek dat de context waarin de opmerkingen zijn gemaakt de volgende is: één keer was een moeder aan het wachten om te kolven en één keer werd de opmerking gemaakt door iemand van de beveiliging die zelf van de gebedsruimte gebruik wilde maken’, schrijft de commissie. ‘Vanuit het UFB is te kennen gegeven dat er geen kwade bedoelingen staken achter de opmerkingen en de organisatie heeft excuses aangeboden.’VB

» link  » minder

    Thu, 09 Nov 2017 15:34:00 -0000   » meer
Banner kerstverhalenwedstrijd

    Topic: Banner


» link  » minder

    Thu, 09 Nov 2017 11:20:00 -0000   » meer
Typen met 2400 karakters

    Topic: Wetenschap
Deze Chinese typmachine is te zien op de tentoonstelling Vol van Karakter in het Taalmuseum Leiden.‘Het echte apparaat staat in de Azië-bibliotheek van de Universiteit Leiden’, zegt gastconservator, sinoloog en taalkundige Jeroen Wiedenhof. Je ziet alleen de meest frequente karakters, zo’n 2400: nog niet genoeg voor een roman of krant. ‘Daarvoor heb je nog aparte bakken’, vertelt Wiedenhof, die zelf in de jaren tachtig en negentig met het apparaat gewerkt heeft. Tussen de frequente karakters vind je ook ‘Leiden’, ‘Sinologie en ‘Onderzoeksinstituut’. De tentoonstelling is te zien tot en met 12 januari, BplusC locatie Nieuwstraat.

» link  » minder

    Thu, 09 Nov 2017 10:19:00 -0000   » meer
Opinie: Don’t cut yourself in the fingers

    Topic: Rubrieken
Engelstalig onderwijs is weliswaar cruciaal, vindt Douwe Meuldijk, maar niet zonder het Nederlands.Een Engelstalige summer school in Hongkong, een Engelstalige exchange in Istanbul en een Engelstalige internship op de international head office bij een grote corporate.

Tel daar zowel een deels Engelstalige bachelorprogramma als een, hoe kan het ook anders, volledig Engelstalige International Bachelor bij op, en je hebt een succesformule die zich heeft bewezen in mijn transformatie van Hollandse polderstudent naar global citizen.

Ik zal het niet ontkennen. Het beheersen van de Engelse taal is essentieel wil je als student goed kunnen manoeuvreren in het internationale academische verkeer. Ook voor studenten die geen academische carrière beogen, is het hen eigen maken van het Engels cruciaal als zij over de landsgrenzen heen willen kijken.

Het lijkt mij dan ook een logische stap dat in steeds meer bachelors en masters het onderwijs deels of volledig in het Engels is (‘All our English. Aantal Engelstalige bachelors in Leiden is verdubbeld’, Mare 8, 2 november). Bovendien trek je hierdoor internationale studenten aan die bovenal goed zijn voor het aanzien en de portemonnee van de onderwijsinstelling. Dus kom maar door met die Engelstalige onderwijsprogramma’s.

Toch volgt de snelle verengelsing van het onderwijs in Nederland niet vanzelfsprekend uit de constatering dat het beheersen van Engels een noodzaak is. Net zoals het belang van de Engelse taal voor mijn toekomst helder is, is evenzo duidelijk dat ik mijn moedertaal moet beheersen. En niet alleen om in het vaderland tot de top te behoren. Sterker nog, om überhaupt vaardig te zijn in het Engels moet ik op voorhand al vaardig zijn in mijn eigen taal.

Want anders: I will cut myself in the fingers. Indien ik niet bekwaam ben om mijzelf in de taal waarin ik nadenk schriftelijk of mondeling naar tevredenheid uit te drukken, is het niet reëel om te verwachten dat dit wel zou lukken in mijn gebruik van het Engels – al denk ik tijdens het schrijven van mijn Engelstalige scriptie graag van wel.

Professoren die in gebrekkig Engels doceren of studenten die in steenkolenengels discussiëren: een veelvuldig geschetst doembeeld dat ik slechts sporadisch herken. Het bekritiseren van Engelstalig onderwijs om daarmee frustratie over de gebrekkige beheersing van het Nederlands onder studenten te uiten, is volgens mij dan ook alleen juist als de aandacht voor het Engels groeit maar de zorg voor de Nederlandse taalvaardigheid afzakt.

Daar is klaarblijkelijk sprake van als tieners na hun middelmatig gemaakte eindexamen Nederlands een volledig Engelstalige bachelor inrollen en in de daaropvolgende jaren niet meer intensief worden getoetst op hun beheersing van het Nederlands.

Precies omdat men wil dat onze studenten zich meten met de Engels sprekende internationale top dan wel overtuigend op hoog niveau in Nederland kunnen standhouden, moet het beheersen van de Nederlandse taal sterk worden benadrukt. Althans, wanneer het Nederlandse onderwijs zich primair richt op mij als Nederlandse student. Anders is de verengelsing hoofdzakelijk bedoeld voor het internationaliseren van het onderwijs. Dat ik Engelstalige wereldburger kan worden, is dan louter een bijkomstigheid. Douwe Meuldijk voltooide in Leiden de bachelors Internationale Betrekkingen & Organisaties (deels Engelstalig) en International Studies (Engelstalig) en volgt nu aan de Vrije Universiteit Amsterdam een master filosofie (Nederlandtalig) en politicologie (Engelstalig)

» link  » minder

    Thu, 02 Nov 2017 10:45:00 -0000   » meer
Geen campuscontract, toch weg

    Topic: Studentenleven
Oud-studenten zonder campus­contract blijven soms nog heel lang wonen in hun studentenhuis. DUWO wil nu van ze af en dreigt zelfs met rechtszaken.In 2003 verhuisde Jack ࿈), die vanwege privacyredenen niet met zijn achternaam in de krant wil, naar een mooie studentenkamer in een groot studentenhuis in Leiden. Inmiddels afgestudeerd woont hij daar nog steeds. En als het aan hem lag, bleef hij er nog jaren. ‘Ik heb het hier altijd naar mijn zin!’ Dat zit er helaas niet in. Begin dit jaar ontving hij bericht van DUWO. Hij, en ongeveer 150 andere bewoners, moeten binnenkort hun studentenkamer verlaten. Tegenwoordig kunnen studenten na hun afstuderen niet meer in een woning van DUWO blijven wonen. Eind 2006 werd namelijk het zogeheten campuscontract opgesteld. Zodra een student niet meer ingeschreven staat bij een universiteit, moet hij of zij binnen zes maanden de woning verlaten. Aangezien Jack en de 150 anderen uit de tijd voor het campuscontract komen, konden zij jaren in hun kamer blijven wonen. Aan deze jaren komt nu een einde. Begin 2017 kregen deze bewoners bericht van DUWO. Hen werd een keuze voorgelegd: of ze verklaarden dat ze hun kamer binnen zes maanden zouden verlaten, of er zou een rechtszaak tegen hen worden aanspannen. Een vergelijkbare rechtszaak in Amsterdam had ervoor gezorgd dat een bewoner op grond van dringend eigen gebruik uit zijn studentenkamer van DUWO werd gezet. Hierdoor kozen de meeste bewoners de verklaring te tekenen. Hans Pluim, vestigingsdirecteur van DUWO Leiden, staat volledig achter dit beleid. ‘We willen graag nieuwe studenten kunnen verwelkomen. Deze oudere bewoners passen simpelweg niet in ons bestemmingsplan’ Het tekort aan studentenkamers is groot. In maart 2016 waren er nog 2000 studenten die een kamer in Leiden zochten. De 150 kamers die nu vrij komen, zijn dus hard nodig, vindt Pluim. Ook Martine van de Luitgaarden ࿄) kreeg bericht. Sinds 2006 heeft zij een kamer in een groot studentenhuis in Leiden. ‘Voor mij is het gewoon goedkoop wonen.’ Martine geeft toe dat de beslissing voor haar wel heel nadelig is, maar vindt het beleid begrijpelijk. ‘Het is niet de schuld van DUWO. Ik snap dat er ruimte moet worden gemaakt voor eerstejaars. Soms voel ik mij ook schuldig tegenover huisgenoten. Ik hoor hier niet meer.’ Ook Jack toont begrip. ‘Ik vind het erg jammer, maar natuurlijk snap ik het ook wel.’ De timing laat echter wel wat te wensen over. ‘Het is wel heel ongelukkig gepland. De woningmarkt is nu heel druk. Nieuwe eerstejaars, expats, internationals, allemaal zoeken ze nu naar woonruimte.’ Pluim geeft toe dat DUWO hier niet bij stilgestaan heeft: ‘Er moesten wat voorbereidingen worden getroffen, op juridisch en administratief gebied. Toen dat gebeurd was, zijn we gewoon mensen gaan benaderen.’ Hoe de zoektocht naar nieuwe woonruimte gaat? ‘Kut’, zegt Jack, ‘De wachtrij voor een sociale huurwoning is veel te lang en voor veel appartementen moet je vier keer de huurprijs verdienen, daar kom ik simpelweg niet aan. In het ergste geval beland ik onder de brug.’ Ook Martine heeft nog niks gevonden. ‘Als ik niets vind, zal ik terug moeten naar mijn ouders.’ Wat betreft nieuwe woonruimte heeft DUWO, volgens Jack, een steekje laten vallen. ‘Ik zei nog, geef maar aan waar ik heen kan, ik ben best bereid iets meer te betalen, maar ik moest het zelf maar uitzoeken.’ Hans Pluim snapt niet waarom er een tegemoetkoming zou moeten zijn. ‘Deze bewoners hebben jarenlang heel goedkoop kunnen wonen, daar hebben ze ontzettend veel geluk mee gehad.’ Op 1 januari 2018 moeten de kamers leeg zijn. Tot die tijd zijn Martine en Jack nog hard op zoek. Echt veel zorgen maakt Jack zich niet. ‘Ik vraag me alleen af wie er volgend jaar de cocktails voor het huisfeest maakt.’

» link  » minder

    Thu, 02 Nov 2017 10:28:00 -0000   » meer
Schrijnend: student in tent

    Topic: Nieuws
Het college van bestuur gaat zich inzetten om de huisvesting voor internationale studenten te verbeteren. De capaciteit aan kamers schoot aan het begin van het collegejaar ernstig tekort. De studentenpartijen zijn kritisch op de wijze waarop het college op die problemen reageerde.In september bleek dat een deel van de internationale studenten geen kamer kon vinden.
Mare publiceerde een artikel waaruit bleek dat er zelfs studenten in tentjes op de camping zaten. De studentenpartijen in de universiteitsraad vinden deze situatie onacceptabel, en stelden vorige week rondvragen over het huisvestingsbeleid van de universiteit. .....
‘Toen duidelijk werd dat er zich problemen voordeden, hebben we actie ondernomen’, reageerde vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos. ‘We hebben aan 130 buitenlandse studenten die nog geen dak boven hun hoofd hadden, gevraagd of zij interesse hadden in huisvesting in de regio. Van die 130 hebben er dertig aangegeven dat ze geïnteresseerd waren. Die hebben een aanbod voor betaalbare huisvesting gekregen. Vervolgens waren er vier studenten in dat aanbod geïnteresseerd, maar geen van hen heeft uiteindelijk gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Dat wil niet natuurlijk niet zeggen dat er geen probleem is.’ ....
Alderik Oosthoek van studentenpartij ONS vond de actie van het college tekort schieten.‘Eind augustus was de nood het hoogst, toen zaten er studenten in een tentje op de camping. Dat zijn schrijnende situaties. Pas drie weken later is in collegezalen gevraagd of iedereen die nog geen kamer had zijn hand wilde opsteken. Daar gaat niemand op reageren. Dit is niet de manier waarop je het probleem moet aanpakken, het moet echt anders. We hebben gehoord dat er zelfs studenten terug naar hun land van herkomst zijn gegaan omdat ze geen plek konden vinden.’ ....
‘Als het collegejaar begint, is het kwaad al geschied’, aldus Vera Groeneveld van ONS.
Ridderbos legde uit dat het college ook naar de lange termijn kijkt. ‘We gaan de stroom aan internationale studenten en de capaciteit aan huisvesting beter in kaart brengen. Zodat we de vraag naar kamers voortaan beter en eerder kunnen inschatten.’ .....
De universiteit zit samen met DUWO en de gemeente Leiden in het taskforce studentenhuisvesting. ‘We gaan samen nog scherper kijken naar wat er mogelijk is. Ik hoop dat volgend collegejaar een actie zoals in september niet meer nodig is’, aldus Ridderbos. ....
Groeneveld is niet erg enthousiast over de taskforce: ‘Ik heb er een jaar bij gezeten. Ik vraag me af of dat nou de plek is om de huisvesting te regelen.’ ....
‘Daar is het wel het juiste gremium voor’, reageerde Ridderbos. ‘We hebben DUWO en de gemeente heel hard nodig. Ik wil het optimale uit die samenwerking halen.’ VB ...................................

» link  » minder

    Thu, 02 Nov 2017 10:27:00 -0000   » meer
Uitgeschreven door gemist mailtje

    Topic: Nieuws
Internationale studenten met een voorlopige inschrijving krijgen te weinig herinneringsmails over het compleet maken van hun inschrijven. Daardoor worden sommige studenten na een maand studeren weer uitgeschreven.Dat bracht Sophie Tönjann van studentenpartij ONS onder de aandacht tijdens de faculteitsraadvergadering van Sociale Wetenschappen vorige week. Het gaat om studenten die wel zijn ingeschreven, en dus al sinds september college volgen. ‘Ik ken een student die maar één mail kreeg over dat de taaltoets nog gedaan moet worden. Er zijn internationale studenten die weer zijn uitgeschreven omdat ze die niet hadden gedaan.’ ‘Er is een grote groep studenten met een voorlopige inschrijving’, zegt Monique Tromp, lid van de personeelsgeleding. ‘Dan is de inschrijving niet compleet, het kan bijvoorbeeld zijn dat de taaltoets of tuition fee ontbreekt. Ze krijgen van Plexus informatie over missende zaken. Ze mogen college volgen, en hebben tot 7 oktober om het compleet te maken. Dan is de knip. Als het dan niet compleet is: sorry. Ik zou zo’n student doorsturen naar een studieadviseur.’ Tönjann: ‘Deze persoon ken ik toevallig. Maar het is geen incident, we hebben vier vergelijkbare gevallen die bij ons zijn gekomen. Ze hebben al werkgroepen, en een huis.’ Decaan Hanna Swaab: ‘Als hij een mail krijgt waarin staat dat hij op 7 oktober wordt uitgeschreven als de taaltoets niet binnen is, is dat wel de juiste informatie. Al gebruik je soms een incident om te kijken of het een structureel probleem is. Er is wel een grens, maar als de procedure niet goed is uitgevoerd, moeten we dat bij de betreffende instantie leggen.’ Tönjann: ‘Vanuit de faculteit kwam geen herinnering.’ ‘Dat klopt’, zegt Tromp. Het gaat via Plexus. ‘Het loopt wel een tijdje simultaan.’ AK

» link  » minder

    Thu, 26 Oct 2017 09:31:00 -0000   » meer
'Die lettertjes zijn wel héél klein'

    Topic: Nieuws
De namen en studentennummers staan wel erg klein op de nieuwe collegekaarten, vinden tentamensurveillanten. En veel van hen, vaak 65-plussers, hébben al een leesbril.‘Bij tentamens moeten we de namen op de collegekaarten controleren op de aanwezigenlijst’, vertelt surveillant Ton Kohlbeck ࿫). Sinds dit jaar is er een nieuwe kaart. ‘Een buitengewoon fraai ontwerp’, vindt Kohlbeck. ‘Maar de lettertjes van de naam en het studentnummer zijn wel héél klein. Zo voldoet zo’n kaart slechts beperkt aan z’n doel. Meestal kunnen we dan nog vragen naar een rijbewijs, tenminste wél gevat in een kloek lettertje, of een paspoort. En als ik moeite doe, kom ik er heus nog wel uit, maar er heerst onder collega’s wel onbegrip.’ . Kohlbeck is, net als zijn vrouw Annelies, een van de surveillanten van Jobmotion. Dat is een organisatie die tijdelijke arbeidskrachten op verschillende afdelingen van de Universiteit Leiden detacheert. Sylvia Boekee coördineert daar de surveillantenpool. ‘Veel surveillanten zijn 65-plussers’, vertelt ze. ‘Ik heb de nieuwe kaart ook gezien en er staat iets meer info op, waardoor alles iets kleiner is geworden.’
. Klachten hebben ze bij Jobmotion echter nog niet gehoord. ‘Maar dit is ook pas de eerste drukke tentamenweek.’ En aan de andere kant, denkt ze: ‘Wat kunnen wij eraan doen? De lay-out wordt bepaald door de universiteit.’ . Klagen wil Kohlbeck ook niet. ‘We liggen er niet wakker van, hoor’, benadrukt hij. ‘Als je dagboek van Hendrik Groen leest, is zo’n lettertje iets dat we heus wel aankunnen. Het leven heeft voor ons nog buitengewoon veel zin.’ Maar hij zou wél graag willen weten hoe het mogelijk is dat er met de lettergrootte geen rekening gehouden is. ‘Niet te geloven, vinden we het.’
. Maar wie bepaalt de lay-out van de collegekaart? Niet de afdeling Functioneel Beheer, die over de LU-card gaat, in elk geval. ‘De collegekaart? Dat andere stukje plastic, in het hoesje naast de LU-card, daar gaan wij niet over’, reageren ze daar.
. Klachten van studenten bij de afdeling Studentenadministratie waren de aanleiding om de oude kaart te vervangen, laat hoofd studentenadministratie Saskia van der Ham per e-mail weten. De oude kaart werd door studenten soms ‘het vodje’ genoemd. Het ontwerp kwam vervolgens van de afdeling Strategische Communicatie en Marketing, waar gisteren niemand bereikbaar was die meer kon vertellen over de kaart.
. De nieuwe kaart is in elk geval een steviger pasje, laat Van der Ham weten, ‘voorzien van een nieuwe frisse uitstraling.’ ‘Dat de letters kleiner zijn is voor mij nieuw’, zegt ze, maar ze gaat ervanuit dat ‘een goede leesbril’ wel volstaat.

» link  » minder

    Thu, 26 Oct 2017 09:29:00 -0000   » meer
Tien procent tentamencijfers te laat

    Topic: Nieuws
Het college van bestuur gaat in kaart brengen hoe vaak het voorkomt dat docenten de nakijktermijn van tentamens overschrijden. Tot grote ergernis van studenten halen docenten lang niet altijd deze termijn.Door Vincent Bongers Er staan vijftien werkdagen voor het nakijken van tentamens en het bekend maken van cijfers. Uit een peiling van het college blijkt dat tien procent van de cijfers te laat bekend worden gemaakt. De universiteitsraad wil graag dat het college de termijnoverschrijdingen scherp gaat monitoren. Vice-rector Hester Bijl gaat dat ook doen, bleek maandag tijdens de universiteitsraadsvergadering.

De raad sprak over de onderwijs- en examenregelingen (OERen) voor het collegejaar 2018-2019. Een van de zaken die in dit document staat, is de nakijktermijn.

‘De studentenfracties hameren er echt op dat cijfers op tijd aangeleverd worden’, aldus Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid, die als voorzitter van de raadscommissie onderwijs & onderzoek het woord voert over de regelingen. ‘Het is onduidelijk of het vaak voorkomt dat docenten de termijn overschrijden. Weet het college hier meer van?’

Ook vond de raad dat bij ‘overschrijding van de termijn de betreffende docent niet alleen bericht naar het faculteitsbestuur moet sturen, maar ook naar de betrokken studenten. In dat bericht moet ook een nieuwe streefdatum staan voor wanneer het cijfer dan wel verschijnt.’

‘We hebben navraag gedaan bij de faculteiten over de overschrijdingen’, antwoordde vice-rector Hester Bijl. ‘Het blijkt dat de termijn in tien procent van de gevallen overschreden wordt. Het gaat dan vooral om grote studies als rechten en geneeskunde.’

Van der Steen: ‘Die tien procent, is dat cijfer vastgelegd in een rapportage?’

‘Deze gegevens zijn informeel verkregen’, antwoordde Bijl: ‘De portefeuillehouders onderwijs van de faculteiten hebben die informatie geleverd. We kunnen een monitorssysteem opzetten om dit jaarlijks in de gaten te houden. Dat is een flinke bureaucratie, maar geeft wel meer inzicht. Ik ben er zelf niet zeker van of dit nodig is.’

De raad wilde echter graag dat de faculteiten dit gaan bijhouden en daarover rapporteren aan het college. ‘Prima’, aldus Bijl. ‘Dan zegt het college dat toe.’

De vice-rector legde ook uit dat de universiteitsbrede afspraak nu al is dat ‘bij overschrijding van de termijn de student hierover geïnformeerd wordt op Blackboard of per e-mail. Dit moet voordat de termijn verlopen is. Daar moet ook een datum bij staan waarop de cijfers dan wel bekend worden.’ Het is echter niet duidelijk of alle opleidingen zich ook aan die afspraken houden.

Joris Claessens van studentenpartij LVS: ‘Met name grote studies worden blijkbaar getroffen door overschrijdingen. Als het daar misloopt, gaat het vaak meteen om een groot aantal studenten. Wordt er ook gekeken of er vakken zijn waar overschrijdingen vaker voorkomen?’

Bijl: ‘We gaan monitoren op vak en docent.’

Tussen tentamen en hertentamen zit soms heel weinig tijd, vond de raad. Het is lastig als een student pas heel laat weet of studie voor het hertentamen nodig is. ‘Tussen het bekendmaken van het cijfer en de herkansing zouden minstens vijf werkdagen moeten zitten’, aldus Van der Steen.

Bijl: ‘Daar ben ik het op zich helemaal mee eens. Al lijkt een tekort aan tijd tussen tentamen en hertentamen niet vaak voor te komen. De opleidingscommissies hebben op dit punt ook een belangrijke rol, die zijn het aanspreekpunt over kwesties als deze.’

Toch wil de raad graag de vijf werkdagen vastleggen in de OERen. ‘Het staat niet expliciet in de regelingen omdat dat aan de juridische kant tot problemen leidt’, aldus Bijl. Welke problemen dat precies zijn, werd echter niet duidelijk.

» link  » minder

    Thu, 26 Oct 2017 09:26:00 -0000   » meer
'We geven garantie op werk'

    Topic: Nieuws
Het college van bestuur benadrukte tijdens de universiteitsraad maandag dat er geen gedwongen ontslagen gaan vallen bij de reorganisatie van personeelszaken.Het college kon echter nog niet op alle vragen van de raad antwoord geven. Is er bijvoorbeeld nog plek in de nieuwe organisatie voor medewerkers met een tijdelijk contract?

Het reorganisatieplan heeft betrekking op medewerkers van Personeel & Organisatie, de afdeling Human Resources en Management. Onderdeel van het plan is dat er een nieuw Personeel Shared Service Centre (PSSC) gaat komen waarin de personeelsadministratie en de salarisadministratie van de faculteiten en eenheden op één afdeling aan het Rapenburg worden samengebracht.

‘De raad is geneigd om positief te adviseren over de reorganisatie’, aldus Inge van der Weijden van personeelspartij Universitair Belang, tijdens de raadsvergadering maandag. ‘We willen dan wel de garantie dat er geen gedwongen ontslagen vallen.’

Het huidige personeel gaat sollicteren op nieuwe functies. Van der Weijden: ‘In de notitie staat ook dat er van de werknemers “flexibiliteit” wordt verwacht; wat houdt dat in?’

Vice-collegevoorzitter Martijn Ridderbos: ‘De medewerkers die onderdeel zijn van de reorganisatie geven we in principe een garantie op werk. Het gaat dan om personeel dat een vaste aanstelling heeft.’

Van der Weijden: ‘Hoe zit dat dan met tijdelijke medewerkers?’

Ridderbos: ‘Het is ingewikkeld om daar nu al antwoord op kunnen geven. We zitten nog in de voorfase van de reorganisatie.’ Tijdelijk personeel dat uitzicht heeft op een vast contract, wordt behandeld als vast personeel, volgens Ridderbos.

Vervolgens legde Ridderbos uit wat het college met de term ‘flexibiliteit’ bedoelt. ‘We bieden nieuwe functies aan en verwachten dat medewerkers bereid zijn om zich te ontwikkelen en andere taken en verantwoordelijkheden op zich te nemen.’

‘Maar er kan een conflict ontstaan tussen leidinggevende en medewerker over de mate van flexibiliteit van de betreffende medewerker’, reageerde Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid. Wat gebeurt er dan? En stel dat een medewerker in vaste dienst solliciteert op een van de nieuwe functies en de baan niet krijgt. Wat zijn dan de gevolgen?’

Ridderbos: ‘Ik snap de wens naar zekerheid, maar we zijn nog niet zover dat we op deze scenario’s antwoord kunnen geven.’

‘Dit is geen bezuinigingsoperatie’, zei Jan van der Boon, directeur bedrijfsvoering van de universiteit. ‘We willen meer doen, en dingen beter doen. We kiezen voor een breed palet aan kennis in de toekomstige organisatie. Dat biedt ook ruimte voor de verschillende kwaliteiten van de medewerkers. Ik heb er alle vertrouwen in dat als iedereen zich redelijk opstelt, dat we er heel goed uitkomen.’

De raad heeft na de uitleg van het college een positief advies gegeven over het verder uitwerken van de reorganisatie. Het definitieve plan wordt dan weer voorgelegd aan de raad. VB

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:12:00 -0000   » meer
Studenten willen UFB aanpakken

    Topic: Nieuws
Studentenpartij ONS stelt dat de universitaire reserves worden gespekt met winsten die het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) maakt met catering en het uitbaten van restaurants. De partij vindt het UFB te duur en wil de organisatie hervormen of het eten en drinken aan marktpartijen overlaten.Door Vincent Bongers De andere partijen in de universiteitsraad zijn terughoudender en willen eerst de financiën en functioneren van het UFB eens goed tegen het licht houden, en geen overhaast oordeel vellen over de organisatie.

ONS stelde onlangs in een notitie voor om de prijzen van de universitaire kantines rigoureus om te gooien. Studenten moeten tegen kostprijs kunnen eten en drinken. Medewerkers en externe bezoekers betalen dan de marktconforme prijs. Maandag werd de notitie in de universiteitsraad besproken.

Joris Claessens van studentenpartij LVS en voorzitter van raadscommissie financiën en huisvesting: ‘We hebben gesproken met het UFB, onder meer met directeur Monique Teufer, en het blijkt dat de organisatie budgetneutraal werkt. Mochten bepaalde onderdelen van het UFB winst maken, dan wordt dat gebruikt om eventuele verliezen bij andere takken op te vangen. Zijn die verliezen er niet dan vloeit de winst naar de universitaire reserve.’

Volgens het bedrijf kunnen de prijzen alleen omlaag als het college van bestuur dat subsidieert. Claessens: ‘Meer geld van het college naar het UFB gaat ten koste van andere activiteiten, daar moeten we wel rekening mee houden.’

Alderik Oosthoek van ONS stelt een stevige aanpak van de organisatie voor: ‘Uit het gesprek kwam naar voren dat het UFB nooit in de min eindigt. Wij hebben de indruk dat er heel veel hoge vaste kosten zijn waar studenten en personeel fors voor betalen: Zij spekken de reserves van de universiteit, dat vind ik bizar.

‘Misschien zijn er grove maatregelen nodig. Moet het UFB niet helemaal hervormd worden? Of moeten de universitaire restaurants en de catering aan de markt worden overlaten? Met als gevolg dat door concurrentie de prijzen omlaag gaan.’

‘Dat zijn interessante ideeën, maar dan moeten we eerst alle cijfers van het UFB zien’, aldus Claessens. ‘Het is overigens ook zo dat als er een negatief resultaat is dat dat gedekt wordt met geld uit de universitaire reserve.’

Een blik op de universitaire begroting 2017-2020 leert dat het UFB voor dit jaar verwacht uit te komen op een positief exploitatieresultaat van twee ton. In 2015 realiseerde het bedrijf een plus van 554 duizend euro, vorig jaar ging het om anderhalve ton. Over twee weken vergadert de universiteitsraad met het college van bestuur, onder meer over de restaurants.

Overigens kwam uit het gesprek tussen de commissie en het UFB naar voren dat bij wijze van proef er ook in het Kamerlingh Onnesgebouw van Rechten ’s avonds weer warme maaltijden gaan worden geserveerd. Dat gebeurt nu alleen nog maar in het Lipsius. De proef gaat drie maanden duren.

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:12:00 -0000   » meer
Politiek denker van internationaal formaat

    Topic: Wetenschap
Op 30 september 2017 is op tragische wijze een einde gekomen aan het leven van Glen Newey, hoogleraar Politieke Filosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was een markante persoonlijkheid en een uniek geleerde, die op onnavolgbare wijze leiding gaf aan het cluster praktische filosofie in Leiden. Collega’s, vrienden en studenten zullen zijn eruditie, zijn toewijding en zijn gevoel voor humor verschrikkelijk missen. Glen was een politiek denker van internationaal formaat. Wereldwijd reageren vakgenoten geschokt op zijn dood.
In zijn wetenschappelijke werk richtte Glen Newey zich op de beloften en beperkingen van het politiek liberalisme. Hij schreef twee boeken over verdraagzaamheid als een problematisch ideaal in moderne democratieën: Toleration in political conflict 񢉝) en Virtue, reason and toleration 񢉘). Hij redigeerde een veelgeprezen bundel over vrijheid van meningsuiting: Freedom of expression: counting the costs 񢉘). Glen had weinig op met moralisme. Hij wilde anderen niet vertellen wat ze moeten denken. Hij wilde begrijpen wat er gebeurt wanneer politieke idealen zoals vrijheid en verdraagzaamheid stuiten op de harde werkelijkheid van meningsverschillen, conflicten en machtsrelaties, waarbij complexe en vaak tragische keuzes moeten worden gemaakt.
In meer algemene zin was Glen geïnteresseerd in de rol van rationaliteit en van idealen in de politiek. In zijn hoofdwerk After Politics 񢉑) bekritiseerde hij liberale politieke theorieën vanwege hun gebrek aan realiteitszin. Daarmee plaatste Glen zich in de voorhoede van de nieuwe ‘realistische’ politieke filosofie in de traditie van Machiavelli en Hobbes (over wiens Leviathan hij een handboek schreef). Glens werk heeft grote invloed gehad op denkers in deze traditie. Op stapel stond een bundel onder de titel Rogue Theodicy, waarin Glen zijn ideeën verder uitwerkte in dialoog met zijn critici. Het boek zal nu helaas moeten verschijnen zonder Glens repliek op de commentaren.
Onlangs legde Glen de laatste hand aan een boek over politieke filosofie, terwijl hij inmiddels alweer bezig was met twee nieuwe boeken: een over markten en een over slavernij. Glen Newey leverde vele bijdragen aan het publieke debat, onder andere via zijn veelgelezen en veelgeprezen blog voor de London Review of Books.
Naast deze omvangrijke academische productie was Glen maatschappelijk actief voor onder andere Amnesty International en de Fondation Shan, een stichting voor gehandicapte kinderen in Brussel.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, die wij veel sterkte wensen. - Zij collega's bij het Instituut voor Wijsbegeerte

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:11:00 -0000   » meer
Grote reorganisatie bij P&O

    Topic: Nieuws
De personeelszaken van de universiteit gaan op de schop. Er komt een nieuw Personeel Shared Service Centre (PSSC) waarin de personeelsadministratie en de salarisadministratie van de faculteiten en eenheden op één afdeling aan het Rapenburg worden samengebracht.Bij de reorganisatie gaan volgens het college van bestuur geen voltijdbanen verloren, de ‘verwachting’ is dat het een ‘fte-neutraal’ proces wordt. Personeelspartij FNV Overheid is daar niet gerust op, en wil harde toezeggingen van het college dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maandag besprak de universiteitsraad het plan. Het reorganisatieplan, dat de naam ‘HR Next Level’ kreeg, heeft betrekking op medewerkers van Personeel & Organisatie, de afdeling Human Resources en Management. De salarisadministratie verhuist van het Financieel Shared Service Center naar het PSSC. Zo worden ‘de lijntjes tussen personeels- en salarisadministratie korter’. De reorganisatie is volgens het plan nodig om de service naar werknemers te verbeteren. ‘Het is van belang dat het wetenschappelijk personeel zoveel mogelijk tijd aan onderwijs en onderzoek besteedt, en zo weinig mogelijk aan administratieve zaken.’ Het PSSC krijgt dan ook een servicepunt waar medewerkers terecht kunnen met vragen over arbeidsvoorwaarden en salaris. Het college voert ook nog andere redenen aan voor de reorganisatie. Het samenvoegen maakt het doorvoeren van wet- en regelgeving eenvoudiger. Het HR-beleid moet aangescherpt worden om toptalent aan te trekken. Verder stelt de immer voortschrijdende internationalisering steeds meer eisen. In het plan staat dat niet het doel is om ‘met minder mensen het werk’ te gaan doen. Door efficiënter te werken kan de dienstverlening worden uitgebreid. Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid maakt zich zorgen over de reorganisatie. ‘Delen van het plan zijn nog erg onduidelijk. De reikwijdte van de reorganisatie kunnen we dan ook nog niet goed overzien’, zegt hij tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. ‘Er staat in de brief dat de verwachting is dat de nieuwe opzet "fte-neutraal" gaat zijn. Het uitgangspunt is dus dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Functies vervallen, maar daar komen nieuwe voor in de plaats, is het idee. ‘Het gaat hier echter wel om een reorganisatie, een proces dat hele heftige gevolgen voor medewerkers kan hebben. Uitgangspunten en verwachtingen vind ik heel fijn, maar ik wil een steviger toezegging van het college dat mensen hun baan niet verliezen.’ Het plan zoals het er nu ligt laat nog genoeg ruimte voor ontslagen, aldus Van der Steen: ‘In het stuk wordt veel gesproken over "de flexibiliteit van medewerkers". Er verandert iets in de organisatie, er is plek voor alle werknemers in de nieuwe opzet als zij zich flexibel opstellen.’ Dat vindt Van der Steen te vaag. ‘Ook op dit punt moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Wat verstaan we eigenlijk onder flexibiliteit? Wat zijn de grenzen van die flexibiliteit? En wie bepaalt die grenzen?’ Van der Steen voorziet nog meer problemen. ‘Het idee is dat alle medewerkers solliciteren op de nieuwe functies. Wat gebeurt er als deze medewerkers na een aantal keer solliciteren toch geen functie krijgen? Dat wordt mij niet duidelijk uit dit stuk.’ De universiteitsraad spreekt op maandag 23 oktober met het college over het plan.

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:12:00 -0000   » meer
Studenten willen UFB aanpakken

    Topic: Nieuws
Studentenpartij ONS stelt dat de universitaire reserves worden gespekt met winsten die het Universitair Facilitair Bedrijf (UFB) maakt met catering en het uitbaten van restaurants. De partij vindt het UFB te duur en wil de organisatie hervormen of het eten en drinken aan marktpartijen overlaten.Door Vincent Bongers De andere partijen in de universiteitsraad zijn terughoudender en willen eerst de financiën en functioneren van het UFB eens goed tegen het licht houden, en geen overhaast oordeel vellen over de organisatie.

ONS stelde onlangs in een notitie voor om de prijzen van de universitaire kantines rigoureus om te gooien. Studenten moeten tegen kostprijs kunnen eten en drinken. Medewerkers en externe bezoekers betalen dan de marktconforme prijs. Maandag werd de notitie in de universiteitsraad besproken.

Joris Claessens van studentenpartij LVS en voorzitter van raadscommissie financiën en huisvesting: ‘We hebben gesproken met het UFB, onder meer met directeur Monique Teufer, en het blijkt dat de organisatie budgetneutraal werkt. Mochten bepaalde onderdelen van het UFB winst maken, dan wordt dat gebruikt om eventuele verliezen bij andere takken op te vangen. Zijn die verliezen er niet dan vloeit de winst naar de universitaire reserve.’

Volgens het bedrijf kunnen de prijzen alleen omlaag als het college van bestuur dat subsidieert. Claessens: ‘Meer geld van het college naar het UFB gaat ten koste van andere activiteiten, daar moeten we wel rekening mee houden.’

Alderik Oosthoek van ONS stelt een stevige aanpak van de organisatie voor: ‘Uit het gesprek kwam naar voren dat het UFB nooit in de min eindigt. Wij hebben de indruk dat er heel veel hoge vaste kosten zijn waar studenten en personeel fors voor betalen: Zij spekken de reserves van de universiteit, dat vind ik bizar.

‘Misschien zijn er grove maatregelen nodig. Moet het UFB niet helemaal hervormd worden? Of moeten de universitaire restaurants en de catering aan de markt worden overlaten? Met als gevolg dat door concurrentie de prijzen omlaag gaan.’

‘Dat zijn interessante ideeën, maar dan moeten we eerst alle cijfers van het UFB zien’, aldus Claessens. ‘Het is overigens ook zo dat als er een negatief resultaat is dat dat gedekt wordt met geld uit de universitaire reserve.’

Een blik op de universitaire begroting 2017-2020 leert dat het UFB voor dit jaar verwacht uit te komen op een positief exploitatieresultaat van twee ton. In 2015 realiseerde het bedrijf een plus van 554 duizend euro, vorig jaar ging het om anderhalve ton. Over twee weken vergadert de universiteitsraad met het college van bestuur, onder meer over de restaurants.

Overigens kwam uit het gesprek tussen de commissie en het UFB naar voren dat bij wijze van proef er ook in het Kamerlingh Onnesgebouw van Rechten ’s avonds weer warme maaltijden gaan worden geserveerd. Dat gebeurt nu alleen nog maar in het Lipsius. De proef gaat drie maanden duren.

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:12:00 -0000   » meer
Politiek denker van internationaal formaat

    Topic: Wetenschap
Op 30 september 2017 is op tragische wijze een einde gekomen aan het leven van Glen Newey, hoogleraar Politieke Filosofie aan het Instituut voor Wijsbegeerte. Hij was een markante persoonlijkheid en een uniek geleerde, die op onnavolgbare wijze leiding gaf aan het cluster praktische filosofie in Leiden. Collega’s, vrienden en studenten zullen zijn eruditie, zijn toewijding en zijn gevoel voor humor verschrikkelijk missen. Glen was een politiek denker van internationaal formaat. Wereldwijd reageren vakgenoten geschokt op zijn dood.
In zijn wetenschappelijke werk richtte Glen Newey zich op de beloften en beperkingen van het politiek liberalisme. Hij schreef twee boeken over verdraagzaamheid als een problematisch ideaal in moderne democratieën: Toleration in political conflict 񢉝) en Virtue, reason and toleration 񢉘). Hij redigeerde een veelgeprezen bundel over vrijheid van meningsuiting: Freedom of expression: counting the costs 񢉘). Glen had weinig op met moralisme. Hij wilde anderen niet vertellen wat ze moeten denken. Hij wilde begrijpen wat er gebeurt wanneer politieke idealen zoals vrijheid en verdraagzaamheid stuiten op de harde werkelijkheid van meningsverschillen, conflicten en machtsrelaties, waarbij complexe en vaak tragische keuzes moeten worden gemaakt.
In meer algemene zin was Glen geïnteresseerd in de rol van rationaliteit en van idealen in de politiek. In zijn hoofdwerk After Politics 񢉑) bekritiseerde hij liberale politieke theorieën vanwege hun gebrek aan realiteitszin. Daarmee plaatste Glen zich in de voorhoede van de nieuwe ‘realistische’ politieke filosofie in de traditie van Machiavelli en Hobbes (over wiens Leviathan hij een handboek schreef). Glens werk heeft grote invloed gehad op denkers in deze traditie. Op stapel stond een bundel onder de titel Rogue Theodicy, waarin Glen zijn ideeën verder uitwerkte in dialoog met zijn critici. Het boek zal nu helaas moeten verschijnen zonder Glens repliek op de commentaren.
Onlangs legde Glen de laatste hand aan een boek over politieke filosofie, terwijl hij inmiddels alweer bezig was met twee nieuwe boeken: een over markten en een over slavernij. Glen Newey leverde vele bijdragen aan het publieke debat, onder andere via zijn veelgelezen en veelgeprezen blog voor de London Review of Books.
Naast deze omvangrijke academische productie was Glen maatschappelijk actief voor onder andere Amnesty International en de Fondation Shan, een stichting voor gehandicapte kinderen in Brussel.
Onze gedachten gaan uit naar zijn familie, die wij veel sterkte wensen. - Zij collega's bij het Instituut voor Wijsbegeerte

» link  » minder

    Wed, 11 Oct 2017 16:11:00 -0000   » meer
Grote reorganisatie bij P&O

    Topic: Nieuws
De personeelszaken van de universiteit gaan op de schop. Er komt een nieuw Personeel Shared Service Centre (PSSC) waarin de personeelsadministratie en de salarisadministratie van de faculteiten en eenheden op één afdeling aan het Rapenburg worden samengebracht.Bij de reorganisatie gaan volgens het college van bestuur geen voltijdbanen verloren, de ‘verwachting’ is dat het een ‘fte-neutraal’ proces wordt. Personeelspartij FNV Overheid is daar niet gerust op, en wil harde toezeggingen van het college dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Maandag besprak de universiteitsraad het plan. Het reorganisatieplan, dat de naam ‘HR Next Level’ kreeg, heeft betrekking op medewerkers van Personeel & Organisatie, de afdeling Human Resources en Management. De salarisadministratie verhuist van het Financieel Shared Service Center naar het PSSC. Zo worden ‘de lijntjes tussen personeels- en salarisadministratie korter’. De reorganisatie is volgens het plan nodig om de service naar werknemers te verbeteren. ‘Het is van belang dat het wetenschappelijk personeel zoveel mogelijk tijd aan onderwijs en onderzoek besteedt, en zo weinig mogelijk aan administratieve zaken.’ Het PSSC krijgt dan ook een servicepunt waar medewerkers terecht kunnen met vragen over arbeidsvoorwaarden en salaris. Het college voert ook nog andere redenen aan voor de reorganisatie. Het samenvoegen maakt het doorvoeren van wet- en regelgeving eenvoudiger. Het HR-beleid moet aangescherpt worden om toptalent aan te trekken. Verder stelt de immer voortschrijdende internationalisering steeds meer eisen. In het plan staat dat niet het doel is om ‘met minder mensen het werk’ te gaan doen. Door efficiënter te werken kan de dienstverlening worden uitgebreid. Bart van der Steen van personeelspartij FNV Overheid maakt zich zorgen over de reorganisatie. ‘Delen van het plan zijn nog erg onduidelijk. De reikwijdte van de reorganisatie kunnen we dan ook nog niet goed overzien’, zegt hij tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag. ‘Er staat in de brief dat de verwachting is dat de nieuwe opzet "fte-neutraal" gaat zijn. Het uitgangspunt is dus dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Functies vervallen, maar daar komen nieuwe voor in de plaats, is het idee. ‘Het gaat hier echter wel om een reorganisatie, een proces dat hele heftige gevolgen voor medewerkers kan hebben. Uitgangspunten en verwachtingen vind ik heel fijn, maar ik wil een steviger toezegging van het college dat mensen hun baan niet verliezen.’ Het plan zoals het er nu ligt laat nog genoeg ruimte voor ontslagen, aldus Van der Steen: ‘In het stuk wordt veel gesproken over "de flexibiliteit van medewerkers". Er verandert iets in de organisatie, er is plek voor alle werknemers in de nieuwe opzet als zij zich flexibel opstellen.’ Dat vindt Van der Steen te vaag. ‘Ook op dit punt moeten duidelijke afspraken worden gemaakt. Wat verstaan we eigenlijk onder flexibiliteit? Wat zijn de grenzen van die flexibiliteit? En wie bepaalt die grenzen?’ Van der Steen voorziet nog meer problemen. ‘Het idee is dat alle medewerkers solliciteren op de nieuwe functies. Wat gebeurt er als deze medewerkers na een aantal keer solliciteren toch geen functie krijgen? Dat wordt mij niet duidelijk uit dit stuk.’ De universiteitsraad spreekt op maandag 23 oktober met het college over het plan.

» link  » minder

    Wed, 28 Jun 2017 14:08:00 -0000   » meer
Nabije Oosten-instituut verliest zelfstandigheid

    Topic: Nieuws

Gisteren heeft het bestuur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) ingestemd met een plan om de collecties van het instituut op te splitsen. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek en de spijkerschrifttabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is veel verzet tegen het voorstel. Een online petitie werd al bijna tweeduizend keer ondertekend.

‘Er heerst hier een sfeer van verslagenheid’, zegt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het NINO, een dag nadat het curatorium (het bestuur van het NINO, red.) heeft besloten dat het instituut haar onafhankelijkheid de facto verliest. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek (UB) en de spijkerschrifttabletten worden ondergebracht bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). ‘De medewerkers betreuren het zeer dat het plan doorgaat. Het bestuur heeft niet voldoende aandacht voor de lange termijn. De nog uit te werken details zijn cruciaal; de snelle besluitvorming heeft de inhoudelijk betrokkenen overvallen.’

Het NINO is een onafhankelijke stichting gevestigd naast de UB. ‘Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland’, legde Van Zoest, al eerder uit in Mare.

Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

Van Zoest: ‘Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.' 

Het instituut heeft een begroting van rond de vijf à zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

De personeelskosten van het instituut zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium, de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om de financiële situatie te verbeteren. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke is het voorstel  ‘een poging om het instituut naar wens van haar eigen bestuur meer open te stellen voor onderzoek en onderwijs en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio’s die promotieonderzoek kunnen doen.’

Gisteren ging het bestuur dus akkoord met dat plan. Het instituut gaat nauwer samenwerken met de universiteit Leiden en het RMO, blijkt uit een persbericht van de stichting. Onderdeel van het plan is de oprichting van een NINO-onderzoeksinstituut met een budget van rond de drie ton per jaar. Dat geld komt onder andere beschikbaar omdat er 1,7 fte wordt bezuinigd: een administrateur wordt herplaatst en de directeursfunctie verdwijnt helemaal.

De boeken van het instituut komen in beheer van de UB en ‘zal een herkenbaar onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Middle Eastern Library.’ Volgens het persbericht kan er vervolgens meer uitgegeven worden aan de aanschaf van boeken: 'het acquisitiebudget wordt verdubbeld.'

De kleitabletten komen tijdelijk in bruikleen van het RMO 'dat zorg zal dragen voor noodzakelijke conservering en versnelde digitalisering.'

De medewerkers van het instituut hebben grote bezwaren tegen het plan. De bibliotheek en de kleitabletten zijn nu nog beschikbaar op een plek. De boeken zijn niet uitleenbaar en staan in een open opstelling. Achter een kluis liggen de spijkerschrifttabletten.

‘Er komen uit de hele wereld wetenschappers en studenten naar Leiden voor onderzoek. Dat komt doordat ze hier kunnen studeren in één van de meest complete bibliotheken op onze vakgebieden en direct toegang hebben tot alle boeken. Daardoor is onze bibliotheek ook een ontmoetingsplek’, zegt Van Zoest. ‘Het is een op zich een mooi plan om een onderzoeksschool te beginnen, maar deze wordt dan wel onderdeel van de universiteit. We hebben bij andere instituten gezien dat dat geen vooruitgang is. Dat het instituut al 78 jaar uitstekend functioneert is helemaal niet aan bod gekomen tijdens de vergadering.'

De medewerkers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van het materiaal. ‘Wij voorzien dat op lange termijn boeken zullen verdwijnen in een gesloten magazijn van de UB, en dat de aanschaf van nieuwe boeken inhoudelijk achteruit gaat. Dan mis je het fundament onder je onderzoeksinstituut, hoeveel budget er ook beschikbaar is.‘

De drie zeer gespecialiseerde medewerkers van de instituutsbibliotheek komen in dienst van de UB. ‘De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn. De UB gaat over de boeken beslissen,’ zei Van Zoest vorige week in Mare.

‘Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: “Laten we de studie maar schrappen.”’

Ook hoogleraar archeologie van West-Azië Jesper Eidem, de directeur van het NINO, is tegen het plan: ‘Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden. Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.'

Naast een petitie zijn er nog meer protesten. Van Zoest: ‘Studenten stonden bij aanvang van het overleg van het curatorium in de hal van het gebouw. Ze hadden posters met teksten als het 'NINO moet blijven' in de vergaderzaal opgehangen.’

Het is de bedoeling dat in januari 2018 de reorganisatie van start gaat. ‘We gaan ons nu richten op het bedingen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor collecties en medewerkers,’ aldus Van Zoest. VB» link  » minder

    Wed, 28 Jun 2017 12:26:00 -0000   » meer
Van IJzendoorn vertrekt

    Topic: Nieuws

Rien van IJzendoorn is weg bij zijn werkplek bij Pedagogische Wetenschappen. De hoogleraar vertrekt vanwege het schrikbewind dat hij jarenlang voerde op het instituut.

De hoogleraar blijft wel formeel in dienst, staat op de site van de Universiteit Leiden. Tot zijn pensioen op 14 mei 2018 neemt hij verlofdagen op en zal hij niet op zijn werkplek terugkeren. In deze periode zal hij wel promovendi begeleiden, ‘die hierom nadrukkelijk zelf verzoeken’. Ook krijgt hij beschikking over een ‘overleg/spreekkamer buiten het instituut’. 

Of de andere beschuldigde hoogleraar, Marian Bakermans, ook het instituut zal verlaten, kan universitair woordvoerster Caroline van Overbeek niet zeggen: de universiteit geeft namelijk geen informatie over personen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat zij al geruime tijd niet meer op het instituut is, maar Van Overbeeke kan dit om deze reden niet bevestigen.

Begin deze maand lekte een intern rapport uit, waarin wetenschappelijk directeur ad interim Eric Fischer het bestuur adviseerde Van IJzendoorn ‘zo spoedig mogelijk’ te laten vertrekken. Hij, Bakermans en Van IJzendoorns partner Ariana Bus zouden verantwoordelijk zijn voor een verziekte werksfeer en angstcultuur die al jarenlang heerst op het instituut.

Hun gedrag zou ervoor hebben gezorgd dat mensen ontslag namen, met ruzie weggingen of overspannen raakten. Fischer beschreef huilende promovendi, en hoe zijn voorgangster Judi Mesman haar functie moest neerleggen door intimiderende praktijken van Van IJzendoorn en Bakermans. Het rapport leidde tot landelijke media-aandacht en Kamervragen van de PVV en D66. 

Bus is al met emeritaat. Fischer trok in het rapport haar wetenschappelijke integriteit in twijfel, omdat zij in een mail aan een promovenda toegaf weleens namen op subsidieaanvragen te zetten, die verder niets met het onderzoek te maken hebben.  

Het bestuur heeft Fischer gevraagd vervolgstappen te nemen naar aanleiding van deze beschuldiging. ‘Dat wil zeggen: voorbereidingen te treffen ten behoeve van een onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden,’ meldde de universiteit in een reactie. AK» link  » minder

    Thu, 22 Jun 2017 10:06:00 -0000   » meer
'Dit verwoest ons vakgebied'

    Topic: Nieuws

Medewerkers van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden maken zich grote zorgen om een plan om de collecties op te knippen. De boeken gaan naar de UB, de kleitabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is een online petitie gestart tegen de reorganisatie.

Door Vincent Bongers ‘Het NINO is een zelfstandige stichting die heel nauw verbonden is met de universiteit’, vertelt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het instituut naast de UB. ‘Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland’, aldus Van Zoest. Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

‘Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.’

Het instituut heeft een begroting van vijf à zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

‘De personeelskosten zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium (het bestuur van NINO, red.), de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om onze financiële situatie te verbeteren.

‘In het plan gaan de boeken naar de UB en de kleitabletten naar het RMO. De personeelskosten worden zo grotendeels vervangen door betalingen voor het beheer van de collecties. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.’ Overigens zitten de Leidse rector magnificus Carel Stolker en Wim Weijland, de directeur van het RMO, ook in het curatorium.

Is het een bezuiniging? ‘Zeker. Een administrateur wordt herplaatst. En de directeursfunctie verdwijnt helemaal.’ Met het geld dat zo vrijkomt, wordt een graduate school en een researchschool opgezet. ‘Dat kan in het begin een boost geven, maar op langere termijn is het plan schadelijk.’

Het opgeven van de zelfstandige positie vinden de medewerkers een heel slecht idee. ‘Uiteindelijk zijn de universiteit en het RMO meer gebaat bij een zelfstandig NINO. Dat klinkt alleen lang niet zo sexy als “graduate school”.

‘Onze grootste angst is dat de boeken verdwijnen in de kelder van de UB. Er is ons verzekerd dat dat niet de bedoeling is. De UB gaat over die boeken beslissen. Onze drie zeer gespecialiseerde medewerkers komen in dienst van de UB. De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn.’

‘Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: “Laten we de studie maar schrappen.”

‘Met de boeken en de medewerkers ín de stichting, is er controle. En laat ook het beheer van de kleitabletten bij ons.’

‘Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden’, vindt hoogleraar archeologie van West-Azië Jesper Eidem, de directeur van het NINO. ‘Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.’

Inmiddels is de petitie al door meer dan duizend mensen ondertekend.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke ‘hebben de stichting en het bestuur van het NINO de universiteit gevraagd te helpen bij een vernieuwingsplan waarbij onderwijs en onderzoek meer centraal komen te staan, en de bibliotheek veel vaker opengaat.

‘De stichting wil zélf hervormen, het plan is geen “vijandige overname”, maar een poging om het instituut meer open te stellen, en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio’s.’

Aanstaande dinsdag vergadert het curatorium over het voorstel.» link  » minder

    June 28, 2017, 4:08 PM   » meer
Nabije Oosten-instituut verliest zelfstandigheid

    Topic: 

Gisteren heeft het bestuur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) ingestemd met een plan om de collecties van het instituut op te splitsen. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek en de spijkerschrifttabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is veel verzet tegen het voorstel. Een online petitie werd al bijna tweeduizend keer ondertekend.

'Er heerst hier een sfeer van verslagenheid', zegt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het NINO, een dag nadat het curatorium (het bestuur van het NINO, red.) heeft besloten dat het instituut haar onafhankelijkheid de facto verliest. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek (UB) en de spijkerschrifttabletten worden ondergebracht bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). 'De medewerkers betreuren het zeer dat het plan doorgaat. Het bestuur heeft niet voldoende aandacht voor de lange termijn. De nog uit te werken details zijn cruciaal; de snelle besluitvorming heeft de inhoudelijk betrokkenen overvallen.'

Het NINO is een onafhankelijke stichting gevestigd naast de UB. 'Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland', legde Van Zoest, al eerder uit in Mare.

Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

Van Zoest: 'Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.'

Het instituut heeft een begroting van rond de vijf zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

De personeelskosten van het instituut zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium, de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om de financile situatie te verbeteren. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke is het voorstel 'een poging om het instituut naar wens van haar eigen bestuur meer open te stellen voor onderzoek en onderwijs en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio's die promotieonderzoek kunnen doen.'

Gisteren ging het bestuur dus akkoord met dat plan. Het instituut gaat nauwer samenwerken met de universiteit Leiden en het RMO, blijkt uit een persbericht van de stichting. Onderdeel van het plan is de oprichting van een NINO-onderzoeksinstituut met een budget van rond de drie ton per jaar. Dat geld komt onder andere beschikbaar omdat er 1,7 fte wordt bezuinigd: een administrateur wordt herplaatst en de directeursfunctie verdwijnt helemaal.

De boeken van het instituut komen in beheer van de UB en 'zal een herkenbaar onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Middle Eastern Library.' Volgens het persbericht kan er vervolgens meer uitgegeven worden aan de aanschaf van boeken: 'het acquisitiebudget wordt verdubbeld.'

De kleitabletten komen tijdelijk in bruikleen van het RMO 'dat zorg zal dragen voor noodzakelijke conservering en versnelde digitalisering.'

De medewerkers van het instituut hebben grote bezwaren tegen het plan. De bibliotheek en de kleitabletten zijn nu nog beschikbaar op een plek. De boeken zijn niet uitleenbaar en staan in een open opstelling. Achter een kluis liggen de spijkerschrifttabletten.

'Er komen uit de hele wereld wetenschappers en studenten naar Leiden voor onderzoek. Dat komt doordat ze hier kunnen studeren in n van de meest complete bibliotheken op onze vakgebieden en direct toegang hebben tot alle boeken. Daardoor is onze bibliotheek ook een ontmoetingsplek', zegt Van Zoest. 'Het is een op zich een mooi plan om een onderzoeksschool te beginnen, maar deze wordt dan wel onderdeel van de universiteit. We hebben bij andere instituten gezien dat dat geen vooruitgang is. Dat het instituut al 78 jaar uitstekend functioneert is helemaal niet aan bod gekomen tijdens de vergadering.'

De medewerkers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van het materiaal. 'Wij voorzien dat op lange termijn boeken zullen verdwijnen in een gesloten magazijn van de UB, en dat de aanschaf van nieuwe boeken inhoudelijk achteruit gaat. Dan mis je het fundament onder je onderzoeksinstituut, hoeveel budget er ook beschikbaar is.'

De drie zeer gespecialiseerde medewerkers van de instituutsbibliotheek komen in dienst van de UB. 'De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn. De UB gaat over de boeken beslissen,' zei Van Zoest vorige week in Mare.

'Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: 'Laten we de studie maar schrappen.''

Ook hoogleraar archeologie van West-Azi Jesper Eidem, de directeur van het NINO, is tegen het plan: 'Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden. Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.'

Naast een petitie zijn er nog meer protesten. Van Zoest: 'Studenten stonden bij aanvang van het overleg van het curatorium in de hal van het gebouw. Ze hadden posters met teksten als het 'NINO moet blijven' in de vergaderzaal opgehangen.'

Het is de bedoeling dat in januari 2018 de reorganisatie van start gaat. 'We gaan ons nu richten op het bedingen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor collecties en medewerkers,' aldus Van Zoest. VB» link  » minder

    June 28, 2017, 2:26 PM   » meer
Van IJzendoorn vertrekt

    Topic: 

Rien van IJzendoorn is weg bij zijn werkplek bij Pedagogische Wetenschappen. De hoogleraar vertrekt vanwege het schrikbewind dat hij jarenlang voerde op het instituut.

De hoogleraar blijft wel formeel in dienst, staat op de site van de Universiteit Leiden. Tot zijn pensioen op 14 mei 2018 neemt hij verlofdagen op en zal hij niet op zijn werkplek terugkeren. In deze periode zal hij wel promovendi begeleiden, 'die hierom nadrukkelijk zelf verzoeken'. Ook krijgt hij beschikking over een 'overleg/spreekkamer buiten het instituut'.

Of de andere beschuldigde hoogleraar, Marian Bakermans, ook het instituut zal verlaten, kan universitair woordvoerster Caroline van Overbeek niet zeggen: de universiteit geeft namelijk geen informatie over personen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat zij al geruime tijd niet meer op het instituut is, maar Van Overbeeke kan dit om deze reden niet bevestigen.

Begin deze maand lekte een intern rapport uit, waarin wetenschappelijk directeur ad interim Eric Fischer het bestuur adviseerde Van IJzendoorn 'zo spoedig mogelijk' te laten vertrekken. Hij, Bakermans en Van IJzendoorns partner Ariana Bus zouden verantwoordelijk zijn voor een verziekte werksfeer en angstcultuur die al jarenlang heerst op het instituut.

Hun gedrag zou ervoor hebben gezorgd dat mensen ontslag namen, met ruzie weggingen of overspannen raakten. Fischer beschreef huilende promovendi, en hoe zijn voorgangster Judi Mesman haar functie moest neerleggen door intimiderende praktijken van Van IJzendoorn en Bakermans. Het rapport leidde tot landelijke media-aandacht en Kamervragen van de PVV en D66.

Bus is al met emeritaat. Fischer trok in het rapport haar wetenschappelijke integriteit in twijfel, omdat zij in een mail aan een promovenda toegaf weleens namen op subsidieaanvragen te zetten, die verder niets met het onderzoek te maken hebben.

Het bestuur heeft Fischer gevraagd vervolgstappen te nemen naar aanleiding van deze beschuldiging. 'Dat wil zeggen: voorbereidingen te treffen ten behoeve van een onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden,' meldde de universiteit in een reactie.AK» link  » minder

    June 22, 2017, 12:06 PM   » meer
'Dit verwoest ons vakgebied'

    Topic: 

Medewerkers van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden maken zich grote zorgen om een plan om de collecties op te knippen. De boeken gaan naar de UB, de kleitabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is een online petitie gestart tegen de reorganisatie.

Door Vincent Bongers 'Het NINO is een zelfstandige stichting die heel nauw verbonden is met de universiteit', vertelt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het instituut naast de UB. 'Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland', aldus Van Zoest. Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

'Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.'

Het instituut heeft een begroting van vijf zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

'De personeelskosten zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium (het bestuur van NINO, red.), de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om onze financile situatie te verbeteren.

'In het plan gaan de boeken naar de UB en de kleitabletten naar het RMO. De personeelskosten worden zo grotendeels vervangen door betalingen voor het beheer van de collecties. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.' Overigens zitten de Leidse rector magnificus Carel Stolker en Wim Weijland, de directeur van het RMO, ook in het curatorium.

Is het een bezuiniging? 'Zeker. Een administrateur wordt herplaatst. En de directeursfunctie verdwijnt helemaal.' Met het geld dat zo vrijkomt, wordt een graduate school en een researchschool opgezet. 'Dat kan in het begin een boost geven, maar op langere termijn is het plan schadelijk.'

Het opgeven van de zelfstandige positie vinden de medewerkers een heel slecht idee. 'Uiteindelijk zijn de universiteit en het RMO meer gebaat bij een zelfstandig NINO. Dat klinkt alleen lang niet zo sexy als 'graduate school'.

'Onze grootste angst is dat de boeken verdwijnen in de kelder van de UB. Er is ons verzekerd dat dat niet de bedoeling is. De UB gaat over die boeken beslissen. Onze drie zeer gespecialiseerde medewerkers komen in dienst van de UB. De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn.'

'Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: 'Laten we de studie maar schrappen.'

'Met de boeken en de medewerkers n de stichting, is er controle. En laat ook het beheer van de kleitabletten bij ons.'

'Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden', vindt hoogleraar archeologie van West-Azi Jesper Eidem, de directeur van het NINO. 'Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.'

Inmiddels is de petitie al door meer dan duizend mensen ondertekend.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke 'hebben de stichting en het bestuur van het NINO de universiteit gevraagd te helpen bij een vernieuwingsplan waarbij onderwijs en onderzoek meer centraal komen te staan, en de bibliotheek veel vaker opengaat.

'De stichting wil zlf hervormen, het plan is geen 'vijandige overname', maar een poging om het instituut meer open te stellen, en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio's.'

Aanstaande dinsdag vergadert het curatorium over het voorstel.» link  » minder

    Wed, 28 Jun 2   » meer
Nabije Oosten-instituut verliest zelfstandigheid

    Topic: Nieuws
Gisteren heeft het bestuur van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) ingestemd met een plan om de collecties van het instituut op te splitsen. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek en de spijkerschrifttabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is veel verzet tegen het voorstel. Een online petitie werd al bijna tweeduizend keer ondertekend.‘Er heerst hier een sfeer van verslagenheid’, zegt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het NINO, een dag nadat het curatorium (het bestuur van het NINO, red.) heeft besloten dat het instituut haar onafhankelijkheid de facto verliest. De boeken gaan naar de universiteitsbibliotheek (UB) en de spijkerschrifttabletten worden ondergebracht bij het Rijksmuseum van Oudheden (RMO). ‘De medewerkers betreuren het zeer dat het plan doorgaat. Het bestuur heeft niet voldoende aandacht voor de lange termijn. De nog uit te werken details zijn cruciaal; de snelle besluitvorming heeft de inhoudelijk betrokkenen overvallen.’

Het NINO is een onafhankelijke stichting gevestigd naast de UB. ‘Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland’, legde Van Zoest, al eerder uit in Mare.

Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

Van Zoest: ‘Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.' 

Het instituut heeft een begroting van rond de vijf à zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

De personeelskosten van het instituut zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium, de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om de financiële situatie te verbeteren. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke is het voorstel  ‘een poging om het instituut naar wens van haar eigen bestuur meer open te stellen voor onderzoek en onderwijs en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio’s die promotieonderzoek kunnen doen.’

Gisteren ging het bestuur dus akkoord met dat plan. Het instituut gaat nauwer samenwerken met de universiteit Leiden en het RMO, blijkt uit een persbericht van de stichting. Onderdeel van het plan is de oprichting van een NINO-onderzoeksinstituut met een budget van rond de drie ton per jaar. Dat geld komt onder andere beschikbaar omdat er 1,7 fte wordt bezuinigd: een administrateur wordt herplaatst en de directeursfunctie verdwijnt helemaal.

De boeken van het instituut komen in beheer van de UB en ‘zal een herkenbaar onderdeel gaan uitmaken van de nieuw te bouwen Middle Eastern Library.’ Volgens het persbericht kan er vervolgens meer uitgegeven worden aan de aanschaf van boeken: 'het acquisitiebudget wordt verdubbeld.'

De kleitabletten komen tijdelijk in bruikleen van het RMO 'dat zorg zal dragen voor noodzakelijke conservering en versnelde digitalisering.'

De medewerkers van het instituut hebben grote bezwaren tegen het plan. De bibliotheek en de kleitabletten zijn nu nog beschikbaar op een plek. De boeken zijn niet uitleenbaar en staan in een open opstelling. Achter een kluis liggen de spijkerschrifttabletten.

‘Er komen uit de hele wereld wetenschappers en studenten naar Leiden voor onderzoek. Dat komt doordat ze hier kunnen studeren in één van de meest complete bibliotheken op onze vakgebieden en direct toegang hebben tot alle boeken. Daardoor is onze bibliotheek ook een ontmoetingsplek’, zegt Van Zoest. ‘Het is een op zich een mooi plan om een onderzoeksschool te beginnen, maar deze wordt dan wel onderdeel van de universiteit. We hebben bij andere instituten gezien dat dat geen vooruitgang is. Dat het instituut al 78 jaar uitstekend functioneert is helemaal niet aan bod gekomen tijdens de vergadering.'

De medewerkers maken zich zorgen over de beschikbaarheid van het materiaal. ‘Wij voorzien dat op lange termijn boeken zullen verdwijnen in een gesloten magazijn van de UB, en dat de aanschaf van nieuwe boeken inhoudelijk achteruit gaat. Dan mis je het fundament onder je onderzoeksinstituut, hoeveel budget er ook beschikbaar is.‘

De drie zeer gespecialiseerde medewerkers van de instituutsbibliotheek komen in dienst van de UB. ‘De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn. De UB gaat over de boeken beslissen,’ zei Van Zoest vorige week in Mare.

‘Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: “Laten we de studie maar schrappen.”’

Ook hoogleraar archeologie van West-Azië Jesper Eidem, de directeur van het NINO, is tegen het plan: ‘Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden. Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.'

Naast een petitie zijn er nog meer protesten. Van Zoest: ‘Studenten stonden bij aanvang van het overleg van het curatorium in de hal van het gebouw. Ze hadden posters met teksten als het "NINO moet blijven" in de vergaderzaal opgehangen.’

Het is de bedoeling dat in januari 2018 de reorganisatie van start gaat. ‘We gaan ons nu richten op het bedingen van zo gunstig mogelijke voorwaarden voor collecties en medewerkers,’ aldus Van Zoest. VB

» link  » minder

    Wed, 28 Jun 2   » meer
Van IJzendoorn vertrekt

    Topic: Nieuws
Rien van IJzendoorn is weg bij zijn werkplek bij Pedagogische Wetenschappen. De hoogleraar vertrekt vanwege het schrikbewind dat hij jarenlang voerde op het instituut.De hoogleraar blijft wel formeel in dienst, staat op de site van de Universiteit Leiden. Tot zijn pensioen op 14 mei 2018 neemt hij verlofdagen op en zal hij niet op zijn werkplek terugkeren. In deze periode zal hij wel promovendi begeleiden, ‘die hierom nadrukkelijk zelf verzoeken’. Ook krijgt hij beschikking over een ‘overleg/spreekkamer buiten het instituut’. 

Of de andere beschuldigde hoogleraar, Marian Bakermans, ook het instituut zal verlaten, kan universitair woordvoerster Caroline van Overbeek niet zeggen: de universiteit geeft namelijk geen informatie over personen. Bronnen melden aan de Telegraaf dat zij al geruime tijd niet meer op het instituut is, maar Van Overbeeke kan dit om deze reden niet bevestigen.

Begin deze maand lekte een intern rapport uit, waarin wetenschappelijk directeur ad interim Eric Fischer het bestuur adviseerde Van IJzendoorn ‘zo spoedig mogelijk’ te laten vertrekken. Hij, Bakermans en Van IJzendoorns partner Ariana Bus zouden verantwoordelijk zijn voor een verziekte werksfeer en angstcultuur die al jarenlang heerst op het instituut.

Hun gedrag zou ervoor hebben gezorgd dat mensen ontslag namen, met ruzie weggingen of overspannen raakten. Fischer beschreef huilende promovendi, en hoe zijn voorgangster Judi Mesman haar functie moest neerleggen door intimiderende praktijken van Van IJzendoorn en Bakermans. Het rapport leidde tot landelijke media-aandacht en Kamervragen van de PVV en D66. 

Bus is al met emeritaat. Fischer trok in het rapport haar wetenschappelijke integriteit in twijfel, omdat zij in een mail aan een promovenda toegaf weleens namen op subsidieaanvragen te zetten, die verder niets met het onderzoek te maken hebben.  

Het bestuur heeft Fischer gevraagd vervolgstappen te nemen naar aanleiding van deze beschuldiging. ‘Dat wil zeggen: voorbereidingen te treffen ten behoeve van een onderzoek door de Commissie Wetenschappelijke Integriteit van de Universiteit Leiden,’ meldde de universiteit in een reactie. AK

» link  » minder

    Thu, 22 Jun 2   » meer
‘Dit verwoest ons vakgebied’

    Topic: Nieuws
Medewerkers van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden maken zich grote zorgen om een plan om de collecties op te knippen. De boeken gaan naar de UB, de kleitabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is een online petitie gestart tegen de reorganisatie.Door Vincent Bongers ‘Het NINO is een zelfstandige stichting die heel nauw verbonden is met de universiteit’, vertelt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het instituut naast de UB. ‘Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland’, aldus Van Zoest. Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

‘Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.’

Het instituut heeft een begroting van vijf à zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

‘De personeelskosten zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium (het bestuur van NINO, red.), de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om onze financiële situatie te verbeteren.

‘In het plan gaan de boeken naar de UB en de kleitabletten naar het RMO. De personeelskosten worden zo grotendeels vervangen door betalingen voor het beheer van de collecties. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.’ Overigens zitten de Leidse rector magnificus Carel Stolker en Wim Weijland, de directeur van het RMO, ook in het curatorium.

Is het een bezuiniging? ‘Zeker. Een administrateur wordt herplaatst. En de directeursfunctie verdwijnt helemaal.’ Met het geld dat zo vrijkomt, wordt een graduate school en een researchschool opgezet. ‘Dat kan in het begin een boost geven, maar op langere termijn is het plan schadelijk.’

Het opgeven van de zelfstandige positie vinden de medewerkers een heel slecht idee. ‘Uiteindelijk zijn de universiteit en het RMO meer gebaat bij een zelfstandig NINO. Dat klinkt alleen lang niet zo sexy als “graduate school”.

‘Onze grootste angst is dat de boeken verdwijnen in de kelder van de UB. Er is ons verzekerd dat dat niet de bedoeling is. De UB gaat over die boeken beslissen. Onze drie zeer gespecialiseerde medewerkers komen in dienst van de UB. De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn.’

‘Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: “Laten we de studie maar schrappen.”

‘Met de boeken en de medewerkers ín de stichting, is er controle. En laat ook het beheer van de kleitabletten bij ons.’

‘Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden’, vindt hoogleraar archeologie van West-Azië Jesper Eidem, de directeur van het NINO. ‘Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.’

Inmiddels is de petitie al door meer dan duizend mensen ondertekend.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke ‘hebben de stichting en het bestuur van het NINO de universiteit gevraagd te helpen bij een vernieuwingsplan waarbij onderwijs en onderzoek meer centraal komen te staan, en de bibliotheek veel vaker opengaat.

‘De stichting wil zélf hervormen, het plan is geen “vijandige overname”, maar een poging om het instituut meer open te stellen, en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio’s.’

Aanstaande dinsdag vergadert het curatorium over het voorstel.

» link  » minder

    Thu, 22 Jun 2   » meer
‘Dit verwoest ons vakgebied’

    Topic: Nieuws
Medewerkers van het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO) in Leiden maken zich grote zorgen om een plan om de collecties op te knippen. De boeken gaan naar de UB, de kleitabletten naar het Rijksmuseum van Oudheden. Er is een online petitie gestart tegen de reorganisatie.Door Vincent Bongers ‘Het NINO is een zelfstandige stichting die heel nauw verbonden is met de universiteit’, vertelt Carolien van Zoest, secretaresse/publicatiemedewerker van het instituut naast de UB. ‘Het instituut is wereldwijd bekend als de pijler onder Assyriologie en Egyptologie in Nederland’, aldus Van Zoest. Egyptologie kun je alleen in Leiden studeren.

‘Sinds 1939 zorgen wij ervoor dat er in Leiden een excellente bibliotheekcollectie is, in eigendom van de stichting. Verder hebben we de grootste collectie spijkerschrifttabletten in Nederland.’

Het instituut heeft een begroting van vijf à zes ton per jaar. Dat geld komt vanuit het ministerie van OCW binnen bij de universiteit, die het doorplaatst naar het NINO.

‘De personeelskosten zijn door de jaren heen gestegen. Er bleef minder geld over voor publicaties en andere zaken. Leden van het curatorium (het bestuur van NINO, red.), de universiteit en het RMO hebben onderhandeld over een plan om onze financiële situatie te verbeteren.

‘In het plan gaan de boeken naar de UB en de kleitabletten naar het RMO. De personeelskosten worden zo grotendeels vervangen door betalingen voor het beheer van de collecties. Het initiatief komt van de president-curator Karel van der Toorn.’ Overigens zitten de Leidse rector magnificus Carel Stolker en Wim Weijland, de directeur van het RMO, ook in het curatorium.

Is het een bezuiniging? ‘Zeker. Een administrateur wordt herplaatst. En de directeursfunctie verdwijnt helemaal.’ Met het geld dat zo vrijkomt, wordt een graduate school en een researchschool opgezet. ‘Dat kan in het begin een boost geven, maar op langere termijn is het plan schadelijk.’

Het opgeven van de zelfstandige positie vinden de medewerkers een heel slecht idee. ‘Uiteindelijk zijn de universiteit en het RMO meer gebaat bij een zelfstandig NINO. Dat klinkt alleen lang niet zo sexy als “graduate school”.

‘Onze grootste angst is dat de boeken verdwijnen in de kelder van de UB. Er is ons verzekerd dat dat niet de bedoeling is. De UB gaat over die boeken beslissen. Onze drie zeer gespecialiseerde medewerkers komen in dienst van de UB. De eerstkomende jaren zitten zij op de NINO-collectie, maar er zijn niet genoeg garanties voor de langere termijn.’

‘Als de collectie achteruit gaat, dan gaat het Egyptologie-onderzoek in Leiden ook achteruit. Vervolgens komen er minder onderzoekers en studenten uit het buitenland. Op een bepaald moment zegt de universiteit dan: “Laten we de studie maar schrappen.”

‘Met de boeken en de medewerkers ín de stichting, is er controle. En laat ook het beheer van de kleitabletten bij ons.’

‘Elke slimme generaal weet dat als hij zijn troepen opsplitst, deze kwetsbaar worden’, vindt hoogleraar archeologie van West-Azië Jesper Eidem, de directeur van het NINO. ‘Het zal uiteindelijk datgene verwoesten wat Leiden een van de belangrijkste spelers in de wereld maakt op deze vakgebieden.’

Inmiddels is de petitie al door meer dan duizend mensen ondertekend.

Volgens universiteitswoordvoerder Caroline van Overbeeke ‘hebben de stichting en het bestuur van het NINO de universiteit gevraagd te helpen bij een vernieuwingsplan waarbij onderwijs en onderzoek meer centraal komen te staan, en de bibliotheek veel vaker opengaat.

‘De stichting wil zélf hervormen, het plan is geen “vijandige overname”, maar een poging om het instituut meer open te stellen, en bijvoorbeeld te helpen bij het opleiden van meer aio’s.’

Aanstaande dinsdag vergadert het curatorium over het voorstel.

» link  » minder

    Thu, 22 Jun 2   » meer
'Boeven op de universiteit'

    Topic: Nieuws
Vanavond zullen de bewoners die moeten wijken voor de Humanities Campus inspreken bij de vergadering van de gemeenteraadscommissie Stedelijke Ontwikkeling.‘NO’ staat er in dikke rode letters achter de ramen van de huurwoningen tegenover het Lipsiusgebouw. En aan de kant van het Arsenaal: ‘Wij willen niet verhuizen’, in het Chinees.‘We moesten nog even goed opletten wat boven en onder was’, zegt Theresa Steeman over de Chinese boodschap. Verder hebben de bewoners zich de afgelopen tijd redelijk stilgehouden. ‘Het zijn boeven, op de universiteit, dus we zijn voorzichtig.’Ze verzetten zich al tijden tegen plannen van de universiteit voor een zogenoemde Humanities Campus, waarvoor 58 woningen tegen de vlakte zouden moeten. Op de plek van het Lipsius komt dan een groot plein. Eind 2016 stopte woningcorporatie De Sleutels de medewerking aan de plannen, omdat de bewoners duidelijk niet wilden verhuizen.De gemeente nam onlangs de regie over om toch tot een stedenbouwkundig model te komen. Mét enige woonruimte in het gebied, maar de huidige woningen zullen wel gesloopt worden. ‘In de eerste brief van de universiteit eind 2015 stond nog dat de bewoners beslissen. Zeventig procent moest akkoord gaan’, vertelt Steeman.‘Rupsje Nooitgenoeg’, noemt buurvrouw Giny Schoemaker de universiteit. ‘Het proces is nu klaar, maar de universiteit is niet tevreden met de uitkomst. Dus mag de gemeente het opknappen. De universiteit gaat door tot ze hebben wat ze willen. Ten koste van alles. B&W wordt gerust voor hun karretje gespannen.’ Steeman: ‘En die laten dat gebeuren.’‘Ze blijven ook maar met die oude alternatieven komen’, zegt Steeman. Naar de Paviusstraat, achter het station, wilden de bewoners vanaf het begin al niet verhuizen. Later werden daar de Kaasmarktschool en de huidige locatie van Plexus aan toegevoegd, die slechts ruimte voor een deel van de bewoners zouden bieden. ‘Bovendien worden die locaties niet ontwikkeld door de Sleutels’, merkt Steeman op.De gemeente wil voor alle gezinnen een ‘individueel maatwerkaanbod’. ‘Eerst wilde de universiteit ons al als “58 dossiertjes” behandelen. En nu denkt de gemeente ermee weg te komen’, zegt Schoemaker. Bang dat het collectief zo uiteindelijk breekt (zie ook: Je zult maar één van die 58 gezinnen zijn) is ze niet. ‘Het collectief is sterk. Mensen worden murw, maar we hebben het recht aan onze kant en we vormen nog steeds één groep.’Die groep heeft nu haar hoop op de gemeenteraad gevestigd, die nog een raadsbesluit over het vervolg moet nemen. Dat staat vooralsnog gepland voor 6 juli.

Door Marleen van Wesel 

» link  » minder

    Thu, 22 Jun 2   » meer
Geen voldoende herkansen bij tweede master Rechten

    Topic: Nieuws
Studenten Rechten krijgen een mogelijkheid om in de bachelor en een mogelijkheid in de master om een voldoende te herkansen. Wie twee rechtenmasters doet kan echter maar bij een master herkansen. Dat is oneerlijk, vinden studenten in de faculteitsraad Rechten.Het rechtenbestuur wil het bij twee jokers houden, vanwege de toename in werkdruk die de regeling al met zich meebrengt.
Sandra Putting van studentenpartij ONS probeerde onlangs tijden de faculteitsraad het bestuur ervan te overtuigen om de regeling toch te versoepelen: ‘Een herkansing van een voldoende bij een master geeft toch niet meer werkdruk voor een docent van een andere master. Het zijn aparte opleidingen met een verschillend curriculum, met soms wat overlap.’
Peter van Es van het rechtenbestuur reageerde: ‘De werkdruk zal niet bij dezelfde docenten terechtkomen, maar we kijken wat dat betreft naar het hele plaatje. Het is duidelijk dat meer mogelijkheden tot herkansen voor meer werk gaat zorgen.
‘We doen dit omdat studenten het graag willen, docenten zien het liever niet. Dus komen we met een beperking. Er is elk jaar een hele lijst van dingen die docenten moeten doen. Dat is het krachtenveld waar je in zit als faculteit. Om dan nog te zeggen dat studenten die twee masters doen ook twee herkansingen te geven, dan zie ik dat als probleem.’Putting: ‘Dat is één manier om er naar te kijken. Maar als je kijkt naar de ratio achter dit idee: Het gaat erom dat studenten die solliciteren een smetje op hun cijferlijst weg kunnen werken. Ik vind het dan logisch dat een student bij een tweede master ook die kans krijgt.’Van Es: ‘Stel nou dat je die stage bij Europese Commissie dreigt mis te lopen door dat ene lagere cijfer, dan kan de examencommissie ook altijd nog wat doen.’Dit is een extra service’, stelde decaan Joanna van der Leun. ‘Op het moment dat je kiest voor een tweede master, dan is het niet zo gek dat die service niet ook wordt uitgebreid. Ik vraag me af of een werkgever zo negatief denkt over een lage voldoende, als je twee masters meebrengt.’ VB

» link  » minder

    Fri, 16 Jun 2   » meer
Twee Spinozapremies voor Universiteit Leiden

    Topic: Nieuws
Psychologe Eveline Crone en fysicus Michel Orrit hebben twee van de vier Spinozapremies van dit jaar gewonnen.Dat is de hoogste onderscheiding die in Nederland aan wetenschappers uitgereikt wordt. Behalve het beeldje op de foto krijgen de winnaars ook 2,5 miljoen euro onderzoeksgeld.De andere twee prijzen waren voor de Universiteit Utrecht: zij gingen naar chemicus Albert Heck en biofysicus Alexander van Oudenaarden.De Spinozapremie bestaat sinds 1995, en sindsdien is hij 85 keer uitgereikt. Daarvan heeft Leiden er 21 binnen gehaald, het meeste van alle universiteiten. Nummer twee is Utrecht, met veertien stuks.Crone doet onderzoek naar pubergedrag, en koppelt dat aan studies naar de zich nog ontwikkelende breinen van haar proefpersonen. 'Pubers zijn niet alleen lastig', vertelde zij bij de bekendmaking van de Spinoza-laureaten: 'De meesten komen - met wat hobbels - prima door de puberteit heen. En als je wilt begrijpen hoe volwassenen zich gedragen, zul je moeten weten hoe ze zijn gekomen waar ze zijn.'Fransman Michel Orrit krijgt de laatste tijd wel meer prijzen. Vorig jaar won hij de Edison-Voltaprijs van de European Physical Society, de Physica-prijs van de Nederlandse Natuurkundige Vereniging en de Grand Prix SFO Léon Brillouin, van de Société Française d’Optique, allen voor zijn pionierende onderzoek naar het gedrag van individuele moleculen.Hij wil het geld van de premie gebruiken om daar nieuwe onderzoeksmethodes voor te ontwikkelen. BB

In de komende Mare volgt een interview met de twee laureaten.


» link  » minder

    Thu, 15 Jun 2   » meer
40!

    Topic: Voorpagina
Waarschuwing: dit thema­nummer gaat over onszelf, omdat we jarig zijn. Tip: lees de pdf hier of hier om optimaal van de old school vormgeving te genieten. Voor wie niet van navelstaren houdt: lees van achter naar voren. Dan begin je namelijk met het nieuws van deze week: geestelijke terreur bij pedagogiek en van bsa geredde studenten.Terugbladerend vlieg je vervolgens door de afgelopen vier decennia. Lees hoe technologie de academie nauwelijks wist te veroveren, maak de geboorte van wetenschapsjournalistiek mee, zie hoe alto’s corpo’s werden en andersom, en begeef je tussen rookbommen gooiende relschoppers. En ook al was het lang niet altijd vanzelfsprekend dat we deze leeftijd zouden halen, wat ons betreft: op naar de volgende veertig!

» link  » minder

    Thu, 15 Jun 2   » meer
'Als ik een kernbom had, gooide ik hem op Nijmegen.'

    Topic: Rubrieken
‘Zijn er mensen, die hun concentratie voelen wegvloeien, wanneer op het tentamen hun buurman een rokertje opsteekt?’Over het gekke idee om roken te verbieden bij tentamens. (Mare 33, 11 mei 1978)‘In het artikel van Boudewijn Büch over prof. dr. W. Buikhuisen is een betreurenswaardige vergissing geslopen. In de zin: ‘iemand die suikerziekte heeft geef je heroïne,’; moet heroïne natuurlijk insuliene zijn.’Rectificatie (Mare 25, 1 maart 1979)‘Het komt omdat ik zo’n naar huwelijk had. Ik was vreselijk bang om zwanger te worden. Maar je bent getrouwd, en je man heeft ergens recht op je. Je kan het niet altijd ontlopen. Toen heb ik met de dokter gesproken, en die zei: waarom laat je je niet steriliseren? Dat is de beste oplossing.’‘Ik ging voor het eerst met mijn nieuwe vriend uit, en opeens dacht ik: ik kan hem geen kind meer geven. Verschrikkelijk. Ik voelde me incompleet, minder begeerlijk.’Vrouwen die spijt hebben van sterilisatie, een ‘groeiende groep’. (Mare 26, 12 maart 1981)‘Het bordje Cubicula Locanda (Kamers te huur), in de wandeling het Kukeleku bordje geheten, dat tot in de dertiger jaren aan menig Leids geveltje hing, verdween en het verschijnsel spoorstudent nam noodgedwongen toe.’Artikel over de laatste studentenhospita’s (Mare 1, 26 augustus 1982)‘De figuur van de hoogleraar stamt nog uit de 19de eeuw en is uiterst ondemocratisch.’AbvaKabo wil van het hoogleraarschap af. (Mare 3, 9 september 1982)‘Zo langzamerhand groeit je kennis; ik weet nu al woorden voor kut, lul en neuken in het Latijn.’Drs. W. Hottentot, doctoraal-assistent bij de vakgroep Latijnse taal- en letterkunde, deed onderzoek naar de obscene poëzie van de dichter Martialis ࿈ – 104 n.Chr.). (Mare 3, 9 september 1982)‘Disputen zouden niet langer dan 95 jaar moeten bestaan, want als ze ouder worden, belanden ze onvermijdelijk in een tijd waarin zo niet hun leven, dan toch allerlei ten dode opgeschreven gebruiken kunstmatig in stand worden gehouden door enkele behoudzuchtigen die er koste wat kost, de honderd mee willen halen.’Uit het gedenkboek bij het honderdjarig bestaan van dispuut Literis Sancrum. (Mare 7, 7 oktober 1982)‘Het irriteerde me dat ik in m’n eerste jaar consequent vieze kleren aan moest naar de sociëteit; je kreeg elke avond bier en bitterballen over je heen.’Rechtenstudent Michiel van Aardenne ging nog wel volgens familietraditie bij Minerva, maar trof ‘een brallerige lege bende’. (Mare 20, 27 januari 1983)‘Niet roken en niet drinken en om half twaalf naar bed met de handjes boven de dekens; ja, dat laatste zeggen ze er altijd bij, maar ik geloof niet dat dat zo noodzakelijk is.’Njord-wedstrijdroeier Gijs Algie over ‘In Training’ zijn (Mare 28, 24 maart 1983)‘Mijn opvolger is vast en zeker een volautomatische computergestuurde pedel, die uit allerlei gleuven en door drukken op knoppen zijn gegevens binnen enkele seconden op zijn werktafel zal hebben. Die luxe zal mij niet meer gegund zijn, maar of het me echt spijt?’Pedel J.W. Spierenburg (Mare 3, 10 september 1987)‘De vooruitzichten voor de samenwerking tussen de universiteiten van Leiden, Rotterdam en Delft zijn weinig rooskleurig.’Bestuurskundige prof. A. Braam klaagt over agressief opstellen van de partijen. (Mare 14, 26 november 1987)‘Vijf minuten voordat de eerste gasten voor de interne receptie arriveerden sprong de waterleiding.’ De diescommissie van Quintus hield een dagboek bij voor Mare 21, 28 januari 1988. Het feest werd toch nog een succes: ‘De avond leverde een overdosis seks-vertrekkers op.’ ‘De enorme puinhoop na afloop’ moesten ze helaas zelf opruimen: ‘Ballorig met bonbons gesmeten en aan de bessen gegaan. (…) Jurrien scheurde enigszins uit z’n broek’.‘Wat beseffen we toch weinig dat slijm mooi is. Slijm is de lijm die de biosfeer bij elkaar houdt.’Geobiochemicus Peter Westbroek (Mare 13, 21 november 1991)‘Een mens kan je ook uit piëteit opeten.’Antropoloog R. Schefold over kannibalisme (Mare 17, 19 december 1991)‘Nijmegen is zo slecht, zò slecht. Ik ben tegen de kernbom, maar als ik er eentje had, zou ik hem op Nijmegen laten vallen.’Politiek Filosoof Grahame Lock interesseerde zich blijkbaar in elk geval nog wel voor die plaats. (Mare 20, 17 januari 1991)‘Er is maar één prijs die het publiek, onze minister van wetenschappen, financiën en het parlement kennen. En dat is de Nobelprijs. Zolang de Nederlandse wetenschap andere prijzen dan Nobelprijzen verdient, hebben die mensen het idee dat ze goed geld naar kwaad geld gooien. Een Nobelprijs zou dus goed zijn geweest voor de Nederlandse wetenschap.’Immunoloog John Van Rood kreeg hem niet, begreep u al. (Mare 32, 25 april 1991)‘We hopen dat de concurrentie wordt aangewakkerd; dat de jongens in Leiden zeggen: dat kunnen wij beter. Onze meisjes zijn veel mooier dan in Nijmegen.’Playboyhoofdredacteur Jan Heemskerk nadat Nijmeegse studentes uit de kleren gingen voor het blad. (Mare 7, 3 oktober 1991)‘Ik wist niet precies wat, maar ik wilde in elk geval vréselijk graag studeren, want anders moest je in militaire dienst.’Het werd biologie voor de jonge Maarten ’t Hart. (Mare 28, 26 maart 1992)‘Ontmoet je een socioloog en vertel je hem dat je geen belangstelling hebt voor zijn wetenschap, dan ga je als vrienden uit elkaar. Vertellen dat je niet zo voor vrouwenstudies bent stimuleert een heel andere stemming (..). Je krijgt zelf het etiket van reactionair opgeplakt, dus gaan we dit soort confrontaties maar liever uit de weg.’Ene P. B. Cliteur van Rechten vindt iets van vrouwenstudies. (Mare 16, 17 december 1992)‘Een verschrikkelijke plek,’ vindt rechtenmedewerker mr. C. Smith van collegeruimtes van Rechten aan de Schelpenkade. Het is er gehorig en ijskoud en in november hadden de werkgroepen te kampen met ‘een heuse vlooienplaag.’Nee, vroeger was niet alles beter. Zeker niet bij Rechten. (Mare 28, 1 april 1993, mogelijk is deze datum relevant en gaat het hier om een grap.)‘Het dossier Dobbelaar. Het bevat alle correspondentie van zeven jaar scriptiebegeleiding. De briefjes van mijn voorgangster: "U moet nu onmiddellijk met het volgende hoofdstuk beginnen." Dat deed je ook wel, alleen niet onmiddellijk.’Scriptiebegeleidster Lydia Schut over ‘een vuistdikke map’ voor haar, wanneer rechtenstudent Ruud Dobbelaar ࿅) na negentien jaar afstudeert. (Mare 32, 6 mei 1993)Begin jaren negentig was de computer de oplossing voor alle problemen, dus ook voor die van intieme aard. Het programma Sexpertise (‘de seksuoloog in bits en bytes’, aldus Mare 1 , 26 augustus 1993) adviseert studenten over seks en relaties. Er zijn maar weinig studenten die inloggen en de digitale sexpert om raad vragen. ‘Misschien zijn studenten bang voor herkenning, wanneer ze de gang van de studentenpsycholoog doorwandelen. Schamen ze zich, als de vieze man die voor de ingang van de erotische cinema zijn kraag opzet.’ De Groningse seksuoloog Louis Sommeling bedacht het programma. ‘Het liefst praat hij in beeldspraak. Seks is voor hem, als in de beste Tiroler tradities, samen een bergwandeling maken. Vaak holt de man vooruit, en is-ie al aan de afdaling begonnen, als voor de vrouw de top nog niet in zicht is.’ Overigens is de ‘mannelijke seks geen emmer die vol loopt en geleegd moet worden. Er dreigen geen lichamelijke complicaties als die emmer niet wordt omgekiept.’ Gelukkig maar.‘Na drie weken A-4’tjes ophangen heeft hij nog geen positieve reacties, dat is wel een beetje teleurstellend.’Een student die graag een vereniging ‘voor positief denkende mensen’ zou willen oprichten. (Mare 6, 30 september 1993)‘Niet met ze gaan praten. Nooit proberen te begrijpen of zoiets. Daarmee ga je alleen maar in op al hun excuses. Begrip is koren op de molen van het uitstelprobleem. Al die hoe’s en waaroms zijn overbodig.’Promovendus Harry Schouwenburg over chronische uitstellers. (Mare 20, 3 feb 1994)‘Fallisch gefixeerde narcisten spelen liever de held dan oude mensen te helpen.’Hoogleraar klinische geriatrie Gerard Ligthart is niet te spreken over Leidse bezuinigingen op de afdeling Medische Gerontologie en vertrekt naar de VU. (Mare 21, 2 februari 1995)Bij de afstudeerborrel van zijn broertje Constantijn in L’Espérance kreeg prins Friso een aanval van pinda-allergie. Hij werd ‘door zijn broers pijlsnel afgevoerd naar het academisch ziekenhuis. Zijn gezicht was knalrood en gezwollen en hij haalde uiterst moeilijk adem.’ Mogelijk had Friso zich verslikt in de pinda. Even werd dan ook overwogen om de keel van de koninklijke patiënt open te snijden om hem lucht verschaffen. Maar al snel bleek het slechts om een allergische reactie te gaan: ‘Tussen de biertjes door was de prins zijn overgevoeligheid voor pinda’s vergeten,’ aldus Mare. Na een uurtje was Friso voldoende hersteld om verder te borrelen met zijn broers.(Mare 22, 9 februari 1995)‘Wel jammer dat ik dit werk niet op mijn CV kwijt kan’Softdrugstaxi-chauffeur ‘Erik’ (Mare 1, 7 september 1995)‘Ik denk dat de vrije Republiek de Zuid-Molukken er komt, omdat God dat wil.’René Siahaya, bestuurslid van de Molukse studentenvereniging PMM Kakade (Mare 6, 28 september 1995)‘Wat de uitwerking van het instralen van het bier is weet ik niet, het kan ook best zijn dat de alcohol zijn effect verliest.’Medium Jomanda straalt een biervat in bij een bezoek aan Augustinus. (Mare 14, 28 november, 1996)‘Ik hoorde beneden een blonde vent roepen: "Blijf hangen en spring niet!"’Het was prins Willem-Alexander die toevallig een brand in een studentenhuis ontdekte. (Mare 7, 9 oktober 1997)‘Isabella en Aletta willen weten of er nog echte mannen (ong. 25 jr.) in Leiden loslopen. Kom naar de Peli en zoek ons!’Maretje (Mare 15, 11 december 1997)‘Hij was hartstikke stoned, sprak voortdurend in zichzelf, stond in de gang te schijnboksen, verwondde zichzelf met glas en één keer stond hij naakt op het dak.’ Huisgenoten probeerden de aan het Flanorpad geplaatste vluchteling Tariq eerst nog te helpen, maar toen hij ‘psychotisch’ gedrag vertoonde, overstapte op heroïne en coke en een bewoner aanvloog met een waterpomptang, barricadeerden ze zijn kamer. (Mare 34, 4 juni 1998.) Twee weken later zochten SLS (tegenwoordig Duwo) en Vluchtelingenwerk nog altijd naar een oplossing, terwijl Tariq tussen het drogende wasgoed in het trappenhuis bivakkeerde.‘Als ik straks geen inkomsten heb omdat de muziek ingezakt is, dan heb in tenminste de studie nog.’Een rechtenstudentje, ene Armin van Buuren, laat zich niet gek maken door wat muzikale succesjes. (Mare 3, 14 september 2000)‘De universiteitsraad heeft het college van bestuur voorgesteld dat alle eerstejaars een college over structuur en geschiedenis van de Universiteit Leiden zouden moeten krijgen.’Best een goed idee. (Mare 9, 26 oktober 2000)‘Studenten hebben er straks baat bij om te lenen en geen baantje te nemen.’Staatssecretaris van onderwijs Mark Rutte zag het al helemaal voor zich. (Mare 4, 23 september 2004)‘En al het écht niet lukt, als ik een Untermensch blijk, dan ga ik rechten studeren, zodat ik kan strijden voor gelijke rechten. Maar ik wil graag pedagogiek afmaken, want daar was ik mee bezig.’Pedo-partij oprichter Norbert de Jonge mocht in Leiden geen pedagogiek studeren. (Mare 1, 6 september 2007)‘We worden ook heel vaak koeien genoemd, omdat er vroeger vooral dikke wijven lid waren.’Medusa-preses Mies Verhage over de geuzennaam van haar dispuut. (Mare 7, 18 oktober 2007)‘Als je brak bent, is het gemakkelijker om serieus te kijken.’Het Leidsch Studenten Draegers Gilde van Quintus is normaal heel verantwoordelijk, maar viert vanavond feest met de uitvaartverzorgers. (Mare 10, 18 november 2010)‘Ik heb de prins nog wel de hand geschud en gezegd dat ik hem eigenlijk maar een klootzak vond.’Huishoudster Rie Schild van ’t Heerenhoeckje blikt bij haar negentigste verjaardag even terug op de studententijd van Willem-Alexander. (Mare 8, 8 november 2012)‘Als het er om wat voor reden dan ook naar uitziet dat er sperma in het doucheputje gaat komen, kun je jezelf een hoop gênant schoonmaakwerk besparen door de koudwaterkraan open te draaien. Hebben we ergens gelezen.’Praktische studentenhuistips (Mare 1, 8 september 2011)‘Later in de wedstrijd schakel ik over op bouillon, dropjes, chips, rozijnen, koekjes en Fanta. Of ik geen last van mijn maag krijg? Op een gegeven moment ga je je zo klote voelen, dan maakt die maag ook niet meer uit. Als je het maar binnenhoudt.’Ultrarunner David Boone liep zijn beste tijden op de honderd kilometer dan ook met een kater. (Mare 11, 20 november 2014)‘Je bent jezelf niet als je nuchter bent.’Simon ‘Bokito’ van SSR-gezelschap de Bokkenrijders. (Mare 29, 21 mei 2015)‘De universiteit deelt geen xtc-pillen met haar logo uit, en zou ook een ongezonde bezigheid als marathonlopen niet hoeven ondersteunen. Speelt hier misschien het idee dat sporten leidt tot een gezonde geest in een gezond lichaam? Dat is een tragische misvatting, die op de Nederlandse televisie vrijwel dagelijks weersproken wordt, elke keer als een profvoetballer voor de microfoon staat.’Redactioneel commentaar op de samenwerking tussen de universiteit en de marathon van Leiden (Mare 1, 8 september 2016)‘Dan maar even afreageren in de kroeg, waar tot ver in het voorjaar "de dagelijkse kerstborrel" in ere werd gehouden. Mede daardoor groeiden de cafés Burgerzaken en De Burcht uit tot de broedplaats van de zelfbenoemde ‘Leidse cirkel’ – een groep van jonge literaire hemelbestormers die allemaal wel iets met Mare te maken hadden (gehad): Ilja Leonard Pfeijffer, Christiaan Weijts, Franca Treur, Gerardo Soto y Koelemeijer, Arjen van Veelen. Met de nodige zelfspot verklaarden ze er collectief de oorlog aan de Amsterdamse grachtengordel.’En niet te vergeten de veel te vroeg gestorven redacteur Thomas Blondeau, onderwerp van het prijswinnende verhaal ‘Het West-Vlaams Rouwhandboek’. (Mare 6, 24 oktober 2013)

» link  » minder

    Fri, 02 Jun 2   » meer
Huurwoningen wijken toch voor Humanities Campus

    Topic: Nieuws
De overburen van het Lipsius moeten toch wijken voor de bouwplannen van een nieuwe Humanities Campus. Dat heeft de gemeente Leiden vandaag bekendgemaakt.In november 2015 kondigde de Universiteit Leiden uitbreidingsplannen aan voor de Faculteit der Geesteswetenschappen. De 58 huurwoningen tegenover het Lipsiusgebouw zouden daarvoor gesloopt moeten worden. Op die plek zou een nieuw onderwijsgebouw verrijzen, en op de plek van het Lipsius een groot plein.De geschrokken bewoners wilden daar niets van weten. Eind 2016 besloot woningcorporatie De Sleutels haar medewerking aan de bouwplannen stop te zetten. De bewoners wilden namelijk nog altijd niet verhuizen. De universiteit wilde echter ook niet afwijken van haar voorkeursmodel.Het college van burgemeester en wethouders besloot begin april een poging te wagen om de campus alsnog van de grond te krijgen. Het voorlopige resultaat daarvan werd vandaag bekendgemaakt: de gemeente neemt nu de regie over, om tot een stedenbouwkundig model te komen. Woonruimte zal overigens wél een onderdeel van dat model worden. Volgens de gemeente draagt dat namelijk bij aan de verlevendiging van het gebied. Hoe die woonfunctie gerealiseerd wordt, moet de komende maanden blijken. ‘Duidelijk is wel dat de huurwoningen in de huidige vorm dienen te wijken’, meldt de gemeente op haar website. Voor de huidige bewoners zijn de door de Universiteit Leiden eerder genoemde alternatieve woonlocaties nog in beeld: de Kaasmarktschool, de locatie van Plexus en de Paviusstraat.Voor de zomer van 2018 is er naar verwachting een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan klaar, waarover de gemeenteraad dan een besluit kan nemen.Lees meer over de Humanities Campus en de bewoners in het artikel ‘Die campus komt er’, uit Mare 26 van 13 april.

» link  » minder

    Thu, 01 Jun 2   » meer
Sjappies niet vervolgd

    Topic: Nieuws
De vijf dispuutsleden van Sjap Esjedies die in oktober vorig jaar tijdens een ontgroening het regenboogkleurige gaybrapad bekladden, en daarbij een Hitlergroet deden, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk het vertrouwensbeginsel geschonden, zegt de rechtbank in Den Haag. De zaak is daarom niet-ontvankelijk verklaard.Vandaag om deed rechter Chris Hensen uitspraak, nadat twee weken geleden de advocaten van de Quinten pleitten dat het OM in de fout was gegaan. Deze had de verdachten namelijk toegezegd dat zij niet vervolgd zouden worden, als ze mee zouden werken aan mediation, waarbij ze in gesprek zouden gaan met de gemeente en het COC, en schadevergoeding zouden betalen. Het OM ging toch over tot vervolging, waarmee ze volgens de advocaten van de studenten het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.De Officier van Justitie beweerde dat verder onderzoek nieuwe feiten naar boven had gehaald, bijvoorbeeld dat een van de studenten een hakenkruis op zijn borst had getekend, en deze ook op het filmpje toonde.De rechtbank stelde de verdediging echter in het gelijk. De nieuwe feiten, die het OM aanvoerde, ‘zijn eigenlijk niet nieuw.’ Het hakenkruis is namelijk ook zichtbaar in het filmpje, dat toentertijd gemaakt werd van de ontgroeningsactie, en op internet de nodige ophef veroorzaakte.Daarnaast hebben de studenten zich aan de gemaakte afspraken gehouden. Hensen: ‘Uit het dossier blijkt dat de gesprekken hebben plaatsgevonden, en dat de verdachten een symposium hebben georganiseerd.’ De studenten organiseerden afgelopen zaterdag het symposium ‘Verschillen Verbinden’, in samenwerking met het COC.‘Er is sprake van een toezegging door het OM, en daar mogen verdachten op vertrouwen. Het OM heeft het vertrouwensbeginsel geschonden.’ De rechter benadrukte ook dat als dit het geval is, alleen in uitzonderlijke gevallen de vervolging toch wordt doorgezet. ‘Alles tezamen, is het oordeel dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard.’

Sjap Eisjesdies organiseerde vorige week samen met het COC een symposium op Quintus over diversiteit en acceptatie in de studentenwereld. Zie ook: 'Ik moet het nu zegggen'

» link  » minder

    Thu, 01 Jun 2   » meer
‘Scholieren zijn het grootste probleem’

    Topic: Nieuws
Studentenpartij ONS maakt zich zorgen over de overvolle rechtenbibliotheek. In de bieb in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) zitten niet alleen maar studenten. De partij ging scholieren tellen en komt met oplossingen om de drukte wat te verlichten.‘Ik heb laatst in de bibliotheek rondgelopen en het aantal scholieren geteld’, zei Sandra Putting van ONS onlangs tijdens de faculteitsraadsvergadering van Rechten. ‘Ze zijn goed te herkennen aan de examenbundels. Ik zag ze ook een beetje angstig naar me kijken: "Volgens mij gaat ze ons wegsturen," dachten ze naar mijn idee. Dat heb ik niet gedaan hoor, het was maar een onderzoek.’Uit een notitie van de partij blijkt dat vooral rond de examenperiode van de middelbare scholen de KOG-bibliotheek in trek is bij scholieren.‘Op een willekeurige dag in de week heb ik 37 scholieren in de bibliotheek geturfd’, schrijft Putting in de notitie. ‘Het aantal studieplekken op het KOG is in totaal ongeveer 346 plekken, waarvan 130 computerplekken en 216 "vrije" studieplekken. Tien procent van het totaal aantal zitplaatsen werd bezet door scholieren, maar deze zitten vooral op plekken zonder computer. Als je alleen kijkt naar de werkplekken zonder computer kom je uit op zeventien procent. ‘Dat is toch best nog wel veel,’ vond Putting. ‘Bij het campagne voeren voor de universitaire verkiezingen kregen we op de vraag: "Heb je al gestemd?" best vaak als antwoord: "Nee, ik ben nog geen achttien." Of: "Nee, ik zit hier niet op school."Het probleem speelt echter niet alleen in de eindexamenperiode. ‘Ook gedurende het jaar maken scholieren gretig gebruik van onze bibliotheek, evenals vele hbo-studenten,’ stelt de partij in de notitie.ONS wil de scholieren dan ook gaan weren. Bij voorkeur door, net als bij de UB, poortjes te plaatsen, maar controleren is ook een mogelijkheid. ‘De bibliotheek is gewoon niet voor scholieren bedoeld,’ aldus Putting. ‘Ze zijn het grootste probleem.’De partij stelt ook voor om in de A-gang van het KOG tijdens de tentamenperiode extra lokalen voor studie open te stellen.‘Onze faciliteiten zijn geliefd’, reageerde Dennis Hoitink van het bestuur.‘We gaan kijken of we tijdens tentamenperiodes nog meer ruimtes ter beschikking kunnen stellen aan studenten.‘Poortjes zijn een mogelijkheid. Scholieren kunnen echter ook een LU-card kopen voor dertig euro. Is dat wenselijk? Die vraag moeten we ook beantwoorden. Ik sta niet onwelwillend tegen poortjes, maar dat vergt wel een investering.’VB

» link  » minder

    Fri, 02 Jun 2   » meer
Huurwoningen wijken toch voor Humanities Campus

    Topic: Nieuws
De overburen van het Lipsius moeten toch wijken voor de bouwplannen van een nieuwe Humanities Campus. Dat heeft de gemeente Leiden vandaag bekendgemaakt.In november 2015 kondigde de Universiteit Leiden uitbreidingsplannen aan voor de Faculteit der Geesteswetenschappen. De 58 huurwoningen tegenover het Lipsiusgebouw zouden daarvoor gesloopt moeten worden. Op die plek zou een nieuw onderwijsgebouw verrijzen, en op de plek van het Lipsius een groot plein.De geschrokken bewoners wilden daar niets van weten. Eind 2016 besloot woningcorporatie De Sleutels haar medewerking aan de bouwplannen stop te zetten. De bewoners wilden namelijk nog altijd niet verhuizen. De universiteit wilde echter ook niet afwijken van haar voorkeursmodel.Het college van burgemeester en wethouders besloot begin april een poging te wagen om de campus alsnog van de grond te krijgen. Het voorlopige resultaat daarvan werd vandaag bekendgemaakt: de gemeente neemt nu de regie over, om tot een stedenbouwkundig model te komen. Woonruimte zal overigens wél een onderdeel van dat model worden. Volgens de gemeente draagt dat namelijk bij aan de verlevendiging van het gebied. Hoe die woonfunctie gerealiseerd wordt, moet de komende maanden blijken. ‘Duidelijk is wel dat de huurwoningen in de huidige vorm dienen te wijken’, meldt de gemeente op haar website. Voor de huidige bewoners zijn de door de Universiteit Leiden eerder genoemde alternatieve woonlocaties nog in beeld: de Kaasmarktschool, de locatie van Plexus en de Paviusstraat.Voor de zomer van 2018 is er naar verwachting een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan klaar, waarover de gemeenteraad dan een besluit kan nemen.Lees meer over de Humanities Campus en de bewoners in het artikel ‘Die campus komt er’, uit Mare 26 van 13 april.

» link  » minder

    Thu, 01 Jun 2   » meer
Sjappies niet vervolgd

    Topic: Nieuws
De vijf dispuutsleden van Sjap Esjedies die in oktober vorig jaar tijdens een ontgroening het regenboogkleurige gaybrapad bekladden, en daarbij een Hitlergroet deden, worden niet vervolgd. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk het vertrouwensbeginsel geschonden, zegt de rechtbank in Den Haag. De zaak is daarom niet-ontvankelijk verklaard.Vandaag om deed rechter Chris Hensen uitspraak, nadat twee weken geleden de advocaten van de Quinten pleitten dat het OM in de fout was gegaan. Deze had de verdachten namelijk toegezegd dat zij niet vervolgd zouden worden, als ze mee zouden werken aan mediation, waarbij ze in gesprek zouden gaan met de gemeente en het COC, en schadevergoeding zouden betalen. Het OM ging toch over tot vervolging, waarmee ze volgens de advocaten van de studenten het vertrouwensbeginsel heeft geschonden.De Officier van Justitie beweerde dat verder onderzoek nieuwe feiten naar boven had gehaald, bijvoorbeeld dat een van de studenten een hakenkruis op zijn borst had getekend, en deze ook op het filmpje toonde.De rechtbank stelde de verdediging echter in het gelijk. De nieuwe feiten, die het OM aanvoerde, ‘zijn eigenlijk niet nieuw.’ Het hakenkruis is namelijk ook zichtbaar in het filmpje, dat toentertijd gemaakt werd van de ontgroeningsactie, en op internet de nodige ophef veroorzaakte.Daarnaast hebben de studenten zich aan de gemaakte afspraken gehouden. Hensen: ‘Uit het dossier blijkt dat de gesprekken hebben plaatsgevonden, en dat de verdachten een symposium hebben georganiseerd.’ De studenten organiseerden afgelopen zaterdag het symposium ‘Verschillen Verbinden’, in samenwerking met het COC.‘Er is sprake van een toezegging door het OM, en daar mogen verdachten op vertrouwen. Het OM heeft het vertrouwensbeginsel geschonden.’ De rechter benadrukte ook dat als dit het geval is, alleen in uitzonderlijke gevallen de vervolging toch wordt doorgezet. ‘Alles tezamen, is het oordeel dat het OM niet-ontvankelijk moet worden verklaard.’

Sjap Eisjesdies organiseerde vorige week samen met het COC een symposium op Quintus over diversiteit en acceptatie in de studentenwereld. Zie ook: 'Ik moet het nu zegggen'

» link  » minder

    Thu, 01 Jun 2   » meer
‘Scholieren zijn het grootste probleem’

    Topic: Nieuws
Studentenpartij ONS maakt zich zorgen over de overvolle rechtenbibliotheek. In de bieb in het Kamerlingh Onnes Gebouw (KOG) zitten niet alleen maar studenten. De partij ging scholieren tellen en komt met oplossingen om de drukte wat te verlichten.‘Ik heb laatst in de bibliotheek rondgelopen en het aantal scholieren geteld’, zei Sandra Putting van ONS onlangs tijdens de faculteitsraadsvergadering van Rechten. ‘Ze zijn goed te herkennen aan de examenbundels. Ik zag ze ook een beetje angstig naar me kijken: "Volgens mij gaat ze ons wegsturen," dachten ze naar mijn idee. Dat heb ik niet gedaan hoor, het was maar een onderzoek.’Uit een notitie van de partij blijkt dat vooral rond de examenperiode van de middelbare scholen de KOG-bibliotheek in trek is bij scholieren.‘Op een willekeurige dag in de week heb ik 37 scholieren in de bibliotheek geturfd’, schrijft Putting in de notitie. ‘Het aantal studieplekken op het KOG is in totaal ongeveer 346 plekken, waarvan 130 computerplekken en 216 "vrije" studieplekken. Tien procent van het totaal aantal zitplaatsen werd bezet door scholieren, maar deze zitten vooral op plekken zonder computer. Als je alleen kijkt naar de werkplekken zonder computer kom je uit op zeventien procent. ‘Dat is toch best nog wel veel,’ vond Putting. ‘Bij het campagne voeren voor de universitaire verkiezingen kregen we op de vraag: "Heb je al gestemd?" best vaak als antwoord: "Nee, ik ben nog geen achttien." Of: "Nee, ik zit hier niet op school."Het probleem speelt echter niet alleen in de eindexamenperiode. ‘Ook gedurende het jaar maken scholieren gretig gebruik van onze bibliotheek, evenals vele hbo-studenten,’ stelt de partij in de notitie.ONS wil de scholieren dan ook gaan weren. Bij voorkeur door, net als bij de UB, poortjes te plaatsen, maar controleren is ook een mogelijkheid. ‘De bibliotheek is gewoon niet voor scholieren bedoeld,’ aldus Putting. ‘Ze zijn het grootste probleem.’De partij stelt ook voor om in de A-gang van het KOG tijdens de tentamenperiode extra lokalen voor studie open te stellen.‘Onze faciliteiten zijn geliefd’, reageerde Dennis Hoitink van het bestuur.‘We gaan kijken of we tijdens tentamenperiodes nog meer ruimtes ter beschikking kunnen stellen aan studenten.‘Poortjes zijn een mogelijkheid. Scholieren kunnen echter ook een LU-card kopen voor dertig euro. Is dat wenselijk? Die vraag moeten we ook beantwoorden. Ik sta niet onwelwillend tegen poortjes, maar dat vergt wel een investering.’VB

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Ontgroeningsopdracht: 'Pis tegen synagoge'

    Topic: Achtergrond
Aspirant-leden van het een Quintus-dispuut Sjap Eisjedies die afgelopen oktober het gaybrapad aan de Beestenmarkt met rode verf bekladden, kregen ook de opdracht om 'tegen een synagoge te pissen'.Dat bleek donderdagochtend bij de eerste zitting  tegen de studenten in de Haagse rechtbank.De advocaten van de Leidse studenten betoogden daar donderdagochtend dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk moet worden verklaard. Het OM zou hebben aangegeven dat er geen strafrechtelijk gevolg zou zijn, alleen mediation, aldus een van de advocaten.Dat de studenten nu alsnog voor de rechter gedaagd worden, is volgens de verdediging dan ook ‘complete onzin’. Twee van de vijf verdachten dienden een bezwaar tegen dagvaarding. De advocaten van de overige studenten pleiten voor het schrappen van verdere vervolging.Advocaat Alex Stipdonk noemt het ‘disproportioneel’: ‘Het is een uit de hand gelopen studentengrap. Het gaat strikt genomen om vernieling en medeplegen, van mensen zonder strafblad.’Het OM heeft inderdaad fouten gemaakt, gaf de officier van justitie toe, maar niet zodanig dat de zaak niet moet worden doorgezet. ‘Dit is geen ludieke studentengrap geweest. Dit was een statement dat de samenleving schokte. Er werd ook een hakenkruis getoond, en er waren andere discriminerende opdrachten, zoals "pis tegen een synagoge".'De rechtbank stelde eerder, in een besloten gedeelte van de zitting, vast dat het OM inderdaad het vertrouwen heeft geschonden door de toezegging niet na te komen, maar dat dit niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van de zaak. Door het aanvullende verweer neemt de rechter deze beslissing opnieuw in overweging.‘Het is jammer dat de verdachten niet zelf aanwezig zijn’, vond rechter Chris Hensen. ‘Dan hadden we uit hun mond kunnen horen hoe zij het hebben ervaren. Het is wel opvallend dat niemand van de vijf in hun verklaringen verbaasd is. Niemand zegt: "Waarom zit ik hier? Ik dacht dat ik niet meer vervolgd zou worden?"’De uitspraak volgt over twee weken.

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Veel fouten bij bouw bètacampus

    Topic: Nieuws
Zowel bij planning, aanbesteding en bouw van de bètacampus zijn tijdens de eerste fase fouten gemaakt, blijkt uit een rapport van adviesbureau Bouw Commissioning Nederland.Het begon al met de inpassing van het gebouw in het bestemmingsplan van de gemeente Leiden. Er is voor gekozen om niet af te wijken van dit plan. Hoger bouwen dan 22 meter is in dit plan niet toegestaan. Daardoor konden de verdiepingen maximaal vier meter worden: erg krap voor het inpassen van labs, bleek later. Ook met betrekking tot onderhoud blijft dit voor problemen zorgen.‘Dit soort wezenlijke uitgangspunten moeten meer ter discussie gesteld worden gedurende het ontwerpproces’, schrijft het bureau, dat het onderzoek op verzoek van het college van bestuur deed.Er is veel geld uitgegeven om ontstane problemen tijdens de bouw alsnog aan te passen. Het was beter geweest om dit vooraf af te stemmen. Er is destijds voor gekozen om het werk in drie percelen aan te besteden: een bouwkundig perceel, een installatietechnisch perceel en een perceel voor de inbouw van de laboratoria. Die aanpak werkte niet goed. De keuze om de installateur (perceel 2) apart te selecteren en vervolgens onder te brengen bij de bouwkundig aannemer (perceel 1) heeft ongelukkig uitgepakt. De bouwkundig aannemer was hierdoor gedwongen met een partij samen te werken die niet zijn voorkeur had, wat de samenwerking niet bevorderde.Het project heeft last gehad van de recessie in de bouw. Daardoor hebben de uitvoerende partijen, met name de installateur, laag aangeboden. Verder werden er diverse reorganisaties doorgevoerd bij verschillende partijen. Dat zorgde weer voor frictie bij de bouw. Het is van belang dat niet alleen een lage prijs een rol speelt bij de aanbesteding, aldus het rapport.De oplevering van het gebouw was zes maanden later dan gepland, maar dat is een ‘beperkte vertraging voor een complex project’.Het gebouw is ook meteen opgeleverd aan de faculteit. Die kreeg met alle kinderziekten te maken. Als fase twee van het campus af is, krijgt eerst de afdeling Vastgoed de gebouwen in beheer. Na een tijdje proefdraaien wordt dan pas het gebouw overgedragen aan de faculteit.

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Net gekocht: schetsboek van Ed van der Elsken

    Topic: Nieuws
De bovenstaande foto’s staan in een schetsboek van Ed van der Elsken 񢈅-1990), dat sinds kort in het bezit is van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Van der Elsken was een Nederlandse fotograaf, die met zijn vrouw Gerda in 1959 en 1960 een wereldreis maakte. Het daaruit voorgekomen fotoboek Sweet Life verscheen zes jaar later, en geldt als een belangrijk werk in de wereld van de Nederlandse fotografie. Het schetsboek geeft een kijkje in het proces waarmee het boek tot stand is gekomen.

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Ontgroeningsopdracht: 'Pis tegen synagoge'

    Topic: Achtergrond
Aspirant-leden van het een Quintus-dispuut Sjap Eisjedies die afgelopen oktober het gaybrapad aan de Beestenmarkt met rode verf bekladden, kregen ook de opdracht om 'tegen een synagoge te pissen'.Dat bleek donderdagochtend bij de eerste zitting  tegen de studenten in de Haagse rechtbank.De advocaten van de Leidse studenten betoogden daar donderdagochtend dat het Openbaar Ministerie (OM) niet ontvankelijk moet worden verklaard. Het OM zou hebben aangegeven dat er geen strafrechtelijk gevolg zou zijn, alleen mediation, aldus een van de advocaten.Dat de studenten nu alsnog voor de rechter gedaagd worden, is volgens de verdediging dan ook ‘complete onzin’. Twee van de vijf verdachten dienden een bezwaar tegen dagvaarding. De advocaten van de overige studenten pleiten voor het schrappen van verdere vervolging.Advocaat Alex Stipdonk noemt het ‘disproportioneel’: ‘Het is een uit de hand gelopen studentengrap. Het gaat strikt genomen om vernieling en medeplegen, van mensen zonder strafblad.’Het OM heeft inderdaad fouten gemaakt, gaf de officier van justitie toe, maar niet zodanig dat de zaak niet moet worden doorgezet. ‘Dit is geen ludieke studentengrap geweest. Dit was een statement dat de samenleving schokte. Er werd ook een hakenkruis getoond, en er waren andere discriminerende opdrachten, zoals "pis tegen een synagoge".'De rechtbank stelde eerder, in een besloten gedeelte van de zitting, vast dat het OM inderdaad het vertrouwen heeft geschonden door de toezegging niet na te komen, maar dat dit niet leidt tot niet-ontvankelijkheid van de zaak. Door het aanvullende verweer neemt de rechter deze beslissing opnieuw in overweging.‘Het is jammer dat de verdachten niet zelf aanwezig zijn’, vond rechter Chris Hensen. ‘Dan hadden we uit hun mond kunnen horen hoe zij het hebben ervaren. Het is wel opvallend dat niemand van de vijf in hun verklaringen verbaasd is. Niemand zegt: "Waarom zit ik hier? Ik dacht dat ik niet meer vervolgd zou worden?"’De uitspraak volgt over twee weken.

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Veel fouten bij bouw bètacampus

    Topic: Nieuws
Zowel bij planning, aanbesteding en bouw van de bètacampus zijn tijdens de eerste fase fouten gemaakt, blijkt uit een rapport van adviesbureau Bouw Commissioning Nederland.Het begon al met de inpassing van het gebouw in het bestemmingsplan van de gemeente Leiden. Er is voor gekozen om niet af te wijken van dit plan. Hoger bouwen dan 22 meter is in dit plan niet toegestaan. Daardoor konden de verdiepingen maximaal vier meter worden: erg krap voor het inpassen van labs, bleek later. Ook met betrekking tot onderhoud blijft dit voor problemen zorgen.‘Dit soort wezenlijke uitgangspunten moeten meer ter discussie gesteld worden gedurende het ontwerpproces’, schrijft het bureau, dat het onderzoek op verzoek van het college van bestuur deed.Er is veel geld uitgegeven om ontstane problemen tijdens de bouw alsnog aan te passen. Het was beter geweest om dit vooraf af te stemmen. Er is destijds voor gekozen om het werk in drie percelen aan te besteden: een bouwkundig perceel, een installatietechnisch perceel en een perceel voor de inbouw van de laboratoria. Die aanpak werkte niet goed. De keuze om de installateur (perceel 2) apart te selecteren en vervolgens onder te brengen bij de bouwkundig aannemer (perceel 1) heeft ongelukkig uitgepakt. De bouwkundig aannemer was hierdoor gedwongen met een partij samen te werken die niet zijn voorkeur had, wat de samenwerking niet bevorderde.Het project heeft last gehad van de recessie in de bouw. Daardoor hebben de uitvoerende partijen, met name de installateur, laag aangeboden. Verder werden er diverse reorganisaties doorgevoerd bij verschillende partijen. Dat zorgde weer voor frictie bij de bouw. Het is van belang dat niet alleen een lage prijs een rol speelt bij de aanbesteding, aldus het rapport.De oplevering van het gebouw was zes maanden later dan gepland, maar dat is een ‘beperkte vertraging voor een complex project’.Het gebouw is ook meteen opgeleverd aan de faculteit. Die kreeg met alle kinderziekten te maken. Als fase twee van het campus af is, krijgt eerst de afdeling Vastgoed de gebouwen in beheer. Na een tijdje proefdraaien wordt dan pas het gebouw overgedragen aan de faculteit.

» link  » minder

    Thu, 18 May 2   » meer
Net gekocht: schetsboek van Ed van der Elsken

    Topic: Nieuws
De bovenstaande foto’s staan in een schetsboek van Ed van der Elsken 񢈅-1990), dat sinds kort in het bezit is van de Leidse Universiteitsbibliotheek. Van der Elsken was een Nederlandse fotograaf, die met zijn vrouw Gerda in 1959 en 1960 een wereldreis maakte. Het daaruit voorgekomen fotoboek Sweet Life verscheen zes jaar later, en geldt als een belangrijk werk in de wereld van de Nederlandse fotografie. Het schetsboek geeft een kijkje in het proces waarmee het boek tot stand is gekomen.

» link  » minder

    Thu, 11 May 2   » meer
Nog steeds angst en intimidatie

    Topic: Nieuws
Angst op de werkvloer blijft een probleem bij Sociale Wetenschappen. Dat blijkt uit het rapport van de vertrouwenspersoon van de faculteit.Door Anoushka Kloosterman In het rapport van vertrouwenspersoon Wahid Shadid staat dat vorig jaar achttien personen hem benaderden met verschillende klachten, waaronder ‘psychische intimidaties en angst op de werkvloer’.

Onder het kopje ‘specifiek voor aio’s’ staat in het lijstje klachten, naast onderwijsbelasting, publicatiedruk en gebrek aan onderzoekbegeleiding, ook ‘intimidatie door leidinggevende en stress’.

Daarnaast heeft ‘een niet onbelangrijk deel’ van de medewerkers, vier van de achttien, klachten die ‘direct of indirect’ te maken hebben met het rapport van Shadid over 2015. Daarin kwam naar buiten dat een groot aantal medewerkers naar de vertrouwenspersoon stapte met klachten over psychische intimidatie en angst.

Het rapport is anoniem, dus het is niet duidelijk van welke opleidingen de werknemers komen. Wel is bekend dat het instituut pedagogiek kampte met een ernstig verstoord werkklimaat.

Tegenover Mare vertelden werknemers dat zij veel angst ervaarden op de werkvloer, en dat er bij conflict met ontslag werd gedreigd. Het faculteitsbestuur stelde ook een onafhankelijk onderzoek in, waaruit bleek dat ‘onveiligheid diepgeworteld is in het werkklimaat’ van het instituut. Eric Fischer werd vervolgens door de faculteit aangesteld als wetenschappelijk directeur om de problematiek aan te pakken.

De vier personen die naar Shadid toestapten, hadden klachten over de wijze hoe er nu met de problematiek om wordt gegaan. ‘Deze vier (allen wp-medewerkers) brachten hoofdzakelijk hun onvrede met de wijze waarop het faculteitsbestuur is omgegaan met het aspect “angst op de werkvloer” en de als gevolg daarvan getroffen maatregelen op hun instituut’.

Verderop staat dat sommigen van de medewerkers die angst naar voren brachten, meenden namens andere collega’s te spreken.

Het rapport is voorgelegd aan de instituten, zegt Hanna Swaab, decaan van faculteit Sociale Wetenschappen. ‘Het is alleen een aanwijzing dat er ergens dingen spelen. Dan bespreken we het met de wetenschappelijk directeur, met de vraag of deze het kan plaatsen en onderzoeken. Dat is nu ook gebeurd. Het is uiteraard een heel belangrijk punt van aandacht.’

Over pedagogiek zegt ze: ‘De nieuwe wetenschappelijk directeur is specifiek aangesteld om met dit probleem aan de slag gegaan. Dus het is niet zo raar dat een aantal mensen zijn die zeggen: het is nog niet helemaal wat het zou moeten zijn.’

» link  » minder

    Thu, 11 May 2   » meer
Huren veel te hoog

    Topic: Nieuws
Studenten betalen te veel huur voor hun kamers, schrijft de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) in een rapport. Van alle Leidse studenten zou bijna 85 procent te veel betalen, gemiddeld 106 euro per persoon per maand.Het rapport is gebaseerd op gegevens van de website www.checkjekamer.nl, waar studenten hun kamerprijs kunnen controleren aan de hand van een puntensysteem, het woningswaarderingsstelsel (WWS) van de Huurcommissie. Hoe meer punten een kamer krijgt, hoe hoger de maximaal toegestane huurprijs is.LSVb-voorzitter Jarmo Berkhout: ‘Verhuurders zijn wettelijk verplicht om zich aan de maximale huurprijs te houden. Die is landelijk bepaald. Het maakt dus niet uit of je aan een gewilde straat woont of niet, in tegenstelling tot wat mensen denken.’In 2016 hebben 203 Leidse studenten hun huurprijs gecontroleerd op de website, van wie 172 een te hoge huur betaalden volgens het puntensysteem. Bij particuliere verhuurders zijn studenten gemiddeld het slechtst af.Voor Ardin van Mourik, directeur van kenniscentrum studentenhuisvesting Kences, is dat een bekend probleem. ‘Er is een gebrek aan controle op particuliere verhuurders. Niemand komt erachter als zij teveel huur vragen, tenzij een student daarvan melding maakt bij de Huurcommissie. Studentenwoningcorporaties worden door de raad van commissarissen en het ministerie in de gaten gehouden.’De huurprijzen bij studentenhuisvester DUWO liggen vaak zelfs onder de maximumgrens, volgens beleidsmedewerker Frans van der Zon.‘Als we een nieuwe woning bouwen, tellen we met een plattegrond de punten volgens het WWS om de maximale huurprijs te bepalen. Meestal vragen we een lager bedrag. Het kan wel eens voorkomen dat we er per ongeluk boven zitten, na een verbouwing bijvoorbeeld. DUWO-huurders die vermoeden dat ze teveel betalen, kunnen dat bij ons aangeven. Als na controle blijkt dat de huurprijs inderdaad te hoog is, passen we die natuurlijk aan.’LSVb-voorzitter Berkhout denkt dat het huurprijzenprobleem vooral ontstaat door het gebrek aan consequenties.‘De prikkel ontbreekt voor verhuurders om zich aan de regels te houden, omdat er geen boetes op staan’, stelt de voorzitter. Volgens Van Mourik ligt er al een wetsvoorstel voor zo’n boetesysteem: ‘Als een verhuurder dan vaker gedaagd wordt bij de Huurcommissie, moet hij een bedrag betalen. Dat lijkt me een grote verbetering.’In Leiden zijn er wel maatregelen tegen te hoge huurprijzen, maar alleen voor zogenoemde doorverhuurbureaus, de bemiddelaars tussen huiseigenaren en huurders. Zulke bureaus maken zich vaak schuldig aan te hoge huurprijzen, volgens fractievoorzitter Mart Keuning van ChristenUnie Leiden.‘Om kamers te mogen verhuren moeten doorverhuurbureaus aan bepaalde voorwaarden voldoen: geen huurprijs boven de maximumgrens, een deugdelijke administratie voeren en geen vage kosten zoals sleutelgeld. Voldoen ze daar niet aan, dan trekken we de vergunning in. Als ze dan toch kamers verhuren, moeten ze een flinke geldsom betalen. Consequenties zijn er dus wel. De gemeente moet ze alleen nog beter gaan handhaven.’Raadslid Keuning heeft in de gemeenteraadsvergadering van 9 mei actuele vragen gesteld over de handhaving van hoge huurprijzen voor studenten.De LSVb gaat komende week langs verschillende studentensteden om actie te voeren, in de hoop dat studenten vaker naar de Huurcommissie zullen stappen als ze teveel betalen.‘We willen dat studenten weten wat hun rechten zijn’, aldus Berkhout.

» link  » minder

    Thu, 11 May 2   » meer
Nieuwe bachelor is 'waagstuk'

    Topic: Nieuws
Het instituut Politieke Wetenschap wil in 2018 een nieuwe bachelorspecialisatie starten. Een deel van de politicologen maakt zich zorgen over de plannen.‘Ik heb de afgelopen week wat verontruste geluiden ontvangen van Politieke Wetenschap’, zei Charlotte de Roon van personeelspartij PhDoc tijdens de universiteitsraadsvergadering maandag.

‘Het is de bedoeling dat in 2018 een nieuwe bachelorspecialisatie politics, philosophy and economics (PPE) van start gaat in Leiden. In september 2017 gaat de bachelorspecialisatie international relations and organisations (IRO) beginnen in Den Haag. Die opleiding gaat heel hard. Dat eist heel veel van het personeel. Er is wel wat weerstand tegen weer een nieuwe opleiding. Zeker nu IRO nog niet eens draait.

‘Ik wil graag van het college weten waarom deze opleiding per se in 2018 al moet beginnen. Kan dat niet een jaar later? Dan kan IRO rustig een eerste cohort draaien.’

‘Er zijn zeker zorgen over de plannen’, aldus Hans Oversloot, die als universitair docent is verbonden aan het instituut. ‘Ik vind het onverstandig, en er zijn anderen die het met mij eens zijn, om dan alweer aan een nieuw waagstuk te beginnen. Het wordt al lastig genoeg om de kwaliteit van IRO te waarborgen. Zeker als je hoort dat er al meer dan duizend aanmeldingen zijn voor die opleiding. Dan ben ik daar niet gerust op. Zeker met het aantal medewerkers dat we hebben. Je kunt dan wel meer staf rekruteren, maar dat kost tijd.’

‘Onze opleidingen komen goed uit evaluaties en visitaties’, reageert hoogleraar empirische politicologie Rudy Andeweg. ‘Maar een goede reputatie is een kostbaar en ook kwetsbaar bezit. Die kun je zo kwijt spelen. Het wordt een enorme uitdaging om die kwaliteit te blijven bieden. Zeker nu blijkt dat IRO veel studenten gaat trekken. Het laatste getal dat ik heb meegekregen is iets van de 700 tot 800 aanmeldingen. Als we daarnaast nog gedwongen worden om in 2018 nog een variant te starten, dan is dat zeker een grote zorg.’

Personeelsraadslid Bart van der Steen (FNV Overheid) haalde de enorme snelle groei van de Geesteswetenschappenopleiding international studies aan.

Die is toch wel iets te snel gegaan, maar het lijkt er op dat daar geen lering uit is getrokken. Door bijvoorbeeld een maximum aantal studenten in te voeren. Zo voorkom je enorme toename in werkdruk en zo krijgt een studie de kans om geleidelijk te groeien.’
Maria Tiggelaar van studentenpartij LVS wil ‘een debacle’ zoals bij international studies voorkomen.
‘Daar wordt met streams gewerkt omdat de zaal te klein is. Studenten moeten wel op een normale manier college krijgen.’
Het bestuur van het instituut Politieke Wetenschap was bij ter perse gaan van deze Mare niet bereikbaar voor commentaar. VB

» link  » minder

    Thu, 04 May 2   » meer
Kritiek op taaleis Engels

    Topic: Nieuws
Propedeuse-instromers uit het hbo moeten voortaan aantonen dat hun niveau van Engels voldoende is. Dat staat in de onderwijs- en examenregeling van Geesteswetenschappen voor komend collegejaar, voor Engelstalige opleidingen. Ook voor internationale studenten geldt een taaleis. Studentraadsleden vinden dat niet eerlijk.Door Marleen van Wesel ‘Bovendien komt de taaleis in de memo van het faculteitsbestuur een beetje uit de lucht vallen’, merkt studentraadslid Daniël Amesz (BeP) op.

Sinds enkele jaren is het wettelijk toegestaan om extra toelatingseisen te stellen aan studenten die met een hbo-propedeuse instromen op de universiteit. In de onderwijs- en examenregeling (OER’en) voor komend collegejaar wil het faculteitsbestuur van Geesteswetenschappen daar voor het eerst gebruik van maken, met een taaleis Engels voor Engelstalige opleidingen.

Die OER’en werden afgelopen faculteitsraadsvergadering besproken. Daarin stond onder meer: ‘Over het algemeen is niet zichtbaar dat studenten met een hbo-propedeuse duidelijk slechter presteren dan studenten met een vwo-diploma. Uit beschikbare gegevens over studiesucces komt deze groep niet als probleemgroep naar boven.’

Amesz: ‘Er staat eigenlijk: “Er is geen enkel probleem, maar hier is toch een extra eis.”’

‘We willen inderdaad geen extra eisen stellen aan hbo-instromers, behálve aan hun niveau van Engels wanneer zij een Engelstalige opleiding gaan doen’, verduidelijkt vice-decaan Egbert Fortuin. ‘Het blijkt namelijk dat hun Engels slechter is dan dat van vwo’ers.’

Volgens Waldemar Wolters, International Student Party, wordt nog een groep gediscrimineerd door taaleisen: internationale studenten. ‘Steeds meer studies stappen over op het Engels. Vwo’ers worden gewoon aangenomen, ook met een 5,5 op hun cijferlijst. Duitse studenten, die volgens hun curriculum een vergelijkbaar niveau zouden moeten hebben, moeten een taaltoets doen.’ 

Voor onder meer Dutch Studies, International Studies, South and Southeast Asian Studies en Urban Studies geldt inderdaad een minimumniveau van het Engels. Een Nederlands vwo-diploma en nog enkele internationale diploma’s volstaan volgens de OER’en. Anders moet de student bijvoorbeeld beschikken over een TOEFL-score.

‘We kennen het vwo heel goed’, verklaart Fortuin het onderscheid. Het checken van allerlei internationale vooropleidingen zou volgens decaan Mark Rutgers ‘een zeer complexe aangelegenheid’ zijn. Als voorbeeld noemt Rutgers Engeland, waar je voor verschillende vakken op verschillende niveaus examen kunt doen. 

Wolters maakt op een kladblaadje een snelle schatting van de kosten voor al die toetsen van internationale studenten. ‘In onze beleving is het oneerlijk voor een grote groep studenten, dat ze een dure toets moeten doen’, vindt ook Amesz.

‘Je kúnt die last bij de universiteit leggen, maar dat gaat weer af van ons onderwijsbudget’, reageert Rutgers vanuit het bestuur. En op Wolters’ voorstel om in elk geval beter te kijken naar veelvoorkomende vooropleidingen: ‘Dat zou ik dan liever in VSNU-verband doen, en niet als één faculteitje.’ 

Omgekeerd wil Wolters weten: ‘Is er überhaupt getoetst of mensen met een 4 of 5 op hun vwo-eindlijst ook meer moeite hebben met hun opleiding?’ 

Daarover is volgens het bestuur wel onderzoek beschikbaar bij het ICLON, maar, benadrukt Fortuin: ‘We ontvangen nu geen geluiden over knelpunten bij vwo’ers, waardoor een aanleiding ontbreekt om daarvoor de regels te veranderen.’ Na een zoveelste tegenwerping over verplichte dure taaltoetsen, gooit de vice-decaan het over een andere boeg: ‘Over deze tekst is goed nagedacht. Het is niet geschreven door domme mensen.’ 

Niet veel later stemt de raad unaniem in met de OER’en voor komend collegejaar.

Honderd voldoendes herkanst

De onderwijs- en examenregeling (OER’en) worden elk jaar per faculteit opnieuw vastgesteld. De faculteitsraadsleden hebben daarbij instemmingsrecht. Het zijn regels waarin bijvoorbeeld is vastgelegd welke toelatingseisen er voor opleidingen gelden en hoelang docenten over het nakijken van tentamens mogen doen.

De OER’en mogen niet afwijken van de wet en de Leidse universitaire richtlijnen, maar er is wel enige vrijheid. Zo verschillen de regels over het mogen herkansen van voldoendes per faculteit. Bij Geesteswetenschappen werd dat vorig jaar bijvoorbeeld ingevoerd, op verzoek van de raadsleden.

Er werd toen niet direct overeenstemming bereikt met het bestuur, waardoor het stemmen over de OER’en verschillende malen werd uitgesteld. Dit jaar kwamen ze er dus sneller uit. Alleen aan een formulering over de nakijktermijn werd ter plaatse nog iets gesleuteld.

Het herkansen van voldoendes blijft komend jaar onder de huidige voorwaarden mogelijk. ‘Wij als faculteitsbestuur zijn tegen het herkansen van voldoendes’, benadrukte vice-decaan Egbert Fortuin nog eens. Het bestuur vond het echter te vroeg om de huidige praktijk al te evalueren. De raad was het daarmee eens. Zo’n honderd geesteswetenschappenstudenten hebben sinds de invoering al gebruik gemaakt van de mogelijkheid.

» link  » minder

    Thu, 04 May 2   » meer
Meer vrouwen, extra aandacht autisme

    Topic: Nieuws
De bètafaculteit wil meer vrouwen trekken, en beter leren omgaan met autistische studenten. Dat staat in het nieuwe actieplan diversiteit.Eind 2018 moet het percentage vrouwelijke professoren en het percentage vrouwelijke tenure-trackers (postdocs met uitzicht op een vaste aanstelling als hoogleraar) hoger zijn.De pot met geld die onderwijsminister Bussemaker vorig jaar beschikbaar stelde voor meer vrouwelijke hoogleraren, moet in elk geval drie aanstellingen opleveren. Daarnaast moet in de benoemingscommissies van alle hoogleraarsposten tenminste één vrouw komen te zitten.Er moeten ook betere voorzieningen voor blinden en slechthorenden komen, maar daarvoor is nog geen concrete datum gepland.Ook aan de studentenkant richt de diversiteitsaandacht zich op de ondervertegenwoordiging van vrouwen. Bij informatica is zo’n tien procent van de eerstejaars vrouw, bij de andere ‘harde’ bètavakken ongeveer een kwart. Speciale ‘ladies days’ voor aankomende studentes moeten dat gaan opkrikken.Ook komt er aandacht voor de relatief hoge uitval onder ‘bi-culturele studenten’: die haken universiteitsbreed wat vaker af. Of dat bij de bèta-studies ook het geval is is niet zo makkelijk vast te stellen, omdat het relatief kleine opleidingen zijn. Bij het wat grotere BioFarmaceutische Wetenschappen lijkt het in elk geval te spelen. Prof. dr. Marcellus Ubbink waarschuwde maandag tijdens de faculteitsraadsvergadering voor een teveel op iemands achtergrond gerichte aanpak: ‘Je moet corrigeren voor bijvoorbeeld een gemiddeld lagere sociaal-economische status. Je wil deze studenten niet in een hoek duwen als dat niet relevant is.’De bètafaculteit telt relatief veel autistische studenten. Zo’n zeventig FWN-studenten zijn op grond van hun autisme wel eens langs geweest bij Fenestra, de Plexus-tak voor studeren met een handicap. Dat is ongeveer vijf procent van alle bèta’s in spe. ‘Die groep komt nu dankzij betere begeleiding vaker door het middelbaar onderwijs heen, en dat is heel goed. Maar hoe moeten wij daarmee omgaan?’ vatte onderwijsbeleidsmedewerker Eline Bergijk het probleem samen. In speciale trainingen moeten docenten en studiebegeleiders dat gaan leren.

» link  » minder

    Thu, 04 May 2   » meer
'Investeer miljoen in lokale journalistiek'

    Topic: Nieuws
De gemeente Leiden zou een fonds van een miljoen euro moeten instellen om de lokale journalistiek te steunen, adviseren journalistiekdocenten van de Universiteit Leiden.Twee euro per Leidenaar, voor een periode van vier jaar, voor een onafhankelijk journalistiekfonds. Dat is wat docenten Jaap de Jong en Willem Koetsenruiter zouden willen zien. De Leidse gemeenteraad had om zo’n advies gevraagd, want een gedeelte van de raad maakt zich zorgen over verschraling van de Leidse journalistiek. Het Leidsch Dagblad verkeert in financiële problemen, en ook Mare heeft de afgelopen jaren flink aan menskracht ingeboet. Online initiatieven als Leidsch.nu en de plaatselijke versie van dichtbij.nl sneuvelden. Daardoor is er minder ruimte voor diepgang in de berichtgeving. Geen nieuws is slecht nieuws, en niet alleen vor journalisten.Leidse media en onafhankelijke journalisten die daarmee samenwerken zouden bij dat fonds kunnen aankloppen met een voorstel. Als het iets met Leiden te maken heeft en ook daadwerkelijk interessant is voor de Leidenaren, maakt de aanvrager kans op een beurs.Of het fonds er ook komt, en of het ook zo groot wordt als de docenten dat voor zich zien, is nog niet zeker. Eerst moet het voorstel nog langs de Leidse gemeenteraad. BBHet rapport zelf staat online bij de buren van Sleutelstad.nl

» link  » minder

    Thu, 13 Apr 2   » meer
'Tutoren zuipen het geld weg'

    Topic: Nieuws

Volgens studentenpartij CSL betaalt de faculteit Rechten onbedoeld het kroegbezoek van studenten. ‘Ik schrik hiervan.’

De faculteit Rechten neemt haar eerstejaars bij de hand in het zogeheten Leiden Law Practices (LLP). De propedeuse-studenten krijgen in een werkgroep uitleg van tutoren over de studie, de faculteit en hoe je het beste kunt studeren. Er is ook budget beschikbaar voor uitstapjes om elkaar beter te leren kennen.

‘In de praktijk is het soms lastig om dit soort uitstapjes te organiseren. Studenten kunnen vaak niet, dan blijft het geld over,’ zei Joost Vedder van studentenpartij CSL tijdens de faculteitsraad maandag.

‘Ik heb nu gehoord, en daar schrok ik echt wel van, dat de studenttutoren dan zeggen: "We gaan met z’n allen naar de kroeg en we gaan het geld wegzuipen." Dat lijkt me niet de bedoeling.’

‘Ik hoor wel vaker dat het lastig om een bijeenkomst te plannen, maar dat het zo kan gaan heb ik nog nooit eerder gehoord,’ reageerde decaan Joanne van der Leun. ‘Het budget is duidelijk bedoeld om de community te bevorderen voor de gehele groep. Of in elk geval zoveel mogelijk leden van de groep. Niet voor de tutoren om zelf iets te doen.’

‘De vraag die ik altijd stel: Kun je het voor jezelf rechtvaardigen, dat je belastingcenten naar de kroeg brengt?’, voegde Dennis Hoitink van het bestuur daar aan toe.

‘Dat kan als er een aantal studenten uit de groep aanwezig is in die kroeg’, aldus portefeuillehouder onderwijs Peter van Es.

‘En daar onder het genot van een glaasje een geweldige community gaat builden. Maar gaat het om tutoren die onder elkaar gaan feesten op kosten van de faculteit?’

Volgens Vedder zit het iets anders. ‘De tutoren zeggen: "We gaan naar de kroeg. Kom en neem zoveel mogelijk vrienden mee." Het geld moet op. Mijn huisgenoten zijn mee geweest met een tutorgroep en hebben dus op kosten van de universiteit bier gedronken.’

‘Dat is een duidelijk geval van hoe het niet moet’, vond Van der Leun. ‘Dit moeten we onder de aandacht brengen bij de coördinatoren van het tutoraat. Het geld moet op de juiste manier gebruikt worden. Maar we willen niet alles dichttimmeren. Als je bijvoorbeeld met je groep pizza wilt eten, dan moet dat kunnen. Maar als het verkeerd gaat, dan besteden we daar aandacht aan.’

‘Ik ben blij dat je dit meldt’, zei portefeuillehouder onderzoek Larissa van den Herik tegen Vedder.

‘Ik wil hierin in het kader van diversiteit en inclusiviteit ook nog iets over opmerken. Activiteiten met veel alcohol schrikken ook bepaalde studenten af. Misschien moet je dit soort dingen helemaal niet doen.’

Vincent Bongers» link  » minder

    Thu, 13 Apr 2   » meer
Geld, stenen en een lintje

    Topic: Nieuws

‘De man van geld en stenen,’ noemde de Leidse burgemeester Henri Lenferink de vicevoorzitter van het college van bestuur, Willem te Beest. Hij gaat 1 mei met pensioen, en zijn afscheid van de Universiteit Leiden werd op 7 april gevierd in de Pieterskerk. Hij ontving een koninklijke onderscheiding. Te Beest vervulde zijn functie twaalf jaar, en hield zich bezig met financiën, huisvesting en ICT. Zo heeft hij geholpen bij de realisatie van de nieuwe bètacampus en leidde hij de implementatie van Usis.

Foto Marc de Haan» link  » minder

    Thu, 13 Apr 2   » meer
Rechten wil rijke rokers niet wegjagen

    Topic: Nieuws

De faculteitsraad Rechten heeft kritiek op de plannen om een rokersruimte te maken op het terrein van de Oude Sterrewacht.

Maandag werd tijdens de faculteitsraad het arbo-, veiligheid- en milieujaarplan van Rechten besproken. Personeelsraadslid Bart Labuschagne merkte op dat er plannen zijn om bij de Oude Sterrewacht, die voornamelijk door Rechten wordt gebruikt, een rookvoorziening te maken.

De reden: ‘Als het regent wordt er in de opening van de voordeur gerookt, wat niet wenselijk is’, las Labuschagne voor. ‘Hoe gaat dat eruitzien? Een lelijk ding bij een monumentaal pand, waar al die rokers onder gaan staan?’

‘We zijn aan het kijken hoe we een passende rookvoorziening kunnen maken voor de Sterrewacht’, aldus Thomas van Beek, hoofd facilitaire zaken van Rechten. ‘Er is er een ontworpen door een architect, maar die is te duur om uit te voeren, helaas. We kijken nu of een afgeslankte versie mogelijk is.’

Decaan Joanne van der Leun: ‘Met een mooie koepel?’

Van Beek: ‘Het ontwerp is prachtig, maar ik denk niet dat we die uitgave kunnen verantwoorden. Ons geld is voor onderzoek en onderwijs, niet voor rookvoorzieningen.’

Joris Zielstra van studentenpartij ONS Leiden zag het plan niet zo zitten: ‘Ik heb het idee dat deze oplossing wat ver gaat. Het is niet de juiste gang van zaken om studenten die in de deuropening roken te gaan faciliteren. Wijs ze er gewoon op dat het niet mag, stuur ze weg.

‘Gaat het om studenten?,’ wilde Van der Leun weten.

‘Het gaat zowel om studenten als om notarissen en andere professionals die daar cursussen volgen’, legde Van Beek uit. ‘In die tweede groep zitten wel personen die als ze op het roken worden geattendeerd, minder makkelijk aanspreekbaar zijn…..ze reageren niet zo vriendelijk.’

De faculteit haalt behoorlijk veel geld binnen met deze post-academische cursussen.

Van Beek: ‘We willen dat deze personen blijven komen en niet dat ze straks zeggen: in Leiden moet je niet zijn, want daar kun je niet roken. ‘Deze universiteit wil onderscheidend zijn, maar niet op dit punt, lijkt mij.

‘We denken aan een soort paraplu met een glazen dakje op het terrein. Het wordt geen zwaar bouwwerk.’

Labuschagne: ‘Daar was ik even bang voor.’ VB» link  » minder

    Thu, 13 Apr 2   » meer
'Tutoren zuipen het geld weg'

    Topic: Nieuws

Volgens studentenpartij CSL betaalt de faculteit Rechten onbedoeld het kroegbezoek van studenten. ‘Ik schrik hiervan.’

De faculteit Rechten neemt haar eerstejaars bij de hand in het zogeheten Leiden Law Practices (LLP). De propedeuse-studenten krijgen in een werkgroep uitleg van tutoren over de studie, de faculteit en hoe je het beste kunt studeren. Er is ook budget beschikbaar voor uitstapjes om elkaar beter te leren kennen.

‘In de praktijk is het soms lastig om dit soort uitstapjes te organiseren. Studenten kunnen vaak niet, dan blijft het geld over,’ zei Joost Vedder van studentenpartij CSL tijdens de faculteitsraad maandag.

‘Ik heb nu gehoord, en daar schrok ik echt wel van, dat de studenttutoren dan zeggen: "We gaan met z’n allen naar de kroeg en we gaan het geld wegzuipen." Dat lijkt me niet de bedoeling.’

‘Ik hoor wel vaker dat het lastig om een bijeenkomst te plannen, maar dat het zo kan gaan heb ik nog nooit eerder gehoord,’ reageerde decaan Joanne van der Leun. ‘Het budget is duidelijk bedoeld om de community te bevorderen voor de gehele groep. Of in elk geval zoveel mogelijk leden van de groep. Niet voor de tutoren om zelf iets te doen.’

‘De vraag die ik altijd stel: Kun je het voor jezelf rechtvaardigen, dat je belastingcenten naar de kroeg brengt?’, voegde Dennis Hoitink van het bestuur daar aan toe.

‘Dat kan als er een aantal studenten uit de groep aanwezig is in die kroeg’, aldus portefeuillehouder onderwijs Peter van Es.

‘En daar onder het genot van een glaasje een geweldige community gaat builden. Maar gaat het om tutoren die onder elkaar gaan feesten op kosten van de faculteit?’

Volgens Vedder zit het iets anders. ‘De tutoren zeggen: "We gaan naar de kroeg. Kom en neem zoveel mogelijk vrienden mee." Het geld moet op. Mijn huisgenoten zijn mee geweest met een tutorgroep en hebben dus op kosten van de universiteit bier gedronken.’

‘Dat is een duidelijk geval van hoe het niet moet’, vond Van der Leun. ‘Dit moeten we onder de aandacht brengen bij de coördinatoren van het tutoraat. Het geld moet op de juiste manier gebruikt worden. Maar we willen niet alles dichttimmeren. Als je bijvoorbeeld met je groep pizza wilt eten, dan moet dat kunnen. Maar als het verkeerd gaat, dan besteden we daar aandacht aan.’

‘Ik ben blij dat je dit meldt’, zei portefeuillehouder onderzoek Larissa van den Herik tegen Vedder.

‘Ik wil hierin in het kader van diversiteit en inclusiviteit ook nog iets over opmerken. Activiteiten met veel alcohol schrikken ook bepaalde studenten af. Misschien moet je dit soort dingen helemaal niet doen.’

Vincent Bongers» link  » minder  • Vr 22 Oktober 2021

    3.80.3.192